Kontokredit

Med en kontokredit har du pengar tillgängliga på kontot när du behöver dem. Utöver en fast årsavgift betalar du bara ränta för det belopp du utnyttjar av krediten. Ansök idag och få svar inom ett par bankdagar.

Om Kontokredit Mer fakta Priser och villkor Om Kontokredit

Om Kontokredit

Med en kontokredit har du pengar till hands när du behöver. Det kan dyka upp ett förmånligt köptillfälle eller en oförutsedd utgift kan uppstå. Du kan använda din kredit till vad du vill.

Dina fördelar:

  • Pengarna finns tillgängliga på ditt konto och kan användas när du vill.
  • Utöver den fasta årsavgiften betalar du bara ränta på det belopp som du utnyttjar.
  • Din skuld minskas automatiskt när det kommer in pengar på kontot.
Mer fakta

Ett alternativ till butikslån

För att ansöka om en kontokredit måste du ha ett Personkonto. När du en beviljad kredit kan du använda den när du vill och behöver. Det kan vara ett bra alternativ till butikslån.

För krediten betalar du en uppläggningsavgift och en fast årsavgift. Du betalar bara ränta på det belopp och för det antal dagar som du använder krediten. När du sätter in pengar på ditt konto minskas det använda beloppet direkt, och därmed minskar även dina räntekostnader för krediten.

Innan krediten beviljas är banken skyldig att göra en kreditprövning. Kreditprövningen innebär att banken gör en bedömning av återbetalningsförmågan.

Förhandsinformation om lånet/krediten

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. 

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.

Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. 

Blanketten skapas som pdf, normalt inom några få sekunder, efter det att du fyllt i nedanstående uppgifter och tryckt på "Skapa PDF". 

Priser och villkor

Premiumkund

Pris för Kontokredit
SpecifikationPris PremiumkundOrdinarie pris
Uppläggningsavgift525,00 kr525,00 kr
Årsavgift2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor
Ränta för Kontokredit (för närvarande)
SpecifikationRänta PremiumkundOrdinarie ränta
Ränta6,55 %8,55 %

Räkneexempel Kontokredit, Premium
För en kontokredit om 10.000 kronor med en rörlig räntesats på 6,55 %, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 15,09 %. 

Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 11 430,00 kr, vilket motsvarar 953,00 kr per månad. Om beräkningen i stället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 23,94 % och det totala beloppet att betala 6 103,00 kr, vilket motsvarar 509,00 kr per månad. Observera dock att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

Förmånskund

Pris för Kontokredit
SpecifikationPris FörmånskundOrdinarie pris
Uppläggningsavgift525,00 kr525,00 kr
Årsavgift 2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor
Ränta för Kontokredit (för närvarande)
SpecifikationRänta FörmånskundOrdinarie ränta
Ränta6,55 %8,55 %

Räkneexempel Kontokredit, Förmånskund  För en kontokredit om 10.000 kronor med en rörlig räntesats på 6,55 %, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 15,09 %. 

Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 11 430,00 kr, vilket motsvarar 953,00 kr per månad. Om beräkningen i stället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 23,94 % och det totala beloppet att betala 6 103,00 kr, vilket motsvarar 509,00 kr kr per månad. Observera dock att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

Pluskund

Pris för Kontokredit
SpecifikationPris PluskundOrdinarie pris
Uppläggningsavgift525,00 kr525,00 kr
Årsavgift2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor
Ränta för Kontokredit (för närvarande)
SpecifikationRänta PluskundOrdinarie ränta
Ränta6,55 %8,55 %

Räkneexempel Kontokredit, Pluskund 
För en kontokredit om 10.000 kronor med en rörlig räntesats på 6,55 %, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 15,09 %. 

Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 11 430,00 kr, vilket motsvarar 953,00 kr per månad. Om beräkningen i stället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 23,94 % och det totala beloppet att betala 6 103,00 kr, vilket motsvarar 509,00 kr per månad. Observera dock att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

Ordinarie pris

Pris för Kontokredit
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift525,00 kr
Årsavgift 2,00 % av beviljat kreditbelopp, lägst 250 kronor
Ränta för Kontokredit
SpecifikationRänta
Ränta8,55 %
Räkneexempel Kontokredit, Ordinarie pris 

För en kontokredit om 10.000 kronor med en rörlig räntesats på 8,55 %, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 17,32 %. 

Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 11 630,00 kr, vilket motsvarar 969,00 kr per månad. Om beräkningen i stället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 23,94 % och det totala beloppet att betala 6 103,00 kr, vilket motsvarar 509,00 kr per månad. Observera dock att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

Tips om lån och krediter

Woman in striped shirt by computer  

Att tänka på innan du lånar

Innan du tar ett lån eller en kredit är det viktigt att du ser över din ekonomi.