Motorcykelförsäkring

Med din motorcykel försäkrad hos If får du en försäkring som ger dig många fördelar som till exempel 24 timmars skadejour, maskinskadeförsäkring och låga självrisker. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Motorcykelförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Motorcykelförsäkring

Om Motorcykelförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en motorcykelförsäkring med olika omfattning: hel-, halv- och avställningsförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din motorcykelförsäkring.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Med en motorcykelförsäkring får du ett bra skydd för dig själv, passagerare och själva motorcykeln.

Läs mer om Motorcykelförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation via länken till höger.

Mer fakta

Välj innehåll i försäkringen

Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Om du inte använder din motorcykel under t.ex. vinterhalvåret och ställer av den hos Transportstyrelsen, kan du ha en avställningsförsäkring. Avställningsförsäkringen ger bland annat skydd vid stöld och skadegörelse.

En kortfattad information om vad försäkringen omfattar och självrisker hittar du under flikarna Översikt och Självrisk.

Läs mer om försäkringens omfattning och viktiga begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Att tänka på

Ersättningen kan minska eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Detta ingår i MC-försäkringen

Motorcykelforsakring
SpecifikationTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
Trafik
Stöld och skador efter stöldförsök 
Brand 
Maskinskada tung motorcykel, max tre hjul 
Glas 
Assistans/räddning 
Rättsskydd 
Vagnskada  
Förar- och passagerarolycksfall (tillägg)ValbarValbarValbar

 

Läs mer om motorcykelförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation via länken till höger.

Självrisk

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den dras från din ersättning. Här ser du vilka självrisker som gäller för varje del av försäkringen.

Trafikförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Om föraren saknar körkort1.000 kr
Om föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller rattfylleri1.000 kr

 

Halvförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Stöld

5.000 kr,
1.000 kr för lätt MC

10.000 kr om motorcykeln inte var låst med två godkända lås.

Har motorcykeln ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken vid stöld av motorcykeln med max 6.000 kr.

Brand1.000 kr
Glas20 procent av kostnaden, lägst 200 kr
Maskinskada tung motorcykelMaskinskada tung motorcykel: 3.000 kr.
För mc som inte är importerad av svensk generalagent 6.000 kr.
Rättsskydd25 procent av kostnaden, lägst 1.500 kr
Assistans/Räddning300 kr

 

 

Helförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk

Vagnskada

Självrisken för vagnskada väljer du själv. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Lätt mc 1.000 kr eller 2,000 kr.
Tung mc 3.000 kr eller 6.000 kr.

Ungdomssjälvrisk, om föraren är under 25 år.

 

Ytterligare 1.000 kr

 

Avställningsförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Om motorcykeln förvaras i enskild låst garage1.000 kr
Övriga fall2.000 kr
Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat på vilken modell du har, motorcykelns ålder, din ålder och var du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Motorcykelförsäkring

Motorcykelförsäkring förköpsinformation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 510 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.