Livförsäkring

Couple sitting in sofa looking at tablet 

Livförsäkring

Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida?
Med en livförsäkring kan du och din familj
känna er ekonomiskt trygga om det otänkbara
skulle inträffa.

Ansök i Internetbanken
Öppnas i nytt fönster
Om Livförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Livförsäkring

Om Livförsäkring

En livförsäkring är extra värdefull om du har familj eller om ni har olika inkomster i hushållet. Din familj får ekonomisk ersättning för den närmaste tiden om du skulle avlida, och har råd att behålla boendet. Inga snabba ekonomiska beslut behöver tas – dina anhöriga kan i lugn och ro fundera på hur de vill lägga upp sin ekonomi i framtiden.

Dina fördelar:

  • Ett engångsbelopp betalas ut vilket ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet. De kan betala räkningarna och hyran den närmaste tiden.
  • Dina anhöriga har möjlighet att betala av hela eller delar av lånet på bostaden.
  • Livförsäkringen följer prisbasbeloppets förändringar vilket betyder att livförsäkringen behåller sitt värde.
Mer fakta

Förmånstagare

Förmånstagare är den som engångsbeloppet betalas ut till efter den försäkrades död.

På ansökan kan du välja mellan två så kallade förmånstagarförordnanden:

  • Make/maka/sambo eller om sådan inte finns, barn eller om sådana saknas, arvingar.
  • Barn eller om sådana anhöriga saknas, make/maka/sambo eller om sådana inte finns, arvingar.

Med make avses även partner i ett registrerat partnerskap.

Om du vill ändra ordningen på vem som ska få pengarna eller sätta in annan förmånstagare kan du skriva det på en särskild blankett.

Mer om Livförsäkring

Du som har fyllt 16 men inte 65 år kan ansöka om Livförsäkring. Du kan i ålder 16-59 år välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. Vid ålder 60-64 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 12 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp speglar den allmänna prisutvecklingen och gör att Livförsäkringen behåller sitt värde.

Vid förnyelse av försäkringen, från och med årsskiftet inför det år den försäkrade fyller 66 år, sker en begränsning av försäkringsbeloppet enligt tabellen nedan.

Årsskiftet det år du ska fylla:Maximalt försäkringsbelopp

66 år    

12 prisbasbelopp
67 år10 prisbasbelopp
68 år8 prisbasbelopp
69 år6 prisbasbelopp
70-75 år4 prisbasbelopp

Den eller de du har valt som ska få det skattefria engångsbeloppet, väljer själva vad de vill göra med pengarna (om du skulle avlida innan du fyller 75 år). Livförsäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 75 år.

Avgift

Din avgift beror på din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer, och den beräknas för ett år i taget.  Du kan själv välja om avgiften automatiskt ska dras varje månad eller en gång per år från ditt konto i Nordea.

Försäkringsbrev och årligt brev

När du har köpt en Livförsäkring får du ett försäkringsbrev som bekräftar ditt köp och dina val. Därefter får du en gång per år information om kommande års avgift.

Rätt att ångra dig

Skulle du ångra dig kan du säga upp Livförsäkringen. Du har rätt att ångra ditt köp i 30 dagar från det att du fått ditt försäkringsbesked.

Hur stort försäkringsbelopp behöver du?

När du väljer storleken på ditt försäkringsbelopp finns det flera saker att ta hänsyn till.

Lån

Om ni har skulder i hushållet, bör ni båda ha varsin Livförsäkring på minst halva skuldbeloppet.

Om du har andra livförsäkringar

En del har en livförsäkring via jobbet eller fackförbundet, och då får dina anhöriga ungefär 178.000-267.000 kronor vid dödsfall (4-6 prisbasbelopp). Det räcker för att betala din begravning och räkningar en tid. Det kan vara bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv att komplettera med en ytterligare Livförsäkring.

Barn

Finns det barn i bilden är en Livförsäkring extra värdefull. Förlusten av en förälder kan innebära att familjen måste flytta och att barnen behöver byta skola. En Livförsäkring ger din familj en ekonomisk trygghet när det otänkbara inträffar.

Har ni bonusbarn? Vid dödsfall har bonusbarn alltid rätt att få ut sin arvslott. Den av er som inte har barn sen tidigare kan behöva lösa ut bonusbarnen från bostaden, och även lösa en del av lånen. Tänk därför på vad du eller din partner behöver få ut, för att ha råd med detta.

Högre inkomst än din partner

Den som tjänar mer i ett hushåll bör tänka på att ansöka om ett större försäkringsbelopp eftersom större delen av hushållets inkomster försvinner. Glöm inte bort att båda bör ha en Livförsäkring.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av försäkringar har Nordea Bank AB rätt till ersättning när de säljer Nordea Liv & Pensions försäkringar. Ersättningen är avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Detta påverkar inte priset för dig som kund.

Produkten kan inte heller tecknas direkt hos Nordea Liv & Pension till ett annat lägre pris. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 2,5 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea Liv 2,5 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga. 2,50 kronor.

Priser och villkor

Priser per prisbasbelopp

Avgiften nedan uttrycks för försäkringsbelopp motsvarande ett prisbasbelopp. För att få avgiften för ditt försäkringsbehov, multiplicera premien nedan med önskat antal prisbasbelopp i försäkringsbelopp.

Avgifterna nedan avser årsvis betalning, men livförsäkringen kan även betalas månadsvis.

Avgifter för Livförsäkring

Avgift för Livförsäkring
Den försäkrades ålderPris per år per prisbasbelopp*
Upp till 30 år35 kr
31 år36 kr
32 år38 kr
33 år40 kr 
34 år42 kr
35 år44 kr
36 år48 kr
37 år50 kr
38 år54 kr
39 år58 kr
40 år62 kr
41 år66 kr
42 år70 kr
43 år76 kr
44 år82 kr
45 år89 kr
46 år94 kr
47 år99 kr 
48 år105 kr
49 år111 kr
50 år117 kr
51 år123 kr
52 år130 kr 
53 år140 kr
54 år151 kr
55 år164 kr
56 år178 kr
57 år192 kr
58 år208 kr
59 år227 kr
60 år247 kr
61 år269 kr
62 år289 kr
63 år
320 kr
64 år351 kr
* Prisbasbeloppet för 2017 är 44.800 kr

Villkor och förköpsinformation för Livförsäkring

Förköpsinformation  (pdf, 51 KB)Öppnas i nytt fönster

Villkor  (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.