Helgdag påverkar fondhandel

På grund av helgdag har vi tidigarelagt bryttiden för ett antal av våra Sverigeregistrerade fonder. Det innebär att den 24 maj måste uppdrag om köp och försäljning i dessa fonder registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs. Nedanstående fonder berörs: 

Nordea Bostadsobligationsfond                                                       
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar               
Nordea Obligationsfond 
Nordea Private Banking Ränteportfölj                                                                                    
Nordea Räntefond                                                 
Nordea Alfa
Nordea Indexfond Sverige
Nordea Olympiafond
Nordea Småbolagsfond Sverige
Nordea Swedish Stars
Institutionella Aktiefonden Sverige
Nordea Institutionell Aktieförvaltning

Den 25 maj är alla fonder som distribueras i Sverige stängda för handel.

Köp och försäljning i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Frågor          

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.