Så gör du en realistisk affärsplan och budget

Pengar hjälper till att sätta ditt företag i rullning. Men om inflödet av pengar avtar gör även lönsamheten det. Du kommer såklart att jobba hårt men precis lika viktigt som engagemang, är det också att du har realistiska förväntningar.  Även om du är ensam anställd och en plan kan kännas överflödig, är det fortfarande en bra idé att ha en. En plan kommer att hjälpa dig att behålla fokus och underlätta när du träffar banken eller investerare. Därför gör du rätt i att skriva både en affärsplan och en budget. 

Planering får din idé att lyfta!

en studie från Washington University från 2014 visades att av företag som upprättat en affärsplan svarade 64 % av de tillfrågade att de såg sin verksamhet växa. I kontrast kunde endast 43 % av de tillfrågade företagarna utan affärsplan säga detsamma. *

*Källa: http://thedailypositive.com/write-killer-business-plan-one-week/Öppnas i nytt fönster

Drömmer du om din egen verksamhet?

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig. Du får ett företagspaket med de tjänster hos oss som du behöver för att komma igång. 

Läs mer om vårt företagspaket

Åtta enkla steg för din affärsplan

Det mesta i livet flyter på bättre med lite planering. Så att ha en affärsplan när du ska starta eget är faktiskt grundläggande. Oavsett om du ska starta enmansföretag eller bolag med anställda, krävs det en plan både för här och nu och för var du vill vara om fem år. Även om det kanske inte är det första du tänker att du ska göra när du startar ditt företag kommer tiden du spenderar på att lägga din affärsplan visa sig vara en god investering för din verksamhet längre fram. Att ha en plan gör det också mycket lättare för andra att investera i ditt företag.

Det finns tusen olika sätt att utarbeta en affärsplan. För att göra det lättare för dig vill vi presentera åtta steg som din plan borde gå igenom för att hjälpa dig i arbetet. För var och ett av de åtta stegen har vi i vår mall inkluderat de frågor du behöver besvara för att få ordning på innehållet i din affärsplan. 

När du har din affärsplan och SWOT-analys på plats är du redo att ta nästa steg! 

Steg 1: Sammanfattning

Det här stycket innehåller information om allt i din affärsplan fast kortfattat beskrivet i rubrikerna idé, mål, vision och syfte. Sammanfattningen ska vara en till två sidor lång och det är lättast att skriva den allra sist, när du har färdigställt de andra stegen. Tänk på att våga drömma och tänka storslaget!

Steg 2: Affärsidé

Det här är själva stommen i din affärsplan. Beskriv vad som gör din verksamhet unik, vilka behov på marknaden som ditt företag fyller och hur. Berätta också varför du tror att just ditt företag kommer bli framgångsrikt och lönsamt. 

Steg 3: Kunder

Beskriv din målgrupp (vilka dina potentiella kunder är) och din position på marknaden. Riktar du dig direkt mot konsument, B2C eller mot företag, B2B? Ska ditt företag verka lokalt eller ser du globala möjligheter? Försök vara så detaljerad och exakt som möjligt i analysen av målgruppen och beskrivningen av din marknadsposition. 

Steg 4: Konkurrens

Oavsett om du är ensam om din idé eller om du går in bland redan etablerade aktörer kommer du att möta konkurrenter. När du har gjort din SWOT-analys, använd dina identifierade styrkor och svagheter som inspiration för att specificera dina konkurrensfördelar. 

Steg 5: Verksamhetsbeskrivning

Beskriv hur förvaltningen och det praktiska kring din verksamhet ska gå till. Hur du kommer att arbeta, var du kommer att ha ditt eventuella kontor, butik eller lokal. Kommer du att ha anställda eller anlita frilansare? Kräver din verksamhet utrustning och särskilt underhåll? Beskriv också eventuella juridiska förhållanden och detaljer kring leverantörer och krediter. Varje tänkbar kostnad som är relaterad till ditt företag är relevant när du beskriver din verksamhet.

Steg 6: Organisation

Sköter du allt själv? Eller kommer du att ha du rådgivare, styrelse eller personal? Kommer familj och vänner att hjälpa dig? Lista alla som kommer att vara involverade och bidra på olika sätt i ditt företag och vilken kompetens och position personerna kommer att ha i ditt företag. 

