Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Två försäkringar för vuxna

Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring från If får du ett bra försäkringsskydd som ger dig trygghet i din vardag. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Sjuk- och olycksfallsförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om Sjuk- och olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea sjuk- och olycksfallsförsäkring. Beroende på vilket önskemål av skydd du har och hur gammal du är kan du välja mellan två olika försäkringar, Sjuk- och olycksfall eller Vuxen 50+. 

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Du får den extra trygghet du behöver när samhällets skydd inte räcker.
 • Försäkringen behåller sitt värde eftersom försäkringsbeloppet räknas upp varje år.

Mer information om  Sjuk- och olycksfallsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt och förköpsinformationen.

Mer fakta

Mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vill du komplettera det skydd du får från samhället när du drabbas av sjukdom eller olycksfall? Då ger Sjuk- och olycksfallsförsäkring den extra trygghet du behöver.

I försäkringen ingår:

 • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller efter vissa namngivna sjukdomar. Detta kallas för medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).
 • Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor vid vissa sjukdomar.
 • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

För dig mellan 18 och 49 år

För att köpa Sjuk- och olycksfallsförsäkring ska du vara 18-49 år och bo i Sverige. If har delat in de som kan köpa försäkringen i två grupper. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Här gäller försäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år. Kontakta If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du via länken till höger.

Viktigt att veta

Försäkringen börjar gälla tidigast dagen efter att du skickat in en komplett ifylld hälsodeklaration. Därför är det viktigt att du fyller i den noga och skickar till If så fort som möjligt. Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar eller kroppsfel som du hade eller som visat symtom för innan försäkringen köptes.

Välj försäkringsbelopp själv

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om Sjuk- och olycksfallsförsäkring vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Vuxenförsäkring 50+ för dig som fyllt 50 år

Vuxen 50+ kan köpas av dig som är mellan 50 och 69 år och är bosatt i Sverige. Om du har fler försäkringar hos Nordea/If kan du köpa Vuxen 50+ fram till 80 års ålder. Det finns två olika prisklasser beroende på vilket yrke/sysselsättning du har. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Det här ingår: 

 • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall. Detta kallas medicinsk invaliditet.
 • Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor vid vissa namngivna sjukdomar.
 • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
 • Rådgivning per telefon om bland annat sjukvård, kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.
 • 300 kronor per dag i ersättning vid sjukhusvistelse.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

Här gäller försäkringen

Vuxen 50+ försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. 

Utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år. Kontakta If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då Vuxen 50+ inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du via länken till höger.

Viktigt att veta om 

Ersättning för ekonomisk första hjälp och dagersättning vid sjukhusvård ges inte för sjukdomar som visat sig inom 90 dagar från försäkringens början. Vuxen 50+ lämnar inte ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).

Välj försäkringsbelopp själv

Vuxen 50+ försäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om Vuxenförsäkring 50+, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Priset för din försäkring beror på din ålder, ditt yrke och vilket försäkringsbelopp du väljer.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring förköpsinformation (pdf, 410 KB)Öppnas i nytt fönster

Sjuk- och olycksfallsförsäkring villkor (pdf, 352 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.