Hemförsäkring

Med ditt hem försäkrat hos If får du en hemförsäkring som täcker ekonomiska förluster du kan drabbas av om dina privata tillhörigheter förloras eller skadas. Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och alla som tillhör samma hushåll och är folkbokförda på samma adress som du. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Hemförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Pris och villkor Om Hemförsäkring

Om Hemförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea hemförsäkring i tre nivåer: Hemförsäkring, Hemförsäkring Extra och Stor Hemförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hemförsäkring.
 • En hemförsäkring skyddar dig, ditt hem och de saker du äger, hyr eller lånar.
 • Du kan få ersättning för merkostnader om du råkar illa ut om du är ute och reser.

Läs mer om Hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet

Hemförsäkringen är en försäkring som ska täcka ekonomiska förluster du kan drabbas av om dina privata tillhörigheter förloras eller skadas, men den kan också ersätta merkostnader om du råkar illa ut när du är på resa eller om du blir ansvarig för skada på andra personer eller deras tillhörigheter. 

Därutöver täcker försäkringen kostnader för vissa tvistemål du kan bli indragen i som privatperson. Från och med den 1 mars 2015 ingår skyddet id-stöld i hemförsäkringen.

Bor du i villa bör du kombinera din hemförsäkring med en villabyggnadsförsäkring så du även får skydd för huset och trädgården. Bor du i bostadsrätt kan du behöva ett bostadsrättstillägg om du inte har det via din bostadsrättsförenings försäkring.

Tre hemförsäkringar att välja mellan

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger dig ett bra grundläggande skydd för dina saker både i hemmet och utanför bostaden, till exempel vid stöld, brand och läckage. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en rättslig tvist. Dessutom ingår reseskydd om du råkar illa ut på resa.

Hemförsäkring Extra

Väljer du Hemförsäkring Extra ingår samma delar som i Hemförsäkring plus detta:

 • Flyttskydd – trygghet vid flytt om dina saker skadas eller försvinner.
 • Allriskförsäkring (Otur) för dina saker upp till 50.000 kronor.

Stor Hemförsäkring

 • Utökat reseskydd – avbeställningsskydd, ersättningsresa och förseningsskydd ingår.
 • Generösa ersättningsregler för hemelektronik yngre än 3 år.
 • Dessutom ingår allriskförsäkring som ersätter skador upp till 80.000 kronor. 
 • Krisskydd som ersätter psykologhjälp efter traumatisk händelse.
 • 1 års garanti. Byter du till Stor Hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag ersätter vi skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att det tidigare försäkringsbolaget hade ersatt den skadan. Undantag är Småbåt. Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum.

Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken här på sidan.

Detta ingår i Hemförsäkring

Hemförsäkring, Hem Extra och Stor Hem
SpecifikationHemHem ExtraStor Hem
Egendomsskydd
Bortaskydd30.000 kronor50.000 kronor80.000 kronor
Reseskydd
ResExtra - utökat reseskydd
Otur
Kris
Underförsäkringsgaranti
Nyvärde elektronik
Flyttskydd
Ansvar
Rättsskydd
Överfallsskydd
Id-stöld
Bostadsrätt (tillägg)ValbarValbarValbar
Special (tillägg)ValbarValbarValbar
Småbåt (tillägg)ValbarValbarValbar


Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Så här ersätts skador

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya - där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar - får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom sex månader.

I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur marknadsvärdet beräknas för vissa föremål.

Exakt hur ersättningen beräknas vid en skadehändelse kan du läsa i försäkringsvillkoren via länken till höger.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Du kan välja vilken självrisk du vill ha. För rättsskydd är självrisken 25 procent av kostnaden, dock lägst den självrisk som du valt.

Flera skadehändelser men en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen eller från flera av din privatförsäkringar hos oss. Då dras bara en självrisk, den högsta, från det sammanlagda ersättningsbeloppet.

Id-stöld – att få sin identitet kapad

Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare stjäl dina personuppgifter och använder dem till exempel för att köpa varor och tjänster, utnyttja krediter och teckna abonnemang i ditt namn och för dina pengar. Bedragaren kan till och med komma över lagfarten till en fastighet med hjälp av dina stulna personuppgifter. Från och med 1 mars 2015 ingår skyddet id-stöld i hemförsäkringen.

Skyddet Id-stöld innehåller dessa tre moment

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum. 
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Att tänka på före en resa:

 1. Skriv ner viktiga telefonnummer till din bank, spärrcentral, försäkringsbolag etc. Det är viktigt att du vet hur du spärrar dina kreditkort och id-handlingar från utlandet.
 2. Tänk på vad du skriver i sociala medier och hur synlig du är för omvärlden. Berätta inte på Facebook eller andra sociala medier hur länge du ska vara bortrest.
 3. Om du bor i eget hus, byt ut din brevlåda till en låsbar och be grannen eller en vän att med jämna mellanrum tömma brevlådan.
 4. Ta inte med alla identitetshandlingar och kreditkort när du går ut på stan eller till stranden. Lås in viktiga handlingar i kassaskåpet på hotellrummet eller i receptionen.
 5. Se över din reseförsäkring och kolla om den gäller vid stöld av identitet.

Vid köp

Ofta används fejkade sajter som ser ut som om de tillhör etablerade företag med gott rykte för att lura till sig personnummer.

Kontrollera att sajten känns och ser riktig ut. Varningssignalen är: 

 • Om det saknas information om hur du kan reklamera en köpt vara.
 • Om priserna är för låga. Om något verkar för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
 • Om språket är konstigt eller om sidan innehåller stavfel är risken stor att det är en falsk sida.

Så skyddar du dig

 • Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel e-bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.

Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.

Om du tappat bort en identitetshandling ska du spärra den hos utfärdaren, anmäla det till polisen och kreditupplysningsföretag.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Det beror bland annat på din ålder, hur många personer ni är i hushållet och var du bor. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Hemförsäkring

Hemförsäkring förköpsinformation (pdf, 509 KB)Öppnas i nytt fönster

Hemförsäkring villkor (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.