Husbilsförsäkring

Med din husbil försäkrad hos If får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Husbilsförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Husbilsförsäkring

Om Husbilsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea husbilsförsäkring med olika omfattning: hel-, halv-, trafik- och avställningsförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din husbilsförsäkring.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Med en husbilsförsäkring får du även ett bra skydd för dig och dina medtrafikanter.

Läs mer om Husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Välj nivå på din husbilsförsäkring

Med din husbilsförsäkring får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag, den måste alla ha. Den skyddar föraren, passagerare och medtrafikanterna vid trafikolyckor. Även de fordon eller annat du krockar med skyddas av försäkringen. Trafikförsäkringen ger ingen ersättning på din husbil utan du behöver halv -eller helförsäkring för att skydda husbilen.

Halvförsäkring

Förutom trafikförsäkringen ingår skydd vid stöld, inbrott och assistans vid driftstopp. Glasskador ingår också. Rättskydd finns med och maskinskadeförsäkring om husbilen är yngre än 8 år och har körts mindre än 10.000 mil. Även semesteravbrott ingår.

Helförsäkring

Innehåller trafikförsäkring och allt som halvförsäkringen ger. Dessutom ersätts skador på husbilen efter trafikolycka, skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på husbilen.

Ersättning för förlust eller skada av personlig egendom

I både halv- och helförsäkringen ingår den personliga lösegendom som finns i husbilen, till exempel kläder och husgeråd upp till 20.000 kr.

Vattenskada

För husbilar ingår ersättning vid vattenskador i helförsäkringen. Det gäller när oväntat läckage från fordonets tank eller ledningssystem uppstår.

Semesteravbrott

Om du tvingas avbryta din semesterresa på grund av skada som är ersättningsbar enligt halv- eller helförsäkringen får du rätt till semesteravbrottsersättning.

Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Detta ingår i försäkringen

Tabellen nedan hjälper dig att välja vilket försäkringsalternativ som passar just dig. Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Översikt
Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Maskin8 år/

10.000 mil

8 år/

10.000 mil

 
Rättsskydd

 
Räddning 
Semesteravbrott 

Vagnskada/Vattenskada

  

Förar- och passagerarolycksfall

ValbarValbarValbar

Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat av husbilens totalvikt och ålder. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger på sidan.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Husbilsförsäkring

Husbilsförsäkring förköpsinformation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 510 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.