Nya Tillväxtmarknader får ändrad placeringsinriktning

Den 27 november 2017 ändras fondbestämmelserna för Nordea Nya Tillväxtmarknader. Efter ändringen kommer fonden kunna placera globalt på nya tillväxtmarknader. Tidigare var fonden begränsad till enbart europeiska nya tillväxtmarknader.

Nedan följer en översikt av de ändringar som införs:

  • Fondens investeringsunivers breddas så att den innefattar globala nya tillväxtmarknader.
  • Fondens jämförelseindex ändras till 50 procent MSCI Frontier Markets och 50 procent MSCI Frontier Emerging Markets.
  • Fonden kommer att förvaltas av Jorry Rask Nøddekær och Jakob Zierau, som båda sedan många år förvaltar ett flertal av Nordeas tillväxtmarknadsfonder.

Ovanstående ändringar förväntas inte påverka fondens risknivå. Inte heller fondens förvaltningsavgift påverkas, utan den ligger kvar på 1,85 procent.

I och med ändringen får också fonden en så kallad fördröjd handel. Det innebär att order om köp och försäljning som lämnas in före bryttiden klockan 15.30 beräknas till följande bankdags andelsvärde. Order som lämnas in efter bryttiden beräknas till andelsvärdet två dagar efter orderinlämning.

Faktablad Nordea Nya Tillväxtmarknader med ändringarna införda (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster