Du glömmer väl inte att starta ett nytt sparande till pensionen?

Nyligen avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande. De flesta har slutat spara för att undvika att bli dubbelbeskattade, men inte tänkt på hur viktigt det är att fortsätta spara till sin pension. Utan ett sparande får många nämligen bara ungefär hälften av sin inkomst när de går i pension.* 

Läs nedan hur du ska göra!

1. Starta ett nytt sparande till din pension

Att spara i kapitalförsäkring är ett bra alternativ nu när avdragsrätten på privat pensionssparande har försvunnit, välj det sparande som passar dig bäst:

2. Avsluta ditt månadssparande till IPS och/eller Ålderspension

Om du inte redan har avslutat ditt månadssparande till IPS och Ålderspension (pensionsförsäkring), ring oss på 0771-22 44 88 så hjälper vi dig. Du kan även avsluta ditt månadssparande själv i Internetbanken. 

Så här avslutar du i Internetbanken 

  • Ålderspension: Gå in under Spara & Placera – Pension & Kapitalförsäkring – Ändra i egen försäkring. Välj din Ålderspension och sänk ditt månadssparande till 0 kronor och klicka på "Ändra". 
  • IPS: Gå in under Spara & Placera – Mitt Sparande - Mitt Månadssparande. Välj "Ändra" på raden för aktuellt pensionssparande, klicka på "Ta bort överföring" och klicka på "Nästa".

Bakgrund slopad avdragsrätt 

Första januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande, vilket innebär att du får betala skatt två gånger om du fortsätter att spara i din IPS eller Ålderspension*. Tidigare har du kunnat göra avdrag i deklarationen med 12.000 kronor per år. 

Läs gärna mer om avdragsrätten under Frågor och svar.

*Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 455.000 kronor för 2018. 

Spara till din pension

Två fallskärmshoppare  

Framtidskapital

Du är själv med och påverkar hur stor din framtida pension blir.

Familj vid staket  

Strategafonder

Passar dig som vill ha ett enkelt men aktivt sparande. Du väljer en fond - resten sköter vi.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.