Helgdag påverkar fondhandel

På grund av hegldag kurssätts inte nedanstående fonder följande datum

26 juni 2017 
Nordea Nya Tillväxtmarknader
Nordea Indienfond
Nordea Emerging Market Local Debt Fund

27 juni 2017
Nordea Nya Tillväxtmarknader

Köp och försäljning i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Frågor            

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.