Helgdag påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdag kurssätts inte nedanstående fonder följande datum: 

6 december

  Nordea Discretionary Global Equity 
  Nordea Discretionary Swedish Equity 
  Nordea Eastern Europe Fund
  Nordea Europe Fund
  Nordea European Smaller Companies
  Nordea Far East Fund
  Nordea Global
  Nordea Global Dividend Fund
  Nordea Globala Tillväxtmarknader
  Nordea Indexfond Global
  Nordea Indienfond
  Nordea Japan Fund
  Nordea Kinafond
  Nordea Nordic Fund
  Nordea North America Fund
  Nordea North American Enhanced
  Nordea Nya Tillväxtmarknader
  Nordea Pro European Fund
  Nordea Rysslandsfond
  Nordea Småbolagsfond Norden
  Nordea Swedish Ideas Equity Fund

Köp och försäljning av andelar i dessa fonder senareläggs i till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.    

Frågor

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.