Fusion Nordea Generationsfond 40-tal och Nordea Generationsfond Senior

Den 6 oktober 2017 fusionerades Nordea Generationsfond 40-tal med Nordea Generationsfond Senior. 

Nordeas Generationsfonder är blandfonder inom premiepensionssystemet som anpassar placeringarna efter hur nära du är din tilltänka pensionsdag. Initialt innehåller de huvudsakligen aktier för att närmare det tänkta pensionsåret successivt övergå till räntebärande placeringar. I Generationsfond 40-tal har övergången mot räntebärande placeringar nu avslutats då placeringarna i fonden nått den slutliga fördelningen på 20 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Detta innebär också att Nordea Generationsfond 40-tal och Nordea Generationsfond Senior är identiska i sin placeringsinriktning och fusion av dessa fonder är nästa steg i förvaltningsprocessen. Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Generationsfond 40-tal till Nordea Generationsfond Senior och alla andelsägare får samma rättigheter.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen. 

Frågor            

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.