Helgdag påverkar fondhandel

Tidigarelagd bryttid

Den 13 april 2017 är bryttiden tidigarelagd för ett antal av våra Sverigeregistrerade fonder. Det innebär att uppdrag om försäljning och inlösen i dessa fonder måste registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs. Nedanstående fonder berörs:

Nordea Bostadsobligationsfond                                                       
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar               
Nordea Obligationsfond                                                                                    
Nordea Swedish Bond Stars                                                  
Nordea Alfa
Nordea Indexfond Sverige
Nordea Olympiafond
Nordea Småbolagsfond Sverige
Nordea Swedish Stars
Institutionella Aktiefonden Sverige
Nordea Institutionell Aktieförvaltning

Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.    

Frågor             

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.