Avtalspension PA16

Du som är statsanställd får avtalspension PA16. Efter sista december 2015 sker ingen nyteckning av PA16 i Nordea. Du kommer kunna behålla befintligt kapital men nya premier kommer placeras via Kåpan om du ej gör ett nytt val.

Om avtalspension PA16 Mer fakta Tidigare sparformer Priser, utbetalning och villkor Om avtalspension PA16

Om avtalspension PA16 hos Nordea

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det. 

För dig som har mer än 20 år kvar till pensionen rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktiefonder. Då har du en större chans att få högre avkastning på lång sikt.

Fondsortiment för PA16  
Mer fakta

Spara i fonder

För dig som vill vara aktiv, eller har lång tid kvar till pension, är sparande i fonder ett bra val.

Du kan välja ur vårt breda sortiment med fonder. Vilka fonder du bör välja beror dels på hur långt du har kvar till pension, dels på vilken risk du är villig att ta.

  • Har du mer än 20 år kvar till pension bör du ha en ren aktieplacering, oavsett risknivå. Detta för att få så bra avkastning som möjligt.
  • Har du mindre än 20 år kvar till pension bör du minska risken genom att ha en viss del räntebärande placeringar i ditt sparande.

Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Svårt att välja?

Oavsett hur lång tid du har kvar till pension kan du alltid välja Nordea Pensionsportfölj. Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.

Fonder och avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer.

Fondsortiment för PA16  

Nordeas pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.

Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till och obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig.

Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt

Basfakta för Nordea Pensionsportfölj PA16 och BTP (pdf, 246 KB)Öppnas i nytt fönster

Tidigare sparformer

Tidigare sparformer för avtalspension PA16

Om du valt Nordea för din avtalspension PA16 innan 1 januari 2011 har du någon av nedanstående produkter.  Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande i fonder. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig.

Observera att detta är en sparform av PA16 som inte längre erbjuds.

Avtalspension PA16 är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd av staten.

Avtalspension PA16, pensionssparande med garanti (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationPensionssparande med garanti
GarantiI ett pensionssparande med garanti får du förutom garanti * på dina insatta pengar också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i både aktier och räntebärande värdepapper.

Avtalspension PA16, traditionell förvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att det vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 %. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.


Avtalspension PA16, fondförvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiI den här produkten har du ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?

Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengarna ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Futura. 

Icke upphandlat fondutbud 

Priser och villkor för tidigare sparformer inom PA16

Priser PA16, sparande med garanti (säljs inte längre)
SpecifikationPris
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år0,12 %
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,08 %
Fast avgift, per år85 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag*500 kr

* Flytt är tillåten tidigast ett år efter tecknandet. 

Villkor Avtalspension PA16, sparande med garanti. (pdf, 228 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension PA16, traditionell förvaltning (säljs inte längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift)1 % av insättningen 
Försäkringsavgift0,75 % av det totala innehavet, per år 
Flyttavgift 500 kr

Villkor Avtalspension PA16 traditionell förvaltning (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension PA16, fondförvaltning (säljs inte längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift 0 %
Försäkringsavgift 0,75 % av värdet, per år
Fondförvaltningsavgift 0,4 - 2,5 % beroende på vald fond
Flyttavgift 500 kr
Villkor Avtalspension PA16 fondförvaltning (pdf, 31 KB)Öppnas i nytt fönster
Priser, utbetalning och villkor

Priser för sparande i fonder

Priser PA16, sparande i fonder
Specifikation Pris 
Fondförvaltningsavgift 0,10- 1 %, beroende på fondval 
Fast avgift, per år  85 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag* 500 kr 

* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.