Släpvagnsförsäkring

Med din släpvagn försäkrad hos If får du snabb hjälp vid skada. Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Släpvagnsförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Släpvagnsförsäkring

Om Släpvagnsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två försäkringar för släpvagn. Grunden i försäkringen är en så kallad halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring för släpvagn.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Utöver själva släpvagnen är även utrustning och tillbehör som är standard för en viss modell försäkrat.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Även släpet behöver en försäkring

Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. För dig som har ett hästsläp med säkerhetsbom ingår även skador som orsakats av hästen inifrån.

Välj mellan halv- och helförsäkring

Halvförsäkring

En försäkring som skyddar mot skador på grund av brand och stöld. Även rättsskydd ingår, som hjälp vid tvist.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring får du också vagnskadeförsäkring, förutom de försäkringar som ingår i halvförsäkringen. Då är du skyddad vid krock och dikeskörningar. Även skadegörelse ingår.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Detta ingår i släpvagnsförsäkringen

Utrustning och tillbehör som är standard eller normal utrustning. Till exempel dubbdäck och kapell. Även tillbehör som är avmonterade och förvaras inlåsta i garage.

Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Brand
Stöld
Rättsskydd
Vagnskada 

 

Exempel på vad försäkringen ersätter vid halvförsäkring

  • Stöld och stöldförsök. Missa inte de regler som finns för hur släpet ska vara låst.
  • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
  • Advokat och rättegångskostnader vid tvist, rättskydd.


Exempel på vad försäkringen ersätter vid helförsäkring

Utöver vad som ersätts genom halvförsäkringen ingår också:

  • Skador på själva släpvagnen vid krock eller trafikolycka.
  • Skadegörelser.
  • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner.
Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat på vilken omfattning försäkringen har, släpvagnens vikt och ålder samt var du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Släpvagnsförsäkring

Snöskoterförsäkring förköpsinformation (pdf, 956 KB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 510 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.