Individuellt pensionssparande, IPS - nytecknas ej.

Den 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande vilket innebär att du behöver se över hur du sparar till din privata pension*. Förändringen gäller endast nysparande, så pengarna du hittills har sparat ihop påverkas inte.

* Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 455.000 kronor för 2018. 

Om IPS Mer fakta Priser och villkor Om IPS

Om Individuellt pensionssparande - IPS

IPS passar dig som vill ha ett pensionssparande med stor valfrihet.

Dina fördelar:

  • Du kombinerar ditt sparande som du själv vill.
  • Du kan enkelt göra omplaceringar utan någon skattekonsekvens.
  • Du får en bra överblick av ditt pensionssparande i Internetbanken.
Mer fakta

Mer fakta

IPS är en form av privat pensionssparande som ger dig stor valfrihet när det gäller placeringar. Du kan exempelvis placera i fonder, aktier, strukturerade placeringar eller på sparkonto. Du har full frihet att byta sparform när och hur ofta du vill. Omplaceringar gör du enkelt i Internetbanken.

Värdeutveckling

Värdeutvecklingen beror på dina placeringar och hur marknaden går. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet eftersom fonder och aktier både kan öka och minska i värde.

Enkelt att flytta till oss

Har du en IPS utanför Nordea som du vill flytta till oss hjälper vi dig gärna med det.

Placeringar

I ditt Individuella Pensionssparande väljer du hur dina pensionspengar ska placeras. Du kan exempelvis placera i fonder, aktier, strukturerade placeringar eller på bankkonto.

Fonder

Välj fonder från Nordeas utbud som du hittar i vår fondinformationstjänst. Där kan du även följa fondernas utveckling samt ta del av och ladda ner informationsmaterial.

Gå till Fondinformationstjänsten   

Aktier och andra värdepapper

Med aktiehandelstjänsten Värdepapperstjänst Bas kan du förvara och handla med värdepapper som är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Du kan handla med:

  • Aktier
  • Börshandlade fonder utan hävstång, ETF
  • Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar

Se kurser och diagram över aktier och andra börshandlade värdepapper Öppnas i nytt fönster

Skatteregler

Den 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande. För att slippa betala skatt två gånger behöver du se över hur du sparar till din privata pension*. Förändringen gäller endast nysparande, så pengarna du hittills har sparat ihop påverkas inte.

*Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 455.000 kronor för 2018. 

När du börjar ta ut din pension så kommer du att betala inkomstskatt på utbetalningarna. Hur hög den skatten blir bestäms av storleken på din inkomstskatt när utbetalningen görs.

Du betalar en avkastningsskatt för ditt pensionssparande varje år. Avkastningsskatten är en schablonskatt, som innebär att du betalar skatt oavsett om värdet på din försäkring går upp eller inte.

Förmånstagare

Om du avlider betalas din IPS ut till den eller de av dina efterlevande som du har satt in som förmånstagare. Det kan till exempel vara din make/sambo och dina eller din makes/sambos barn. Om du inte har valt någon förmånstagare tillfaller pengarna ditt dödsbo.

Utbetalningar

Du väljer själv vid vilken ålder du vill starta pensionsutbetalningarna, men tidigast från 55 år. Pensionen betalas sedan ut varje månad under minst fem år och som mest under tjugo år. Tidpunkt för start av utbetalningarna kan du ändra ända fram till planerad pensionstidpunkt.

Pensionsutbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst.

Priser och villkor

Priser och räntor för IPS

Pris
IPSPris
Årsavgift140,00 kr
Flyttavgift vid flytt till annat institut500,00 kr
RäntaRänta
Ränta IPS Bankssparkonto0,00 %
FondinnehavPris
Förvaltningsavgift i % av kapitalet, per årBeror på val av fond, se fondutbud
Handel med svenska och nordiska värdepapper (ej fonder) i IPS via InternetbankenPris
Fast pris per avräkningsnota, kunder i Private Banking, Premiumkunder och Förmånskunder.59,00 kr
Fast pris per avräkningsnota, övriga kunder99,00 kr

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.