Ny fond - Nordisk Kreditfond

Nu lanserar vi Nordisk Kreditfond, en fond som främst placerar i obligationer utgivna av företag med säte i Norden eller bolag som har en stor del av sin verksamhet i de nordiska länderna.

Fonden investerar i företag med både låga och höga kreditbetyg samt i bolag som saknar kreditbetyg från ett internationellt kreditvärderingsinstitut, då en stor del av den nordiska företagsobligationsmarknaden inte har externa kreditbetyg.

Genom att investera i nordiska företagsobligationer via en fond får investeraren en diversifierad portfölj bestående av 40-70 företag inom olika sektorer i de nordiska länderna.

Varför placera i Nordisk Kreditfond?

Nordiska företagsobligationer är en växande marknad som ger investeraren attraktiv avkastning och diversifikation gentemot den lokala nordiska eller europeiska marknaden.

Nordiska länder har starka och stabila ekonomier, relativt stark tillväxt och stark kreditkvalitet.

Nordiska företagsobligationer ger en större riskspridning och högre avkastning jämfört med den traditionella nordiska marknaden för bostads- och stadsobligationer.

Läs mer om Nordisk Kreditfond i Fondinformationstjänsten. Där hittar du även fondens faktablad.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.