Båtförsäkring

Med din båt försäkrad hos If får du en båtförsäkring som ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Försäkringen gäller i hela Norden. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Båtförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Båtförsäkring

Om Båtförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en båtförsäkring med olika omfattning: båtförsäkring och stor båtförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din båtförsäkring.
 • Utöver båten är tillbehör och utrustning som är normal för båttypen försäkrat.
 • Du väljer själv när det är dags att ta upp båten, det finns inget datum för det i försäkringsvillkoren.

Läs mer om Båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

En Båtförsäkring som täcker det mesta

Stor Båtförsäkring och Båtförsäkring ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Det finns heller inget villkorskrav på att du ska ta upp båten ett visst datum.

Fördelar

Försäkringen ersätter de flesta skador på sjön, vid sjösättning, upptagning och transporter.

 • Inget krav på att du ska ta upp båten ett visst datum.
 • Inget krav på att båten måste låsas fast vid bryggan.
 • 25 procent rabatt om din båt ligger i en säker hamn. Läs mer om säkra hamnar till höger.
 • Maskinskydd ingår i Stor Båtförsäkring.
 • Rabatt om du låter installera elektronisk startspärr eller positioneringssystem.
 • Självriskreducering om du stöldskyddsmärker med Securmark/Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

Här gäller Båtförsäkringen

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes - Helgoland- Wilhelmshaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven - Hamburg.
 • För större segelbåtar är giltighetsområdet utvidgat under perioden maj-augusti.

Säkerhetsföreskrifter

Du förväntas följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Följer du inte dessa säkerhetsföreskrifter kan ersättningen minskas med ett avdrag eller helt utebli.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Begränsningar

Försäkringen har vissa begränsningar, vilket innebär att ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om Båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Båten och normal utrustning skyddas

Båten och den utrustning som är normal för båttypen täcks av Båtförsäkringen.

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Stöld och skadegörelse.
 • Brand och blixtnedslag.
 • Skador vid grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring.
 • Rutskada.
 • Skador genom att vatten eller annan vätska oförutsett kommit in i båten.
 • Rigghaveri och skada på rigg.
 • Annan oförutsedd och utifrån kommande händelse.
 • Skador vid sjösättning, upptagning av- eller påmastning.
 • Skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning.
 • Skador genom att båten tappats, vält eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.
 • Ansvarsförsäkring om du blir skadeståndsskyldig. Maxbelopp 5 miljoner kronor.

Det här är endast en kortfattad redogörelse för vad försäkringen innehåller. För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren vi länken till höger.

Tänk på att

 • Försäkringen kan tecknas endast för vanliga fritidsbåtar för privat bruk.
 • Båten får endast användas för privat bruk och du får max hyra ut båten i 5 veckor per år.
 • Privat egendom du har i båten är försäkrat upp till 2.000 kronor, men har du hemförsäkring är det du har med på resa försäkrat upp till 34.000 kronor. Har du dessutom tilläggsförsäkringen Otur till din hemförsäkring så är försäkringsbeloppet 54.000 kronor.
 • Bockar, stöttnings- och täckmaterial är försäkrat vid brand för 10.000 kronor.

Båten och normal utrustning skyddas

Båten och den utrustning som är normal för båttypen är försäkrade genom Stor Båtförsäkring.


Exempel på vad som ersätts av Stor Båtförsäkring:

 • Stöld och skadegörelse.
 • Brand och blixtnedslag.
 • Skador vid grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring.
 • Rutskada
 • Skador genom att vatten eller annan vätska kommit in i båten.
 • Rigghaveri och skada på rigg vid kappsegling.
 • Annan oförutsedd och utifrån kommande händelse.
 • Skador vid sjösättning, upptagning av- eller påmastning.
 • Skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning.
 • Skador genom att båten tappats, vält eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.
 • Ansvarsförsäkring om du blir skadeståndsskyldig. Maxbelopp 5 miljoner kronor.
 • Maskinskadeförsäkring för båtens framdrivningsmotorer upp till 12 år.
 • Olycksfallsförsäkring för båtförare och båtpassagerare.
 • Skada eller förlust av navigationsinstrument, maximalt 25.000 kronor.
 • Nyvärdesersättning för radio- och elektronisk utrustning som är högst fem år gammal.
 • Avbrottsersättning vid stöld av båt eller motor.

Det utgår ingen förhöjd självrisk vid stöld av motor när båten vinterförvaras på land.

Det här är endast en kortfattad redogörelse för vad försäkringen innehåller.

För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren via länken till höger.

Att tänka på

 • Försäkringen kan tecknas endast för de mest förekommande fritidsbåtarna i privat bruk.
 • Båten får endast användas för privat bruk och du får max hyra ut båten i 5 veckor per år.
 • Privat egendom du har i båten är försäkrat upp till 2.000 kronor, men har du hemförsäkring är det du har med på resa försäkrat upp till 34.000 kronor. Har du dessutom tilläggsförsäkringen Otur till din hemförsäkring så är försäkringsbeloppet 54.000 kronor.
 • Bockar, stöttnings- och täckmaterial är försäkrat vid brand för 10.000 kronor.

Detta ingår i båtförsäkring

SpecifikationBåtförsäkringStor Båtförsäkring
Sjöskada, till exempel grundstötning eller kantring
Upplägg/transportskada
Rutskada
Personlig egendom
Brand
Rättsskydd, 200.000 kronor
Ansvar, 5.000.000 kronor
Maskinskada 
Olycksfall 
Båtotur 
Nyvärdesersättning 
Avbrott 
Rigghaveri vid kappsegling ✓. 

 

För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren via länken till höger.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir för just din försäkring. Det beror bland annat på båttyp, längd, segelyta och ägarens ålder. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Båtförsäkring

Båtförsäkring förköpsinformation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Båtförsäkring villkor (pdf, 9 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.