Helgdag påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdag kurssätts inte nedanstående fonder följande datum.

21 mars 2018  
Nordea Japan Fund
Nordea Afrikafond

Köp och försäljning i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning. 

Frågor

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.