Drivkrafterna bakom våra ekonomiska beslut

I finansiell ekonomi har forskningen till stor del fokuserat på hur vi människor borde agera i olika ekonomiska situationer. Det vill säga, förutsatt att vi har all info och vill få en så god ekonomisk situation som möjligt. Men allteftersom forskare studerat hur människor faktiskt beter sig har man upptäckt skillnader mellan vad en ekonomiskt sund och rationell människa borde göra och vad människor generellt gör i praktiken.

Så varför är det så svårt att göra det man egentligen vet att man borde? Vilka psykologiska mekanismer påverkar våra beslut? När det kommer till vår generella ovilja att fatta beslut kan man förenklat säga att det till handlar om tre huvudsakliga faktorer:

  1. Vi undviker gärna ansträngning
  2. Vi undviker gärna smärta
  3. Vi prioriterar det som är här och nu 

Anders Stenkrona

Anders Stenkrona small

Vår privatekonom Anders Stenkrona är en av Sveriges mest erfarna experter inom beteendeekonomi, som handlar om hur individer fattar ekonomiska beslut i praktiken.

Vi undviker gärna ansträngning

Att fokusera på någonting i mer än åtta sekunder kräver ansträngning. Om vi skulle optimera vartenda beslut vi fattar, allt från vilka strumpor vi ska ta på oss på morgonen till vilken ketchupsort vi ska köpa skulle vi snart bli utmattade. Därför väljer vi ofta det som är enklast och mitt framför näsan på oss. Ofta leder det till tillräckligt bra beslut, utan att det ska bli för ansträngande för oss. 

Finansiella beslut upplevs ofta som krångliga. Inte konstigt med tanke på att det finns 120 000 fonder världen över och 7 000 olika fonder i Sverige att välja mellan. Potentiella investerare blir lätt avskräckta av alla valmöjligheter och fokuserar hellre på någonting annat som upplevs vara mindre ansträngande.

Det första du behöver göra, om du funderar på att börja spara regelbundet, är att övertyga dig själv om att en långsiktig investering är värd ansträngningen. Lockas du exempelvis av att bli miljonär, att kunna köpa en bättre bostad eller känslan av ekonomisk trygghet? Genom att sätta upp ett mål för ditt sparande som motiverar dig, ökar möjligheten att det faktiskt blir av. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vi undviker gärna smärta

En annan spärr vi sätter upp är att vi vill undvika smärta. Vi oroar oss för att det ska bli fel eller att något ska gå dåligt. Till exempel, tänk om jag börjar investera och marknaden går ner!

Vi vet inte hur marknaden kommer att gå. Vi vet bara att OM den går ner så kommer det kännas mer än om den går upp. Den potentiella smärtan leder ofta till att vi undviker att investera, för tänk vad ont det skulle göra om det går dåligt.

Men rädslan att gå miste om pengar kan arbeta till din fördel om du vänder på det hela. Istället för att oroa dig för hur mycket du kan förlora om du investerar så kan du fundera på hur mycket pengar du skulle gå miste om ifall du INTE börjar investera. Ofta är det ett större misstag att inte börja än att inte få det rätt från början. 

Till exempel: historiskt sett har utvecklingen för en fem års investering varit positiv i nio fall av tio. Hur skulle det kännas om fem år ifall du gått miste om en positiv marknadstillväxt? 

Historiskt sett har långsiktigt och regelbundet sparande varit ett vinnande koncept. Det har en mycket högre förväntad avkastning än att spara pengarna på sparkonto och se köpkraften minska i takt med inflationen. 

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vi prioriterar det som är här och nu

I våra liv löser vi gärna aktuella problem, ett i taget, allt eftersom de uppstår. Vi fokuserar helst på det som ger oss omedelbar belöning istället för fördröjd belöning och det brukar funka bra i vanliga fall. 

Men om vi bara prioriterar kortsiktiga problem finns risken att vi väntar för länge med att ta tag i vissa utmaningar. Att spara till pensionen är ett sådant exempel. Väntar vi med att ta tag i det tills pensionsåldern närmar sig kan det bli svårare att få den pension som vi egentligen vill ha. 

Vinnarna på finansmarknaden är de som börjar i tid och investerar långsiktigt. Ränta på ränta-effekten är belöningen du får när du sparar långsiktigt. Börjar du pensionsspara redan nu kommer du i framtiden vara glad att du gjorde det. På lång sikt kan skillnaden i din pension handla om miljonbelopp. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Det är aldrig för sent att börja spara

När du navigerat dig förbi dessa tre hinder och bestämt dig för att börja spara, se till att det sker regelbundet och automatiskt, så du slipper fatta beslutet om och om igen. Då blir det mycket lättare att nå dina finansiella mål. 

Förverkliga dina drömmar

Börja månadsspara