2023 – året med räntetopp och rekordfå affärer

Den försiktighet som vi sett på bostadsmarknaden under närmaste två åren förväntas fortsätta en bit in i 2024. Men en lång period med ovanligt få bostadsaffärer bör ha skapat ett stort uppdämt behov att byta bostad. 

– Allt eftersom inflationen fortsätter att sjunka och Riksbanken meddelar räntesänkning, kommer bostadsaffärerna att börja komma igång igen, säger Pernilla Schörling. 

Pernilla Schörling, vd på Mäklarhuset

Pernilla Schörling Mäklarhuset

Pernilla Schörlings spaningar för bostadsåret 2024

Geografiska prisskillnader

"Nationellt visar statistiken för 2023 att priset på villor backade med 1 procent, medan bostadsrätter steg med 1 procent. Skillnaderna är dock större på regional nivå, särskilt för bostadsrätter. Ett tydligt exempel är bostadspriserna i Jämtlands län, som sjönk med 30 procent, medan de i Värmlands län steg med 16 procent. 

När räntesänkningarna genomförs lär vi se en effekt i marknaden och antalet affärer lär stiga. Även priset på bostäder lär påverkas positivt vid en räntesänkning. 

Är man i köp- eller säljtankar, har fastighetsmäklaren tillgång till all nödvändig data för respektive område som man kan ta stöd av inför sitt beslut." 

Prisutvecklingen ser olika ut i landet

"Oftast rapporteras det om prissnitt för hela landet, men man bör tänka på att det råder ganska stora skillnader geografiskt. Till exempel avslöjar prisutvecklingen att Norrbotten avviker från trenderna, där det är fortsatt hög efterfrågan på bostäder, framförallt villor. 

Är man i köp- eller säljtankar, har fastighetsmäklaren tillgång till all nödvändig data för respektive område som man kan ta stöd av inför beslut." 

För mer statistik, besök Svensk Mäklarstatistiks hemsida.

Fortsatt lågt intresse för nyproduktion

"Intresset för nyproduktion har varit ytterst svagt under 2023, vilket har fyllt på lagret med inflyttningsbara bostäder. Detta har i sin tur gynnat andrahandsmarknaden. Behovet av att byta bostad är fortfarande stort. När det råder extra osäkerhet kring nyproduktionsmarknaden så gynnar det andrahandsmarknaden. 

Den utmanande situationen har resulterat i olika lösningar för att öka försäljningen av nyproduktion, såsom att köpare erbjuds en period utan månadsavgift eller möjligheten till hyrköp. Hyrköp innebär att man hyr en bostad, samtidigt som man har ett avtal med fastighetsägaren om att bostaden kan köpas efter en angiven tidsperiod."  

Är det köparens marknad?

"Över tid har det varit gynnsamt att äga sin bostad, oavsett upp- och nedgångar i marknaden. Bostadsaffären är en långsiktig sådan och bör behandlas därefter. 

Kan man köpa boende utan att sälja, är dagens marknadsläge optimalt för det sett till bostadspriserna. Indikationer på att räntehöjningarna har avstannat leder vanligtvis till att bostadspriserna börjar stiga. Det innebär att fördelarna som idag finns för köpare kommer att avta vartefter att räntan sänks. Vill man därför göra en bra investering kan det vara läge att agera innan priserna börjar öka. 

Den som både ska köpa och sälja bostad kommande period bör ta tidsaspekten i beräkningen. I många delar av landet tar försäljningen fortsatt längre tid än vad man är van vid. Därför kan det vara klokt att sälja först för att på så sätt med säkerhet veta hur mycket man har att röra sig med vid bostadsköpet. Se till att ha en dialog med mäklaren, för att få ett rimlig uppskattat värde baserat på rådande läge."

Räkna hur mycket du kan låna och ansök om bolån

Boendeekonomin påverkas, gör sparandet extra viktigt 

"Hushållens största kostnadsposter är bland annat livsmedel, el, lån och drivmedel som alla påverkas av räntornas ned och uppgång. Det är viktigt att se över sin ekonomi och säkerställa ett tryggt sparande, för att se till att man har råd vid oförutsedda utgifter. 

Allt eftersom inflationen fortsätter att sjunka och Riksbanken meddelar räntesänkning, kommer bostadsaffärerna att börja komma igång igen."