Bilförsäkring

Med din bil försäkrad hos If kan du välja en av marknadens bästa bilförsäkringar*. Den hjälper dig med det mesta om något händer med bilen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Bilförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Bilförsäkring

Om Bilförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en av marknadens bästa bilförsäkringar*. Trafikförsäkring måste alla ha, men resten väljer du efter behov. 

Dina fördelar:

  • Väljer du Stor Bilförsäkring får du Ifs mest omfattande bilförsäkring i en enkel paketlösning.
  • Bilförsäkringen skyddar föraren, passagerarna och själva bilen.
  • Du väljer själv vilken nivå på självrisken du vill ha på vagnskadeförsäkringen.

Läs mer om Bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Mer fakta

Välj den bilförsäkring som passar dig

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men är din bil avställd behöver du inte ha en trafikförsäkring.

Den mest omfattande bilförsäkringen är Stor bilförsäkring. Hyrbil ingår upp till 60 dagar vid driftstopp och du får ersättning för motorhaveri eller skadad klimatanläggning upp till 10 år eller 12.000 mil. Då får du en komplett paketförsäkring där alla tillägg ingår.

Den vanliga helförsäkringen ger också ett bra skydd för de flesta skador. Det finns även en halvförsäkring som ger ett grundskydd. Har du en gammal bil kan TrafikXtra vara ett alternativ.

Läs mer om Bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Detta ingår i Bilförsäkring

Bilförsäkring
SpecifikationTrafik-försäkringTrafikXtraHalv-försäkringHel-försäkringStor bilförsäkring
Trafik
Stöld ✓*
Rättsskydd 
Räddning inklusive assistans 
Brand  
Glas  
Maskinskada  
Vagnskada   
BilXtra  ValbarValbar
Otur    
VärdeXtra    
Förar- och passagerar olycksfall    

 

Läs mer om bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

*Enbart stöld av bilen, ej inbrott.

Självrisk

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Självrisken dras från din ersättning. Du kan själv välja vilken nivå på självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Här nedan ser du de vanligaste självriskerna.

Självrisker för Bilförsäkring
SpecifikationTrafikXtraHel- och halvförsäkringStor Bilförsäkring
Trafik0 kr0 kr0 kr
Räddning500 kr1.500 kr*0 kr
Stöld1.500 kr (bilstöld)1.500 kr1.500 kr
BrandIngår ej1.500 kr1.500 kr
GlasIngår ej1.500 kr1.500 kr
Rättsskydd25 %, lägst 1.500 kr25 %, lägst 1.500 kr25 %, lägst 1.500 kr
MaskinIngår ej

1.500 kr**

3.000 kr***

1.500 kr**

3.000 kr***

10.000 kr****

BilnyckelIngår ejIngår ej500 kr
Skada i kupéIngår ejIngår ej1.500 kr
VagnskadaIngår ej3.000, 4.500 eller 6.000 kr (helförsäkring)3.000, 4.500 eller 6.000 kr (helförsäkring)

* Reduceras till 0 kronor med tillägget BilXtra
** 5 år/ <8.000 mil
*** 8 år/ 8.000-10.000 mil
**** 10 år/ 10.000-12.000 mil

Tips när du ska välja bilförsäkring

Om du har en ny bil

Har du en ny bil med vagnskadegaranti, vilket brukar ingå de tre första åren, rekommenderar If Stor Bilförsäkring eller halvförsäkring. Med Stor Bilförsäkring får du en komplett paketförsäkring där If har bakat in alla tillägg. Ifs halvförsäkring tillsammans med vagnskadegaranti motsvarar en helförsäkring och ersätter de vanligaste skadorna på din bil. Hel- och halvförsäkring kan kompletteras med BilXtra som ger ersättning för hyrbil upp till 45 dagar och bland annat 0 kronor i självrisk vid bärgning, djurkollision och skadegörelse.

Om du har en bil utan gällande vagnskadegaranti

När vagnskadegarantin har gått ut, eller om vagnskadegaranti inte funnits (till exempel för en direktimporterad bil) rekommenderas en helförsäkring eller Stor Bilförsäkring. Helförsäkring är Ifs mest valda försäkring och ger ersättning för de flesta skador oavsett vem som orsakat dem. Med Stor Bilförsäkring får du dessutom alla tilläggsförsäkringar i ett enkelt paket vilket ger utökat skydd som exempelvis utökad maskinskadeförsäkring, hyrbil upp till 60 dagar och 0 kronor i självrisk vid bärgning och djurkollision.

Om du har en äldre bil

Har du en äldre bil eller en bil som du inte använder så mycket rekommenderas halvförsäkring eller TrafikXtra. TrafikXtra är en unik försäkring på marknaden och ett prisvärt alternativ om du inte vill ha halvförsäkring. TrafikXtra är en bra och prisvärd försäkring för dig som har en äldre bil eller en bil som du inte använder speciellt mycket. I försäkringen ingår bland annat bärgning två gånger om året och ersättning om du får din bil stulen.

När du sålt din bil och vill avsluta bilförsäkringen

När du sålt din bil och skickat in ägarbyteshandlingarna till Vägtrafikregistret (VTR) får If som försäkringsbolag ett meddelande från dem om att bilen bytt ägare, och försäkringen upphör automatiskt. Återstående del av inbetald försäkringspremie återbetalas till dig som försäkringstagare.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på din försäkring. Några exempel som påverkar priset är bland annat vilken självrisk du väljer, var i landet du bor, fordonets fabrikat, modell, ålder och årsmodell. Annat som påverkar är din årliga körsträcka och om du kört en längre sträcka än du uppgett riskerar du att få minskad ersättning vid en skada. Välj hellre för hög än för låg körsträcka, vilken betalningsperiod du väljer påverkar också priset.

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Bilförsäkring

Bilförsäkring förköpsinformation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Motorfordon villkor (pdf, 4 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.