Med Bo Kvar kan du behålla ditt boende även när olyckan är framme. Bo Kvar skyddar dig mot ekonomiska oförutsedda händelser som kan påverka ditt boende.

Om Bo Kvar Mer fakta Priser Om Bo Kvar

Om Bo Kvar

Du och din familj kan ha möjlighet att bo kvar ifall du förlorar jobbet, drabbas av sjukdom eller avlider. Eller om huset plötsligt drabbas av vatten- eller brandskada. Med Bo Kvar får du och din familj ekonomisk ersättning. Den ekonomiska ersättningen varierar för respektive produkt.

Bo Kvar (med ugs)Dina fördelar:

  • Du och din familj kan ha möjlighet att bo kvar ifall du förlorar jobbet, drabbas av sjukdom eller avlider
  • Bo Kvar innehåller fyra försäkringar som ger dig och din familj trygghet.

 

Bo Kvar innehåller fyra delar:

  • Livförsäkring , som ersätter din familj ekonomiskt ifall du skulle avlida.
  • Utgiftsskydd , om du blir arbetslös eller sjuk.
  • Hem - och Villaförsäkring , om något skulle hända dig själv eller ditt boende.
  • Räntetak , om du på förhand vill veta hur högt räntan på ditt bolån kan stiga, men ändå vill ha möjlighet att följa med räntan ner.
Mer fakta

Behåll ditt boende även när olyckan är framme

Med Bo Kvar har du ett bra skydd till en låg kostnad om något oförutsett skulle inträffa.

  • Med engångsbeloppet som betalas ut från Livförsäkringen, har de efterlevande möjlighet att behålla boendet och betala räkningarna den närmaste tiden. Lånen kan amorteras av, lösas ut helt eller så kan pengarna användas till annat.
  • Med Lånebetalningsskyddet kan du få hjälp med att betala räntor och amortering vilket ger en trygghet i vardagen.
  • Om du får skador på din bostad eller om något händer dina tillhörigheter kan du få ekonomisk ersättning genom Hemförsäkring och Villaförsäkring hos If Skadeförsäkringar.
  • Bolån med Räntetak har Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att räntan justeras var tredje månad. Du garanteras en maxnivå för din ränta, en takränta, och för det betalar du en avgift.  
Priser

Om försäkringar

Mom and child 

Nordea samarbetar med If skadeförsäkring

Vårt samarbete med If Skadeförsäkring innebär att du kan köpa många försäkringar med extra fördelar för dig som är Nordeakund.

Woman in striped shirt by computer 

Om försäkrings-förmedling

Nordea förmedlar försäkringar från If Skadeförsäkring. Läs om vad det innebär här.