Hundförsäkring

Oavsett om du har hund för sällskaps skull, sysslar med uppfödning eller annat får du ett bra skydd med en försäkringslösning för liv- och veterinärvård med en hundförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Hundförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Pris och villkor Om Hundförsäkring

Om Hundförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en hundförsäkring i två nivåer: Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
 • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
 • Du får ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden dör eller måste avlivas oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall , upp till det kalenderår hunden fyller 10 år.

Läs mer om Hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Välj Hundförsäkring eller Stor Hundförsäkring

Du kan välj mellan två alternativ av hundförsäkring för veterinärvård, och kombinera med en livförsäkring för hunden.Om du inte vill ha livförsäkring väljer du "0" kronor i livbelopp. 

Lägg till Användbarhetsförsäkring

Har du försäkrat din hund för en särskild, dokumenterad, egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om din hund förlorar egenskapen. Du får 100 procent av livbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund av vissa sjukdomar eller annan orsak förutsatt att det finns ett officiellt hälsoprogram som har följts.

Extra försäkringsskydd för hundägare

Har du Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring plus en enskild hundförsäkring hos If får du även detta försäkringsskydd, utan extra kostnad.
  

Avbeställningsskydd och ersättningsresa

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa på grund av att din hund blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig. Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din hund blir sjuk.

Inackorderingskostnader och självriskbefrielse

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din hund ersätter vi kostnader för hundpensionat eller liknande.

Om du blir skadeståndsskyldig för att din hund har orsakat en skada som ersätts av hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk.

Eventuella begränsningar och aktsamhetskrav framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar via länken till höger.

Ersättning för veterinärvård för Hundförsäkring

 • Ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
 • Försäkringen gäller livet ut.
 • Ett kejsarsnitt ersätts. Vissa raser är undantagna.
 • Högsta ersättning är 30.000 kronor per år.

Ingen självrisk vid rovdjursskada

Försäkringen gäller utan självrisk om din hund skadas av ett rovdjur.

Livförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år, ersättningen är dock som lägst 4 000 kr.

Läs mer om Hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ersättning för veterinärvård för Stor Hundförsäkring

Stor Hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

 • Försäkringen gäller livet ut.
 • Högsta ersättning är 60.00 kronor per år.
 • Ersättning för två kejsarsnitt. Vissa raser är undantagna.
 • Ersättning för medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar.
 • Veterinärens resor och dina egna resor om du blir remitterad till specialistveterinär.
 • Ersättning för kostnader för avlivning.

Ingen självrisk betalas vid rovdjursskada

Försäkringen gäller utan självrisk om din hund skadas av ett rovdjur.

Livförsäkring inom Stor Hundförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år, ersättningen är dock som lägst 4 000 kr.

Läs mer om Stor Hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Vad måste du som kund betala vid skada?

När det gäller veterinärvårdsförsäkring måste du betala en del av skadan själv, en så kallad självrisk. För hund kan du välja mellan 1 900 kr + 15 % eller 2 700 kr + 15 % i självrisk. Väljer du den högre självrisken får du ett lägre pris på försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Du betalar beloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 125 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Livförsäkring och användbarhetstillägget gäller utan självrisk.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris för Hundförsäkring

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat av värdet på din hund, dess ras, ålder och var du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Hundförsäkring

Hund och katt förköpsinformation (pdf, 431 KB)Öppnas i nytt fönster

Hund och katt villkor (pdf, 428 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.