Kontokredit företag

När företagets in- och utbetalningar kommer i obalans är kontokredit företag en enkel och bekväm lösning.

För vem?

 • För företaget med där kassaflödet varierar är kontokredit en enkel och bekväm lösning.
 • Passar etablerade och nystartade företag i alla branscher.

Fördelar?

 • Erbjuder en buffert vid likviditetssvängningar
 • Säkerställer att ditt företag kan betala räkningar när kassaflödet varierar
 • Du betalar ränta bara för det belopp och de dagar du utnyttjar kontokrediten

Hur kontokrediten fungerar

 • Kontokrediten kopplas till företagets bankkonto
 • En rörlig ränta betalas för den del av kontokrediten som utnyttjas
 • En fast avgift betalas (kontraktsränta) baserad på beviljat kreditbelopp

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur.
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Vad säger våra kunder om kontokredit företag?

Male florist in flower shop small overlay

"Kontokredit passar bolag som behöver hjälp att stärka sin betalningsförmåga, antingen tillfälligt eller på mer regelbunden basis. Säkerheten för en kontokredit är normalt företagsinteckningar och borgensåtagande från företagets ägare."

Couple looking at laptop small overlay 

"Vi är en konsultfirma inom IT. I takt med att vi växer och får fler uppdrag behöver vi anställa nya konsulter. Det tar alltid ett par månader innan våra konsulter kan börja fakturera våra kunder fullt ut. Kontokredit en bra lösning för oss eftersom det hjälper firman med likviditeten och gör att vi kan betala lön till de nyanställda redan från start. I och med att de nyanställda fakturerar kunderna försvinner vårt behov av kontokredit successivt."

clothes clerk small overlay  

"Vi är ett företag som säljer kläder, och ofta är det aktuellt att köpa in höstkollektionen redan under våren. Det uppstår då ett naturligt glapp i vår ekonomi som vi täcker med hjälp av en kontokredit. Vi har valt en lösning med fast kredit eftersom vi hamnar i samma situation en gång varje kvartal."

Ränta och pris för Kontokredit

SpecifikationRänta/pris
Ränta KontokreditEnligt offert
Årlig limitavgift (kontraktsränta)Enligt offert

Andra relevanta produkter och information till dig

Factoring och fakturabelåning

Passar företag som behöver frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.

Läs mer om factoring och fakturabelåning

Kassaflödesproblem?

Problem med kassaflödet kan göra det svårt att betala räkningar, leverantörer och löner. Men det kan också leda till att en tillfällig kredit blir en varaktig skuld.

Läs mer om kassaflödesproblem

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken, nätbanken Nordea Business, företagskort, in- och utbetalningar och en hel del annat.

Hitta svaren på de vanligaste frågorna