Helgdag påverkar fondhandel

På grund av helgdag kurssätts inte nedanstående fonder följande datum

18 september
Nordea Japan Fund

Köp och försäljning i  fonden senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning. 

Frågor            

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.