Försäkring för lätt lastbil

Kör du lätt lastbil behöver du en försäkring som ger ett bra skydd. Nordea kan i samarbete med If erbjuda en försäkring för lätt lastbil enligt nedan. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om lätt lastbil Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om lätt lastbil

Om försäkring för lätt lastbil

I samarbete med If erbjuder Nordea försäkring för lätt lastbil med olika omfattning: hel-, halv- och trafikförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring för lätt lastbil.
 • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
 • Med en försäkring för lätt lastbil får du ett bra skydd för dig själv, din lastbil och dina medtrafikanter.

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Mer fakta

Mer om försäkring för lätt lastbil

Lastbilsförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder. Det finns tre nivåer i försäkringen och du väljer den som passar dig.

Trafikförsäkring - en obligatorisk försäkring som skyddar dig själv och andra människor, andra fordon och andras saker, om du skulle krocka och skada någon eller något.

Halvförsäkring - innehåller trafikförsäkring och försäkring för stöld, inbrott, brand, skador på glasrutor och assistans vid räddning. Maskinskadeförsäkring ingår också om din bil är yngre än 8 år och körts mindre än 10.000 mil.

Helförsäkring - innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeförsäkring som täcker skador på den egna bilen vid trafikolycka och skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på bilen.

Viktigt att veta om din Lastbilsförsäkring

Det här är försäkrat:

 • Föraren, passagerare och själva lastbilen.
 • Normal utrustning i en lastbil: stereo och annan elektronisk utrustning, även navigationssystem omfattas men då måste de vara fast monterade och gjorda för att enbart kunna användas i lastbilen. Utrustning som inte är fabriksmonterad ersätts med högst 20.000 kronor.
 • Hjul som inte är original, ersätts med högst 30.000 kronor vid stöld.
 • Extra uppsättning sommar- och vinterdäck ingår.


Det här är inte försäkrat:

 • Saker i lastbilen som inte är biltillbehör

Tänk på att

Ska du köra utanför Sverige är ett Grönt kort krav i vissa länder. Det är ett bevis på att lastbilen är trafikförsäkrad. Beställ i god tid innan resan och ta med ditt registreringsbevis. Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För att stöldförsäkringen ska gälla i vissa länder behöver du utrusta din lastbil med godkänd elektronisk startspärr. Bilens registreringsnummer eller chassinummer ska vara ingraverat i glasrutorna.

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Detta ingår i försäkringen för lätt lastbil

 

 

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Maskin✓/ 8 år 10.000 mil✓/ 8 år 10.000 mil 
Rättsskydd 
Räddning 
Vagnskada 
Tillägg: BilXtraFrivilligtFrivilligtEj valbar
VärdeXtraFrivilligtFrivilligtEj valbar

Förar - och passagerarolycksfall

FrivilligtFrivilligtFrivilligt

 

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger.

Komplettera med tilläggsförsäkringar

Utöver grundskyddet kan du komplettera med de tilläggsförsäkringar som passar dina behov.

BilXtra

BilXtra betalar merparten av kostnaderna för hyrbil, upp till 45 dagar, om din lastbil skadas.
Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans.
Om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur så slipper du betala självrisken om reparationskostnaden överstiger 1.000 kronor. Högsta ersättning är 6.000 kronor.

Om du saknar vagnskadeförsäkring kan du ändå få ersättning vid de här skadehändelserna:

 • Vagnskada utomlands.
 • Om du krockar med ett djur.
 • Om du utsätts för skadegörelse.

Den högsta ersättningen är 6.000 kronor.


Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen lämnar extra ersättning – utöver trafikförsäkringen – om lastbilens förare eller passagerare skadas och får bestående men, eller omkommer.

VärdeXtra

Med VärdeXtra ersätter If dig med en helt ny lastbil om det inte lönar sig att reparera din stulna eller skadade lastbil – förutsatt att din lastbil är högst två år gammal och inte körts mer än 4.000 mil. Är den äldre ersätter If dig med lastbilens marknadsvärde, plus 20 procent.

Försäkra lastbilen även när du inte kör den

Kör du inte din lastbil under en period kan du omvandla din försäkring till en avställningsförsäkring. Då får du ett lägre pris på försäkringen. Försäkringen gäller endast i Sverige.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken bilmodell det rör sig om, hur gammalt fordonet är, din ålder, var i landet du bor och hur långt du kör per år. Mer information om vad som påverkar priset, se produkt- och förköpsinformationen till höger.

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Lätt lastbilsförsäkring

Lastbilsförsäkring förköpsinformation (pdf, 678 KB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 767 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.