Gravidförsäkring

Med en Gravidförsäkring från If skyddar du dig själv som blivande mamma och ditt barn under graviditeten. Skyddet gäller från vecka 22 tills barnet blir sex månader gammalt. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Gravidförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Gravidförsäkring

Om Gravidförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två gravidförsäkringar, Gratis gravidförsäkring och Gravidförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken nivå du vill ha på din gravidförsäkring.
  • Försäkringarna gäller inom Norden. De gäller även om du vistas tillfälligt utanför Norden under max 1 år.
  • Om du eller barnet råkar ut för en olycka i Norden ersätter försäkringen kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor du behöver göra på grund av olyckan.

Mer information om Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen.

Mer fakta

Mer om Gravidförsäkring

Med Gravidförsäkring får du:

  • Ersättning vid vissa förlossningskomplikationer.
  • Dagersättning vid vård på sjukhus för komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen.
  • Ekonomisk första hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukdom.

Viktigt att veta om gravidförsäkringarna

Gravidförsäkringen börjar gälla från dagen efter den dag försäkringen är betald, men tidigast från och med graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller inte för kroppsfel eller funktionsnedsättning som fanns, eller visat symtom, innan försäkringen köptes. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla från dagen efter den dag du tecknar försäkringen. Båda försäkringarna gäller fram till dess att barnet är sex månader.

Läs mer om Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring

När du upptäckt att du väntar barn kan du få en gravidförsäkring helt utan kostnad. Gratis Gravidförsäkring gäller under hela graviditeten och till dess att barnet är sex månader gammalt. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller för dig som är gravid.

Läs mer om Gratis Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Jämför Gratis Gravidförsäkring med Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
SpecifikationGratis GravidförsäkringGravidförsäkring
Förlossningskomplikationer 
Sjukhusvistelse för den gravida 
Sjukhusvistelse för barnet 
Ekonomisk första hjälp 
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för den gravida 
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för barnet 
Rese- och behandlingskostnader, tandskada
Kristerapi 
Självriskersättning 
Dödsfallsersättning


Läs mer om Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring, vad de omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Flera skador ersätts utan självrisk

Självrisk är den del av skadeersättningen som du som försäkringstagare själv får betala, och den dras från din försäkringsersättning.

Skador som ersätts genom Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring ersätts utan självrisk, med undantag för tandskador och rese- och behandlingskostnader för vilka självrisken är 1.000 kronor.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Priser för Gravidförsäkring

Gratis Gravidförsäkring är just gratis. Du tecknar försäkringen utan att behöva erlägga premie.

När du begär en offert för Gravidförsäkring, så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Gravidförsäkring

Gravidförsäkring förköpsinformation (pdf, 424 KB)Öppnas i nytt fönster

Gravidförsäkring villkor (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.