Helgdag påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

Den 16 januari kurssätts inte följande fonder på grund av helgdag:

Nordea Global

Nordea North America Fund

Nordea Pro Stable Return

Nordea Indexfond Global

Nordea Global Dividend Fund

Nordea North America Fund

Nordea Indexfond Global 

Nordea North Am. Value Fund 

Nordea Stabila Aktier

Nordea Latin American Equity Fund

Nordea Klimatfond

Nordea US HY Bond Fund 

Nordea Multi-Asset Fund

Nordea US Corp Bond

Nordea Global Portfolio

Nordea Low Duration US HY Bond

Nordea Global Real Estate

Nordea Global Dividend II

Nordea North Am. All Cap Fund

Nordea North Am. HY Bond Fund 

Nordea North Am. Sm Cap Fund 

Nordea Stable Equity Long/Short Fund

Köp och försäljning senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning. 

Frågor             

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.