Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring från If har du ett ekonomiskt skydd om du råkar ut för en skada. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Olycksfallsförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Olycksfallsförsäkring

Om Olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en olycksfallsförsäkring som gäller överallt.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.
  • Du får ett bra ekonomiskt skydd om du råkar ut för ett olycksfall.
  • Försäkringen kan gälla dygnet runt i hela världen

Mer information om Olycksfallsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt och förköpsinformationen.

Mer fakta

Ifs olycksfallsförsäkring gäller överallt

Olycksfallsförsäkringen ger ett bra ekonomiskt skydd om du råkar ut för ett olycksfall.

I försäkringen ingår:

  • Ersättning efter ett olycksfall som ger bestående skada (medicinsk invaliditet).
  • Dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 procent.
  • Ersättning efter ett olycksfall för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor.
  • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

Läs mer om Olycksfallsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Försäkringen kan köpas av alla mellan 0 och 69 år

Alla som är 0–69 år och bor i Sverige kan köpa försäkringen. Om du har fler försäkringar hos If via Nordea kan du köpa olycksfallsförsäkringen fram till 80 år.

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden, beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt yrke. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år. Kontakta If om du planerar att vara borta en längre tid.

Bedömning av invaliditetsgrad

Om du råkar ut för ett olycksfall och får en bestående nedsatt kroppslig funktion är det fråga om medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på graden av invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Välj försäkringsbelopp själv

Olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Du kan se kostnaden för din försäkring i offerten, där finns även de uppgifter som din premie är beräknad utifrån.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Olycksfallsförsäkring

Vuxenförsäkring förköpsinformation (pdf, 500 KB)Öppnas i nytt fönster

Olycksfallsförsäkring villkor (pdf, 302 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.