Mopedförsäkring

En mopedförsäkring från If ger dig snabb hjälp vid skada och låga självrisker. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Mopedförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Mopedförsäkring

Om Mopedförsäkring

Vårt samarbete med If kan erbjuda dig en mopedförsäkring som motsvarar dina behov. Grunden i en mopedförsäkring är trafikförsäkringen, den måste du ha enligt lag.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din mopedförsäkring.
  • Kompletterar du med en så kallad delkaskoförsäkring, får du en halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.
  • Försäkringen skyddar föraren, passagerare och själva mopeden.

Läs mer om Mopedförsäkringen, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Välj rätt försäkring på mopeden

Det finns två sorters mopeder, klass I som är EU-moped och klass II som är oregistrerad moped. De två klasserna har olika krav vad gäller trafikregler och körkortskrav. Försäkringarna är ganska lika men för EU-mopeden ingår lite mer, som assistansförsäkring och glasförsäkring.

EU-moped klass I

Den här typen av moped måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 45 km/h. Körkortsbehörighet AM krävs och du får inte köra på cykelbanor.

Moped klass II

Den här sortens moped behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 25 km/h. Du ska ha fyllt 15 år och ha förarbevis. Om du fyllde 15 år före 1 oktober 2009 behöver du inte förarbevis för att köra moped klass II. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/h räknas den också som en klass II moped.

Mopedförsäkringens olika delar gäller både klass I och klass II

Trafikförsäkring ger ett grundläggande skydd och den måste du ha enligt Trafikskadelagen. Har du en värdefull moped och vill försäkra den mot exempelvis stöld och skador på mopeden bör du välja mellan halv- och helförsäkring. I tabellen under fliken Översikt ser du innehållet i försäkringen.

Läs mer om försäkringen omfattning, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Här ser du vad som ingår i din Mopedförsäkring

Mopedförsäkring
Specifikation

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

Stöld

 

Brand

 

Rättsskydd

 

Assistans/Räddning för EU-moped

 

Glas för EU-moped

 

Vagnskada

  

Olycksfall – (tillägg)

ValbarValbarValbar

 

Läs mer om mopedförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation via länken till höger.

Självrisk

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den dras från din ersättning. Här ser du mopedförsäkringens självrisker.

SpecifikationSjälvrisk
Trafik

Gäller utan självrisk

Självrisken är 1.000 kr om föraren saknar rätt körkort eller förarbevis, gör sig skyldig till rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Stöld

3.000 kr, 4.000 kr om mopeden var olåst.

Har mopeden ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral gäller försäkringen vid stöld av mopeden utan självrisk.

Brand1.000 kr
Rättsskydd25 % av kostnaden, lägst 1.000 kr.
Assistans/räddning för EU-moped​1.200 kr​

Glas för EU-moped

20 % av kostnaden,​ lägst 200 kr.
Vagnskada​3.000 kr
För en registreringspliktig EU-moped kan du välja en självrisk på 6.000 kr. Det ger dig lägre pris på försäkringen.

 

Läs mer om mopedförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset för just din försäkring. Det beror bland annat på försäkringens omfattning, mopedens vikt och ålder och var du bor. Mer information hittar du i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Förköpsinformation och villkor för Mopedförsäkring

Mopedförsäkring förköpsinformation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 510 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.