Ny revisor i Nordea International Fund

Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A. har utnämnt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor för Nordea International Fund. Ändringen förs in i fondens prospekt giltigt från och med den 20 april 2015.

Läs meddelandet till andelsägare i fonden (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster