Fritidshusförsäkring

Med ditt fritidshus försäkrat hos If är huset och övriga byggnader på tomten försäkrade. Simbassäng, tomtmark, trädgård, staket och brygga som finns i anslutning till bostadshuset, omfattas också av försäkringen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Fritidshusförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Pris och villkor Om Fritidshusförsäkring

Om Fritidshusförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en fritidshusförsäkring i två nivåer: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
  • Fritidshusförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet gällande ditt lösöre och byggnader.
  • Försäkringen gäller även för brand, läckage och naturskador.

Läs mer om Fritidshusförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Trygghet för dig som äger ett fritidshus

Fritidshusförsäkring ger ekonomisk trygghet för dig som fritidshusägare. Du kan lugnt njuta av tillvaron och ge smultronstället den omtanke det behöver.

Två olika fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkring finns i två olika nivåer: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring. Du väljer nivå efter vilket som passar ditt behov. Äger du ett fritidshus som du hyr ut, kan du välja att försäkra enbart byggnaden. Stor Fritidshusförsäkring är mer omfattande och gäller alltid för både byggnaderna och dina saker (lösöre).

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för skador på fritidshuset och övriga byggnader på tomten, till exempel brand och läckage. Tomtmark, staket, flaggstång och brygga som finns i anslutning till fritidshuset är också försäkrat. Försäkringen gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Du kan försäkra lösöret, det vill säga de saker som du och dina familjemedlemmar äger, hyr eller lånar och förvarar i fritidshuset.

Stor Fritidshusförsäkring

Den mest omfattande försäkringen är Stor Fritidshusförsäkring. Den innehåller detsamma som Fritidshusförsäkring samt dessutom flera utökade skydd, till exempel:

  • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår högst till 15.000 kronor.
  • Allriskförsäkring (Otur) för byggnad och tomtmark.
  • Utökat skydd om fritidshuset skadats av vatten som rinner in genom tak eller väggar (ovan mark).

Lägg till båten

Har du en mindre båt vid fritidshuset, kan du försäkra den i fritidshusförsäkringen genom att välja tilläggsförsäkringen Småbåt.

Läs mer om Fritidshusförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Detta ingår i Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring
SpecifikationFritidshusförsäkringStor fritidshusförsäkring
Egendomsskydd
Ansvars- och rättsskydd
Hushållsmaskin, glas och sanitet
Översvämning och storm
Hyresbortfall
Skadedjur i fritidshuset
Hussvamp
Nyvärde elektronik
Flyttskydd
Utökat skydd vid takläckage
Otur byggnad och tomt
Maximerat åldersavdrag
Snötryck
Handikappanpassning
Underförsäkring lösöre och byggnad
StorskadeXtra

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som försäkringstagare själv får svara för, och som dras av från försäkringsersättningen. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.

Vid läckage är självrisken 3.000 kronor. Om läckaget beror på frysning är självrisken 5.000 kronor. Vid översvämning är självrisken 10.000 kronor.

För rättsskydd är självrisken 25 procent av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen. Den självrisk du valt ser du på försäkringsbrevet.

Flera skadehändelser men endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i fritidshusförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, dras bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda ersättningsbeloppet.

Ersättning för skador på byggnad

Du får ersättning för vad det kostar att med moderna material och metoder reparera skadorna på fritidshuset. If avgör om du ska få kontanta pengar eller om de ska svara för återuppbyggnaden. Ersättningen minskas med ett åldersavdrag för vissa byggnadsdelar. Det gäller främst delar med begränsad livslängd som till exempel maskiner, tapeter och golvmattor. Avdragets storlek beror på byggnadsdelens ålder och beräknade livslängd. En fullständig tabell över hur avdragen görs finns i försäkringsvillkoren som du hittar via länken till höger.

I Stor Fritidshusförsäkring är åldersavdraget begränsat till 15.000 kronor (maximerat åldersavdrag). För badrum och hushållsmaskiner som är så gamla att de enligt avskrivningstabellen skulle vara helt avskrivna gäller inte detta.

Ersättning för skadade och stulna saker (lösöre)

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya och där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar, får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom sex månader. I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur vi beräknar marknadsvärdet för vissa föremål.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat på hustyp, husets storlek och antal våtrum. Mer information om vad som påverkar priset hittar du i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring förköpsinformation (pdf, 420 KB)Öppnas i nytt fönster

Fritidshusförsäkring villkor (pdf, 543 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.