Försäkring för snöskoter och ATV

Med din snöskoter eller ATV försäkrad hos If behöver du inte bekymra dig över om den är försäkrad eller inte när du ska använda den, eftersom den gäller året om. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Snöskoter och ATV-försäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Snöskoter och ATV-försäkring

Om Snöskoter och ATV

I samarbete med If erbjuder Nordea en försäkring för snöskoter och ATV med olika omfattning: hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
  • Med en försäkring för skoter och ATV får du ett bra skydd även för dig själv och dina medtrafikanter.
  • Självklart blir din släpsläde och ATV-vagn också försäkrade.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Välj mellan tre nivåer på din försäkring

Försäkra din snöskoter eller ATV hos If så får du ett bra skydd för dig själv, ditt fordon och dina medtrafikanter. Försäkringen omfattar givetvis även släpsläde och ATV-vagn. Försäkringen finns i tre nivåer. Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring väljer du själv. På fliken Översikt kan du se vad som ingår i försäkringen.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Viktigt att veta om din snöskoter- och ATV-försäkring

Här har vi sammanställt de vanligaste skadorna som försäkringen ger ersättning för.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den täcker personskador på förare, passagerare och andra personer. Skador på fordon och annat som du kör på, som exempelvis ett staket, ingår också.

Halvförsäkring

Utöver trafikförsäkringen ingår ersättning vid:

  • Stöld och skador efter stöldförsök. If har särskilda regler för låsning för att din stöldförsäkring ska gälla fullt ut.
  • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
  • Skador på vind- och plexiglasskydd som spräckts eller krossats. Gäller inte för strålkastarglas.
  • Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 200.000 kronor.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Helförsäkring

Utöver halvförsäkringen ingår ersättning vid:

  • Skador på snöskotern/ATV:n vid en krock eller en annan trafikolycka.
  • Skadegörelse på snöskotern/ATV:n.
  • Annan yttre olyckshändelse, som att ett träd blåser ner på snöskotern/ATV:n.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Här ser du vad som ingår i din snöskoterförsäkring

Översikt
 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Rättsskydd 
Vagnskada  
Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat på vilken modell du har, snöskoterns ålder, din ålder och var i landet du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Snöskoterförsäkring

Snöskoterförsäkring förköpsinformation (pdf, 956 KB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 4 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.