Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är den totala summan du betalar när du köper aktier. I den summan inkluderas priset för aktien, alltså den kurs du köper aktien till, samt courtaget.

Oftast är det bara aktiens pris och courtaget som räknas in i omkostnadsbeloppet. Men om det tillkommer några andra avgifter, som till exempel valutapåslag eller stämpelskatt, ska även dessa inkluderas i omkostnadsbeloppet.

Varför ska jag räkna ut omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är bra att räkna ut så att du vet exakt hur mycket du har betalat för dina aktier totalt. På så sätt kan du lättare veta om du gör vinst eller förlust om du skulle vilja sälja aktierna.

Omkostnadsbeloppet är även viktigt att känna till i de fall du ska deklarera dina aktieaffärer, om du har sålt aktier med vinst. Skatteverket vill då veta vad du betalade när du köpte aktierna, och vad du fick när du sålde dem.

Du behöver inte deklarera med ISK och kapitalförsäkring

Handlar du med aktier på ett investeringssparkonto (ISK) eller via en kapitalförsäkring behöver du inte deklarera dina aktieaffärer. Du behöver nämligen inte betala någon skatt varje gång du säljer med vinst, utan istället betalar du en årlig schablonskatt.

Har du däremot dina aktier i en Värdepapperstjänst depå behöver du deklarera dina aktieförsäljningar. Då är omkostnadsbeloppet viktigt att ha koll på.

Hur räknar jag ut omkostnadsbeloppet?

För att räkna ut omkostnadsbeloppet tar du anskaffningsvärdet, alltså det pris du köpte aktierna för, plus courtaget du betalade vid köptillfället.

I vissa fall kan omkostnadsbeloppet bli lägre än anskaffningsvärdet. Det kan hända om det skett någon händelse i bolaget, som till exempel en aktiesplit med inlösen. Då blir omkostnadsbeloppet per aktie lägre än du betalat för dina aktier, eftersom priset på aktien har halverats efter spliten. 

För att enklast räkna ut omkostnadsbeloppet för aktier kan du använda dig av två olika metoder: genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden
Schablonmetoden

Genomsnittsmetoden

När du köper aktier i olika omgångar har aktierna då förmodligen olika pris vid varje köptillfälle. Då kan genomsnittsmetoden vara bra att använda för att räkna ut ditt omkostnadsbelopp.

Så beräknar du omkostnadsbelopp med genomsnittsmetoden

  • Dag 1 köper du 10 aktier för 22 kronor styck och betalar 1 krona i courtage. Ditt omkostnadsbelopp för det köpet blir då 221 kronor.
  • 5 dagar senare köper du samma aktie igen, men då köper du 10 aktier för 28 kronor styck. Courtaget är fortfarande 1 krona, så du betalar då 281 kronor för hela aktieaffären.
  • Vid två olika tillfällen har du nu köpt sammanlagt 20 stycken aktier, och har betalat totalt 502 kronor för dessa.
  • 502 kronor delat på 20 aktier = 25,10 kronor per aktie. Enligt genomsnittsmetoden är det alltså så stort ditt omkostnadsbelopp är per köpt aktie.

Schablonmetoden

Schablonmetoden är en metod Skatteverket har tagit fram, för att man ska kunna sätta ett inköpsvärde på sina aktier om man glömt bort det eller tappat bort köpnotan.

Du kan använda schablonmetoden även om du känner till ditt verkliga omkostnadsbelopp, om du tycker att den blir mer fördelaktig för dig.

Så räknar du ut omkostnadsbeloppet med schablonmetoden

För att räkna ut omkostnadsbeloppet med schablonmetoden tar du fram värdet på dina sålda aktier i ett bolag. Du tar sedan 20 procent av summan som anskaffningsvärde och resterande 80 procent blir vinst. Sedan betalar du 30 procent i skatt på vinsten.

Så här kan det till exempel se ut när du räknar med schablonmetoden:

  • Du säljer aktier för 3 600 kronor.
  • 20 procent av 3 600 är 720 kronor – det är anskaffningsvärdet.
  • 80 procent av 3 600 är 2 880 kronor – det är vinsten.
  • 30 procent av 2 880 kronor (vinsten) är 864 kronor.

Enligt schablonmetoden är det då alltså 864 kronor som du ska ta upp som vinst i deklarationen.

Behöver jag räkna ut omkostnadsbeloppet på mitt fondsparande?

När du köper fonder betalar du inte courtage som du gör vid aktieaffärer. Istället dras avgiften dagligen från dagens utveckling.

Varje fondinstitut skickar uppgifter till Skatteverket, både om omkostnadsbeloppet och vad du säljer för. Det är därför inget du som fondsparare behöver tänka på själv.