Steg 7: Försäljning och marknadsföring

Beskriv hur du tänker marknadsföra och skapa försäljning i ditt företag. Vilken strategi har du? I vilka kanaler behöver du synas för att nå din målgrupp? Du kan använda sociala medier för att nå din målgrupp och utbilda potentiella kunder med hemsidor och e-postmarknadsföring. Du behöver inte vara specialist inom marknadsföring men du behöver visa att du vet hur du når din målgrupp och får din kundkrets att växa. En marknadsföringsstrategi har som mål att öka intäkterna och få ditt företag att växa. Tänk på att inkludera både kort- och långsiktiga initiativ som tillsammans bidrar till målen för ditt företag.

Steg 8: Ekonomi och finanser

Det här är inte din budget. Snarare är det en beskrivning av din finansiella status och nuvarande och framtida investeringsbehov. Beskriv vilka investeringar som behöver göras och vilket eventuellt stöd du behöver för att finansiera dessa. Vilka egna medel kan du tillföra bolaget? Kan investeringarna täckas av ditt löpande kassaflöde? Behöver du extern finansiering? Beskriv även hur behoven ser ut för kommande år.

VIKTIGT! Din affärsplan måste vara flexibel eftersom trender på marknaden kommer och går hela tiden. Tänk ut en plan B och se till att den inte är baserad på samma parametrar som kan få din Plan A att fallera. Din idé kan vara hur bra som helst men kanske behöver du se över din målgrupp, distributionskedja eller tillverkningsprocess. Eller kanske överväga att ta in en partner? 

Tumregler när du gör en budget

1.Tänk på att räkna in din privata ekonomi om du startar ett enmansföretag.
2.Dubbla posten för övriga kostnader för att kunna hantera otrevliga överraskningar.
3.Halvera din uppskattning av intäkter de första sex månaderna – det är bättre att ta det säkra före det osäkra i det här fallet.
4.Om du har inventarier, lager, material eller säkerhetskostnader som larm etc., se till att inkludera det i din budget.
5.Ta med kostnader för värme, vatten och el.
6.Tänk på att inkludera kostnader för transport, förpackning och distribution av dina produkter om detta är något du behöver.
7.Anlita en revisor som kan gå igenom detaljerna i din budget om du känner dig osäker.

Sätt din budget

Du kan använda dig av vår mall när du gör din budget. I mallen kan du lägga till extra intäkter och kostnader som är relevanta för just ditt företag. Innehållet i din budget beror på vilken typ av verksamhet du ska bedriva och omfattningen därav. Budgeten är sedan ett jättebra verktyg för att hålla koll på kostnader och lönsamhet. Glöm inte att uppdatera den när din finansiella status ändras. Vår mall består av tre olika typer av budgetar:

  • Månadsbudget – är ditt företags estimerade intäkter och kostnader nedbrutet per månad. Genom att subtrahera varje månads kostnad från varje månads intäkter får du ditt företags likviditet per månad och ser hur mycket du kommer att kunna betala ut i egen lön eller återinvestera. Om du precis har startat företag har du såklart ingen historik att jämföra med. Istället måste du uppskatta hur stora intäkter du förväntas få. Kom ihåg att lägga till alla kostnader - både fasta driftskostnader (t ex hyra, försäkring, lön.) och rörliga kostnader som är direkt relaterade till intäkterna (t ex material, förpackning, frakt.). Att regelbundet se över månadsbudgeten hjälper dig att hålla koll på om ditt företag är ekonomiskt välmående. 
  • Årsbudget  –  är ditt företags estimerade intäkter och kostnader (fasta och rörliga) under ett helt år. Om du har ett tidigare års budget så kan du såklart använda den för att göra prognosen för det kommande året. Den årliga budgeten är en fullständig översikt över ditt företags ekonomi och även den budget som din företagsrådgivare i på banken kommer att fokusera på när du får hjälp med ditt företag.
  • Balansbudget – sammanfattar ditt företags tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt. Det visar investerare hur mycket tillgångar ditt företag äger jämfört med hur mycket eget kapital och skulder ditt företag har. Tillgångar är saker av mätbart värde som ditt företag äger. Eget kapital innefattar aktieägarnas insatta kapital och kvarhållen vinst från tidigare år. Skulder är vad ditt företag har utstående att betala som lån, skatter och löner. Tillgångar är alltid lika med eget kapital plus skulder i en balansbudget.

Läs om andra entreprenörer

Hör om utmaningarna med att faktiskt kunna leva av din dröm från fyra skandinaviska entreprenörer. Deras svar kanske förvånar dig men förhoppningsvis kan de ge dig ovärderlig hjälp på vägen mot att kunna plocka ut en rimlig månadslön från ditt eget företag.