Hästförsäkring

Oavsett om du äger en ponny eller driver ett helt stuteri, kan du känna dig trygg med en hästförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Hästförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Pris och villkor Om Hästförsäkring

Om Hästförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea hästförsäkring. Du kan välja mellan två olika livförsäkringar och två olika veterinärvårdsförsäkringar.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hästförsäkring beroende på hur hästen används.
  • Du får ersättning med försäkringsbeloppet om hästen dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas.
  • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Läs mer om Hästförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger.

Mer fakta

Mer om Hästförsäkring

Med Ifs hästförsäkring kan du känna dig trygg, oavsett om du äger en ponny eller driver ett helt stuteri. Välj mellan två olika livförsäkringar och tre olika försäkringar för veterinärvård. Du kan försäkra din häst från två dagars ålder till dess den fyller 16 år. Veterinärvårdsförsäkringen kan hästen behålla hela livet, men livförsäkringen upphör när hästen blir 25 år gammal.

  • Tre olika omfattningar, välj den omfattning som passar dina behov.
  • Möjlighet till extra bra skydd för dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild hästförsäkring hos If.

Livförsäkringar

Du kan välja mellan två olika livförsäkringar.

Livförsäkring

Du får ersättning om hästen dör, eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas av annan orsak än hälta eller rörelsestörning.

Livförsäkring med användbarhetsskydd

Den mest omfattande livförsäkringen kan försäkra alla hästar utom trav- och galopphästar i träning. Den gäller också om hästen måste avlivas eller blir oanvändbar på grund av hälta.

Skydd för foster och föl

I livförsäkring för sto ingår försäkring för stoets foster och föl tills fölet är 20 dagar. Du kan få ersättning med 10 procent av stoets försäkringsbelopp, dock högst 10.000 kronor om fostret förloras eller fölet dör. Det går att utöka beloppet vid behov.

Läs mer om Hästförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger

Tre försäkringar för veterinärvård

Kombinera ditt val av livförsäkring med någon av våra tre olika försäkringar för veterinärvård.

VeterinärXtra

Ersätter veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Ersätter också veterinärens resor samt medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar samt för kostnader om hästen måste avlivas. Maxbelopp 130.000 kronor per år. 

Veterinärvård

Ersätter veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar utför ett olycksfall. Högsta ersättningsbelopp är 50.000 kronor per år. 

Begränsad veterinärvårdsförsäkring

Försäkringen betalar kostnader för veterinärvård vid älta eller fraktur, fissur eller akut sårskada och vid ett begränsat antal sjukdomar såsom lunginflammation, foderstrups, förstoppning, kolik, akut tarminfektion samt återbesök till dessa upp till 100 dagar efter skadetillfället. Likaså vid förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättningsbelopp är 50.000 kronor per år.

Föl

Veterinärvårdskostnader för föl betalas via stoets försäkring med maximalt 35.000 kronor under fölets 20 första levnadsdagar. Detta gäller Veterinärvård och VeterinärXtra.

Extra försäkringsskydd för hästägare

Har du Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild hästförsäkring hos If får du, utan extra kostnad, ett extra unikt försäkringsskydd, som omfattar avbeställningsskydd, olycksfallsförsäkring och egendomsskydd.

Avbeställningsskydd

Måste du ställa in en bokad och betald resa på grund av att din häst blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig, enligt gällande villkor för avbeställningsskyddet i Stor Hemförsäkring/Stor Villaförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Skadas en person vid olycksfall, som din häst försäkrad i If orsakar, får den personen ersättning för rese- och behandlingskostnader, tandskador, medicinsk invaliditet och dödsfall enligt Ifs gällande försäkringsvillkor för Olycksfallsförsäkring.​

Egendomsskydd

Stor Hemförsäkring/Stor Villaförsäkring omfattar ett skydd för dina saker som du har med dig i stallet, upp till 80.000 kronor.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat av värdet på din häst, dess ras, ålder och var du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Hästförsäkring

Hästförsäkring förköpsinformation (pdf, 406 KB)Öppnas i nytt fönster

Hästförsäkring villkor (pdf, 347 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.