Kontokredit

När företagets in- och utbetalningar kommer i obalans är kontokredit en enkel och bekväm lösning.

Om Kontokredit

Med Kontokredit jämnar du ut svängningarna i likviditeten när in- och utbetalningar kommer i obalans. Kontokredit passar när ditt företag behöver öka på likviditeten under vissa perioder. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Dina fördelar

  • Tillgång till en buffert vid likviditetsvariationer.
  • Du betalar ränta bara för det belopp och de dagar krediten utnyttjas.
Mer fakta

Mer om kontokredit

Informationen om kontokredit

  • Kontokredit kopplas till företagets konto.
  • En rörlig ränta betalas för den del av krediten som utnyttjas.
  • En limitavgift (kontraktsränta) baserad på beviljat kreditbelopp betalas årligen.
  • När saldot på kontot är under noll kan du disponera krediten upp till den satta kreditgränsen.
Ränta