Dags att ändra ditt privata pensionssparande

Från årsskiftet avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande. För att du ska undvika att bli dubbelbeskattad och samtidigt ha möjlighet att få en bra pension är det viktigt att du ändrar ditt sparande*. 

Läs nedan hur du ska göra!

1. Starta ett nytt sparande till din pension

Det är smart att fortsätta spara till din pension, även om reglerna kring avdragsrätten förändras. Många får nämligen inte mer än hälften av sin inkomst i pension när de blir pensionärer. Ett sätt att spara till pensionen är kapitalförsäkringen Framtidskapital där du själv väljer hur dina pensionspengar ska placeras.   Läs mer om Nordea Framtidskapital.  

2. Avsluta ditt månadssparande till IPS och/eller Ålderspension

Om du inte redan har avslutat ditt månadssparande till IPS och Ålderspension, ring oss på 0771-22 44 88 så hjälper vi dig. Du kan också göra det själv i Internetbanken.

Så här avslutar du i Internetbanken 

  • Ålderspension: Gå in under Spara & Placera – Pension & Kapitalförsäkring – Ändra i egen försäkring. Välj din Ålderspension och sänk ditt månadssparande till 0 kronor och klicka på Ändra. 
  • IPS: Gå in under Spara & Placera – Mitt Sparande - Mitt Månadssparande. Välj Ändra på raden för aktuellt pensionssparande, klicka på Ta bort överföring och klicka på Nästa.

Bakgrund slopad avdragsrätt 

Från årsskiftet avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande, vilket innebär att du får betala skatt två gånger om du fortsätter att spara i din IPS eller Ålderspension*. Tidigare har du kunnat göra avdrag i deklarationen med 12.000 kronor per år, under 2015 infördes nya skatteregler och avdraget sänktes till 1.800 kronor.

Läs gärna mer om avdragsrätten under Frågor och svar.

*Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 443.000 kronor för 2016. 

Spara till din pension

Två fallskärmshoppare 

Framtidskapital

Du är själv med och påverkar hur stor din framtida pension blir.

Familj vid staket 

Strategafonder

Passar dig som vill ha ett enkelt men aktivt sparande. Du väljer en fond - resten sköter vi.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.