Börsen

Under november och december är det flera händelser som fått aktiemarknaden på bättre humör. Den amerikanska centralbanken (Fed), tätt följd av den europeiska centralbanken (ECB), har signalerat att räntehöjningarna sannolikt ligger bakom dem. Även Riksbanken lämnade räntan oförändrad vid sitt senaste penningpolitiska möte, men betonade att det kan bli en räntehöjning till om inflationsutsikterna försämras. Nyheten fick ändå aktiemarknaden att pusta ut. 

En annan händelse som eldat på börsrallyt var när de svenska inflationssiffrorna för november som presenterades av Statistiska centralbyrån, SCB. Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), landade på 3,6 procent. Analytikerna hade väntat sig att den skulle sjunka men till 4 procent. Den positiva nyheten fick Stockholmsbörsen att rusa av glädje och mycket av den avkastning som gått förlorad under den tidigare nedgången har nu kommit tillbaka. 

Även om inte centralbankerna börjat sänka räntorna än så verkar aktiemarknaden redan börjat prisa in kommande räntesänkningar. Tror vår aktiemarknadsanalytiker Martin Björsell att aktiemarknaden tar ut glädjen i förskott? Bör man inte ta hänsyn till det faktiska konjunkturläget som är just nu? 

– Mycket talar för att vi inte sett de fulla effekterna av räntehöjningscykeln än och att konjunkturen kommer att fortsätta försvagas innan det vänder, säger Martin Björsell och fortsätter:

– Som investerare bör man vara beredd på att det kommer att fortsätta svänga på börsen även i vår. Marknaden pustar ut just nu då oron för stigande räntor lagt sig, men det finns risk att marknadens oro flyttas till den ekonomiska utvecklingen.

Med det sagt tycker Martin Björsell att det ändå finns anledning att vara optimistisk till börsen.

– Den tenderar att vända innan de makroekonomiska indikatorerna bottnat. Och när centralbankerna börjar sänka räntan igen kommer det att ge stöd till konjunkturen, vilket är en bra grogrund för vinsttillväxt och positiv börsutveckling.    

Martin Björsell, vår aktiemarknadsanalytiker.

Martin Björsell 640x360


Räntehöjningarna

2022
28 april +0,25 till 0,25 %
30 juni +0,5 till 0,75 %
20 sept +1 till 1,75 %
24 nov +0,75 till 2,5 %

2023
9 februari +0,5 till 3,0 %
26 april +0,5 till 3,5 %
29 Juni +0,25 till 3,75 %
21 sept +0,25 till 4,0 %
23 nov Räntan lämnas oförändrad

Källa: Riksbanken

Makroekonomin

2023 går till historien som ett mörkt år på många sätt med krig i vår omvärld och en lågkonjunktur i Sverige. Året avslutas dock en aning ljusare med sjunkande inflation och en svagare svensk krona. Vad tror Annika Winsth, vår chefekonom, om makroekonomin 2024? Är det på väg att vända?

– De globala riskerna är många och dessvärre större på nedsidan än uppsidan. Svensk ekonomi viker på bred front och även nästa år blir svagt. Riksbankens räntehöjningar biter på såväl efterfrågan som arbetsmarknaden. Även om inflationen sjunker mer än förväntat tror jag inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan så tidigt som i vår som marknaden räknar med, utan tidigast till sommaren nästa år, säger Annika Winsth och fortsätter: 

– Bostadspriserna förväntas falla ytterligare något och bottna till sommaren 2024. Kronan stärks, men förblir svag ur ett historiskt perspektiv. Återhämtningen av ekonomin sker först mot slutet av året.

Annika Winsth, vår chefekonom.

Annika Winsth 640x360

De globala marknaderna

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. Vilka globala marknader tror Johan Larsson, vår chefsstrateg, kommer gå bäst?

– Vi tror att tillväxtmarknader kommer gå bra, i alla fall pekar både tillväxt- och vinstutsikterna i den riktningen. Positivt för dem är att vi sannolikt nått en räntetopp och att merparten av dollarförstärkningen nu ligger bakom oss, säger Johan Larsson och fortsätter: 

– Många av de viktigaste länderna i regionen har redan sett en positiv utveckling, och en fortsatt förbättring av halvledarsektorn kommer att gynna länder som Taiwan och Sydkorea. Under 2023 är det framför allt Kina som vägt på utvecklingen, men ledningen i Peking har vidtagit en rad åtgärder för att stärka tillväxtutsikterna och det kommer förhoppningsvis att synas under nästa år.

Johan Larsson, vår chefsstrateg.

Johan Larsson 640x360

Prognos: BNP-tillväxt internationellt (i procent)

    
20232024
Världen2,92,7
USA2,11,1
Euroområdet0,50,8
Kina5,14,6
Källa: Konjunkturinstitutet

Prognosdatum 23-09-27