Helgdag påverkar fondhandel

Den 22 juni 2017 har vi tidigarelagt bryttiden för ett antal av våra sverigeregistrerade räntefonder. Det innebär att uppdrag om köp eller inlösen i nedanstående fonder måste registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs.

Dessa fonder berörs:
Nordea Bostadsobligationsfond
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar
Nordea Obligationsfond
Nordea Swedish Bond Stars
Nordea Private Banking Ränteportfölj

Köp och försäljning i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Observera också att den 23 juni 2017 är all handel stängd för fonder som distribueras i Sverige.

Frågor           

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.