Helgdagar påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdagar kurssätts inte nedanstående fonder följande datum:

6 december 2016  

Nordea Nya Tillväxtmarknader
Nordea Indienfond
Nordea Kinafond
Nordea Globala Tillväxtmarknader
Nordea Global
Nordea Småbolagsfond Norden
Nordea North America Fund
Nordea Nordic Fund
Nordea Pro Stable Return
Nordea Rysslandsfond
Nordea Indexfond Global
Nordea Japan Fund
Nordea Far East Fund
Nordea Europe Fund
Nordea Eastern Europe Fund
Nordea Global Dividend Fund
Nordea Japan Fund
Nordea North America Fund
Nordea Swedish Ideas Equity Fund
Nordea Pro European Fund
Nordea European Smaller Companies

Köp och försäljning senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.  

Frågor         

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.