Håll koll på juridiken vid barnsparande, separation och arv

Det finns några tillfällen som kan få konsekvenser för dig själv och barnet. Som förälder är det viktigt att sätta dig in i vad som händer om

  • ni sparar till barn
  • ni separerar
  • någon av er skulle avlida.

– Tänk på att se över juridiken när ni är sams. Då kan du känna dig trygg med att det blir så bra som möjligt, ifall något tråkigt skulle inträffa. Se det som en kärlekshandling att prata om de svåra sakerna, säger Caroline Törnquist, familje­rätts­jurist på Nordea.

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnquist 640X360

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger här juridiska tips om vad du bör tänka på som förälder.

Om ni startar ett sparande till barnet
Om ni skulle separera
Om någon av er skulle avlida

Om ni startar ett sparande till barnet

Många föräldrar vill gärna spara till sina barn för att ge dem en trygg start i vuxenlivet. När du startar ett sparande kan du antingen välja att spara i ditt eget eller barnets namn. Vilket namn du väljer att spara i påverkar när och hur barnet får tillgång till pengarna.

Om du sparar till ditt barn i ditt namn har du som förälder full koll på pengarna, och väljer själv när du vill ge dem till barnet. Sparar du i barnets namn har du hand om pengarna fram till att barnet fyller 18 år, då barnet får tillgång till dem.

Familjerättsjuristen tipsar: 

– Spara pengarna i en kapitalförsäkring i ditt eget namn och gör ditt barn till förmånstagare. Då får barnet pengarna om du skulle avlida, tipsar Caroline Törnquist.

– Lägg även till att kapitalförsäkringen med belopp och avkastning ska vara barnets enskilda egendom. Då behöver inte barnet dela med sig av pengarna med en eventuell framtida partner.

Gift eller sambo kan påverka sparandet vid en separation

En annan sak som är bra att vara medveten om är att om du är gift och sparar till barnet i eget namn, ingår sparandet i en bodelning, ifall du och din partner skulle skilja er.

– Det innebär att pengarna delas mellan er, istället för att barnet får pengarna som det var tänkt. För att undvika det behöver ni skriva ett äktenskapsförord, förklarar Caroline.

Om ni däremot är sambo kommer sparandet inte att delas mellan er vid en separation, utan fortsätta att tillhöra dig.

Om ni skulle separera

Om ni skulle separera, är det viktigt att ni har kommit överens om hur ni vill ha det, när ni var sams. Det minskar risken för onödiga konflikter om bostaden och andra viktiga detaljer. Det gör det dessutom lättare att fokusera på barnets bästa efter separationen. 

Det här gäller om du är sambo och separerar

En vanlig missuppfattning är att sambos alltid har rätt till hälften av bostaden om de skulle separera, men det stämmer inte alltid. Sambolagen gäller bara permanentbostad som är köpt med avsikt att vara en gemensam bostad för er som bor ihop. Det gäller även bohaget som ni har köpt till er gemensamma bostad. Det är det som kallas samboegendom. 

Om ni bor i en bostad som den ena ägde innan ni blev sambos, är den inte samboegendom. Därför ska den inte delas lika vid en eventuell separation. 

Om bostaden däremot köptes för att ni skulle bo i den tillsammans, men bara en av er hade pengar att sätta in i den, så räknas bostaden, enligt huvudregeln, som sambo­egen­dom. Då har båda rätt till hälften av bostaden om ni separerar.

Familjerättsjuristen tipsar: 

– Sätt dig in i vad sambolagen innebär för just er och agera så det blir som ni vill. Skriv samboavtal om det behövs. Då vet ni båda vad som gäller om relationen skulle ta slut, säger Caroline Törnquist.

– Sambon som inte äger någon del i boendet bör få möjlighet att spara en summa varje månad till sig själv. Det blir en trygghet ifall ni skulle gå skilda vägar, fortsätter Caroline.

Det här gäller om du är gift och skiljer dig

Att vara gift ger en viss grundtrygghet. Bland annat har ni som makar försörjningsplikt för varandra, vilket inte sambor har. Vid en eventuell skilsmässa ska ni, enligt huvudregeln, dela lika på era gemensamma tillgångar, som exempelvis bostaden, bilen, pengar och värdepapper. Om ni vill ha det på ett annat sätt behöver ni skriva ett äktenskapsförord.

Familjerättsjuristen tipsar: 

– De allra flesta har något de ser som sitt eget och som de vill behålla vid en skilsmässa. Det kan vara något som gått i arv i familjen i generationer, exempelvis en dyr tavla. För att kunna behålla det behöver ni ha ett äktenskapsförord. Om du däremot har fått tavlan i arv eller gåva, med villkor att den ska vara enskild egendom, behöver du inte ha med den i ett äktenskapsförord, säger Caroline Törnquist.

Även som gift kan det vara klokt att ha ett eget sparande.

– Tänk på att göra sparkontot till enskild egendom genom äktenskapsförord. Då behöver du inte dela på pengarna ifall ni skulle separera, förklarar Caroline.

Om någon av er skulle avlida

Idag finns det många olika familjekonstellationer men lagstiftningen inom familjerättens område är ålderdomlig. Den har inte hängt med i den takt som familjerna har förändrats.

Sambos ärver inte varandra

En vanlig missuppfattning är att sambos med barn ärver varandra före barnen. Det stämmer inte. Om någon av er skulle avlida är det istället barnen som ärver sin förälder. 

Det kan innebära att du som är kvar kan behöver köpa ut barnen eller i värsta fall sälja bostaden. Detta gäller oavsett om barnen är gemensamma eller särkullsbarn.

– Sambos som vill skydda varandra måste därför skriva testamente. Det är viktigt att känna till att barn till sambo, oavsett om de är gemensamma eller särkullsbarn, alltid har rätt att få ut sin laglott. Därför kan det vara klokt att komplettera med en livförsäkring på varandras liv, så att det finns pengar som kan användas för att lösa barnets arv, om det behövs.

Gifta par ärver varandra

Gifta par som bara har gemensamma barn ärver varandra fullt ut med fri förfoganderätt. Det gäller även om det finns enskild egendom. Det betyder att din efterlevande partner får använda tillgångarna som hen vill. Det innebär  att hen och barnen kan bo kvar. De gemensamma barnen får sitt arv efter att båda föräldrarna har avlidit. 

– Gifta par kanske vill att de gemensamma barnen ska få en del av arvet även om den andra parten fortfarande lever. För att kunna göra det behövs ett testamente, säger Caroline Törnquist.

Särkullsbarn ärver sina föräldrar

Finns det särkullbarn ser det annorlunda ut om du är gift. Skulle din make eller maka ha barn sedan tidigare så har barnen rätt att få ut sin del av arvet på en gång. 

– Du är alltså skyldig att lösa ut barnen och kan då behöva sälja bostaden, sommarstugan, bilen eller annat för att lösa så att de får ut sin arvslott, säger Caroline.

En lösning kan vara att teckna livförsäkringar på det belopp du beräknar skulle behövas för att lösa ut arvet om den av er som har barn sedan tidigare avlider först.

Familjerättsjuristen tipsar: 

– Alla borde skriva testamente! Om du skriver testamente och berättar för din familj hur du vill ha det, så underlättar du för den, förklarar Caroline. Komplettera gärna med en livförsäkring så att det finns pengar för att kunna lösa ut familjemedlemmar.

Våga prata om svåra frågor

– Jag uppmanar alla att prata med varandra om de här svåra frågorna. Det är viktigt att du skaffar dig rätt kunskap och ser till att skriva samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Då har du gjort det du kan för att det ska bli som du vill om det oväntade inträffar. Kom även ihåg att uppdatera dokumenten i takt med att livet förändras, de är färskvaror, avslutar Caroline Törnquist.

Behöver du hjälp av en familjerättsjurist?

Som Nordeakund kan du få hjälp med dina familjejuridiska frågor och behov genom vår samarbetspartner Familjens Jurist.Öppnas i nytt fönster De erbjuder möjligheten att kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online till ett rabatterat pris.