Sjukvårdsförsäkring

Vård och behandling inom 14 arbetsdagar med Sjukvårdsförsäkring. I samarbete med If erbjuder Nordea Sjukvårdsförsäkring. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Sjukvårdsförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Sjukvårdsförsäkring

Om Sjukvårdsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en sjukvårdsförsäkring som gäller dygnet runt. 

Dina fördelar:

  • Du får tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare som erbjuder högkvalitativ vård anpassad efter dina behov.
  • Du får ersätter för dina utlägg för patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
  • Du får tillgång till Ifs Sjukvårdsrådgivning för rådgivning och/eller bokning av läkarbesök, specialistvård och operation.

Mer information om Sjukvårdsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen.

Mer fakta

Sjukvård inom 14 arbetsdagar

Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till privat vård och du har möjlighet till vård inom 14 arbetsdagar. Om du råkar ut för en skada eller blir sjuk ringer du Ifs Vårdplanering. Där får du råd och kan boka läkarbesök eller andra behandlingar. Nätverket av privata vårdgivare är stort och kan erbjuda vård med hög kvalitet anpassad efter dina behov.

Försäkringen gäller dygnet runt från dagen efter du köpte försäkringen och den gäller för vård i Norden som förmedlats genom Ifs Vårdplanering. Du som är mellan 16 och 68 år och bosatt i Sverige kan köpa Sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Snabb tillgång till privat vård

Med Sjukvårdsförsäkringen får du privat vård utan lång väntetid. När du blir sjuk eller har skadat dig, ringer du Ifs Vårdplanering och får hjälp och råd. De hjälper till att boka in rätt behandling för dig.

Sjukvårdsförsäkringen gäller för vård i Norden som har förmedlats av Ifs Vårdplanering. Försäkringen gäller dygnet runt och från den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet.

Vårdgaranti

Tillgång till snabb vård och behandling ingår. Det innebär att vård eller behandling ska ske inom 14 arbetsdagar från det att du varit i kontakt med If Vårdplanering. Du som är mellan 16 och 68 år och bosatt i Sverige kan köpa Sjukvårdsförsäkring.

Det här ingår

  • Tillgång till Ifs Vårdplanering för rådgivning och/eller bokning av läkarbesök, specialistvård och operation hos privata vårdgivare.
  • Operationsförberedande undersökningar, operation och behandling på sjukhus.
  • Behandling hos psykolog, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Gäller upp till 10 tillfällen.
  • Patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.


Öppet både vardagar och helger

Du ringer Ifs Vårdplanering för rådgivning och bokning av privat vård. Sjukvårdsrådgivning är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Tidsbokning för behandling kan göras på vardagar kl. 08.00–17.00. 

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. I offerten ser du kostnaden för din försäkring och hittar även de uppgifter som din premie är beräknad utifrån.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring förköpsinformation (pdf, 356 KB)Öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsförsäkring villkor (pdf, 352 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.