Med Bo Kvar kan du behålla ditt boende även när olyckan är framme. Bo Kvar skyddar dig mot ekonomiska oförutsedda händelser som kan påverka ditt boende.

Om Bo Kvar Mer fakta Priser Om Bo Kvar

Om Bo Kvar

Du och din familj kan ha möjlighet att bo kvar ifall du förlorar jobbet, drabbas av sjukdom eller avlider. Eller om huset plötsligt drabbas av vatten- eller brandskada. Med Bo Kvar får du och din familj ekonomisk ersättning. Den ekonomiska ersättningen varierar för respektive produkt.

Bo Kvar (med ugs)Dina fördelar:

  • Du och din familj kan ha möjlighet att bo kvar ifall du förlorar jobbet, drabbas av sjukdom eller avlider
  • Bo Kvar innehåller fyra försäkringar som ger dig och din familj trygghet.

 

Bo Kvar innehåller fyra delar:

  • Livförsäkring , som ersätter din familj ekonomiskt ifall du skulle avlida.
  • Utgiftsskydd , om du blir arbetslös eller sjuk.
  • Hem - och Villaförsäkring , om något skulle hända dig själv eller ditt boende.
  • Räntetak , om du på förhand vill veta hur högt räntan på ditt bolån kan stiga, men ändå vill ha möjlighet att följa med räntan ner.
Mer fakta

Behåll ditt boende även när olyckan är framme

Med Bo Kvar har du ett bra skydd till en låg kostnad om något oförutsett skulle inträffa.

  • Med engångsbeloppet som betalas ut från Livförsäkringen, har de efterlevande möjlighet att behålla boendet och betala räkningarna den närmaste tiden. Lånen kan amorteras av, lösas ut helt eller så kan pengarna användas till annat.
  • Med ett Utgiftsskydd får du en extra ekonomisk trygghet och hjälp med att betala dina boendekostnader om du blir sjukskriven eller arbetslös.
  • Om du får skador på din bostad eller om något händer dina tillhörigheter kan du få ekonomisk ersättning genom Hemförsäkring och Villaförsäkring hos If Skadeförsäkringar.
  • Bolån med Räntetak har Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att räntan justeras var tredje månad. Du garanteras en maxnivå för din ränta, en takränta, och för det betalar du en avgift.  
Priser

Priser för de olika delarna i Bo Kvar

Priser för de olika delarna i Bo Kvar
FörsäkringskalkylatorRäkna ut ditt samlade pris för ditt försäkringsbehov härÖppnas i nytt fönster.
LivförsäkringPrisÖppnas i nytt fönster
UtgiftsskyddPrisÖppnas i nytt fönster
HemförsäkringPrisÖppnas i nytt fönster
VillaförsäkringPrisÖppnas i nytt fönster

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.