Tjänstepension Fond

Vår fondförsäkring heter Tjänstepension Fond och här placeras pensionspremierna först i vår entrélösning - Nordea Pensionsportfölj. Det här är en utmärkt sparform, både för den som är mer intresserade och vill göra placeringarna själv och för den som inte vill vara aktiv i sitt sparande.

Fördelar med Tjänstepension Fond

  • Möjlighet att placera i ett brett utbud av fonder
  • Tillgång till externt förvaltade fonder och fonder med särskilda hållbarhetskriterier
  • Entrélösningen Nordea Pensionsportfölj är anpassad efter den anställdes ålder och hållbarheten står i fokus

Fondförsäkring

I en fondförsäkring är det medarbetaren själv som väljer i vilka fonder pensionskapitalet ska placeras i. Vill medarbetaren vara passiv men ändå ha möjlighet till en hög avkastning och är bekväm med att ta en lite högre risk kan pensionskapitalet ligga kvar i entrélösningen Nordea Pensionsportfölj.

Om medarbetaren vill byta till eget val av fonder görs detta enkelt i Nordeas nätbank för privatpersoner, i appen, i ett rådgivningsmöte eller med hjälp av vår digitala rådgivare Nora Pension. Vid fondbyten uppstår inga kostnader, varken för individen eller för dig som arbetsgivare.

Här kan du se vilka fonder som finns att välja bland.

Nordea Pensionsportfölj 

Entrélösningen Nordea Pensionsportfölj är ett åldersanpassat sparande där hållbarhet står i fokus. Fram tills 61 års ålder är hela pensionskapitalet placerat i aktiefonder. Därefter sjunker risknivån årsvis genom att räntefonder adderas till portföljen. Nordea Pensionsportfölj  är en del av Nordeas Hållbart Val.  

När vi gör investeringar  i Nordea Pensionsportfölj är det med stort fokus på frågor kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG*) och investeringarna utvärderas för att säkerställa att de bidrar till Nordea Liv & Pensions hållbarhets- och klimatmål. Ambitionen är att bidra till att de bolag investeringar görs i, ställer om sin verksamhet och kontinuerligt förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Sektorer och företag med betydande exponering mot aktiviteter som bedöms skadliga för miljön och/eller samhället i stort är exkluderade. Dessa exkluderingar inkluderar, men är inte begränsade till, investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, tobak, kolgruvor och okonventionell framställning och produktion av fossilt bränsle. När det gäller konventionella fossila bränslen och elproduktion kan vi tillåta investeringar i bolag om de har en trovärdig plan för omställning som är förenlig med målen och ambitionerna inom ramen för Parisavtalet.

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och i investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter på nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster.

Avgifter för Tjänstepension Fond

Avgifter för Tjänstepension Fond

SpecifikationAvgift löpandeAvgift fribrev*
Fast avgift152 kr per år0 kr per år
Premieavgift  0 %0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år

0,75 % 

0 %

Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer.
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt
Flytt till annan försäkringsgivare** (avgiftsfritt under 1 pbb)600 kr600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien2,4 %-

**Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första premieinbetalningen gjordes.

*Flytt av tjänstepension 

Vid flytt av tjänstepension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar den försäkrade bara avgift för de fonder som pensionskapitalet placeras i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort den fasta årsavgiften samt den rörliga kapitalavgiften för dessa försäkringar. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev. 

Villkor och förköpsinformation

Avgifter för Tjänstepension Fond

SpecifikationAvgift löpandeAvgift fribrev*
Fast avgift152 kr per år0 kr per år
Premieavgift  0 %0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år

0,75 % 

0 %

Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer.
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt
Flytt till annan försäkringsgivare** (avgiftsfritt under 1 pbb)600 kr600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien2,4 %-

**Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första premieinbetalningen gjordes.

*Flytt av tjänstepension 

Vid flytt av tjänstepension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar den försäkrade bara avgift för de fonder som pensionskapitalet placeras i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort den fasta årsavgiften samt den rörliga kapitalavgiften för dessa försäkringar. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.