Leende ungt par

Fasträntekonto för företag

Ett fasträntekonto är ett sparkonto med fast ränta för en vald bindningstid. När du binder sparpengarna på ett fasträntekonto kan ditt företag få högre sparränta än på ett vanligt sparkonto. Det passar dig som vill ha ett lönsamt sparande med låg risk.

Fördelar med fasträntekonto

 • Högre sparränta än på ett vanligt sparkonto.
 • Välj bindningstiden: tre månader, sex månader, ett år eller två år - du bestämmer.
 • Sparräntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. 
 • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Aktuella räntor

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,80 %3,85 %
6 månader3,80 %3,84 %
1 år3,95 %3,95 %
2 år3,80 %3,73 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 334 KB)Öppnas i nytt fönster

Så fungerar det

Fasträntekonto för företag är en riskfri placering med fast ränta för ditt företags överskottslikviditet. Det finns olika bindningstider, vilket gör att du kan anpassa ditt sparande efter dina behov.

Sparräntan är förutbestämd och fast under hela bindningstiden. Räntan bestäms baserat på marknadsräntan den dag som placeringen sker. Du får normalt högre sparränta än på ett sparkonto med fria uttag. Hela räntan betalas ut den dagen bindningstiden tar slut. 

För att kunna öppna ett fasträntekonto för ditt företag behöver företaget ha ett konto hos oss som placeringen kopplas till. Om du inte redan har ett konto kan du öppna ett Sparkonto Företag. 

Sparräntor och villkor

Sparräntor och villkor fasträntekonto för företag

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,80 %3,85 %
6 månader3,80 %3,84 %
1 år3,95 %3,95 %
2 år3,80 %3,73 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 334 KB)Öppnas i nytt fönster

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

 • 100 000 kronor placerat i 3 månader till årsränta 3,80 %= 950,00 kr 
 • 100 000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 3,80 % = 1 910,56 kr
 • 100 000 kronor placerat i 1 år till årsränta 3,95 %= 4 004,86 kr
 • 100 000 kronor placerat i 2 år till årsränta 3,80 % % = 7 716,11 kr 

Fasträntekonto kan öppnas på vardagar kl. 8–17. 

Kostnad för förtidsinlösen

Om du vill avsluta ditt fasträntekonto i förtid tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, och är minst 300 kronor. På en placering med 3-månaders bindningstid är du alltid garanterad att få ut hela det insatta beloppet vid en förtidsinlösen. Observera att garantin endast gäller på bindningstiden 3 månader som tecknats den 1 juni 2023 eller senare. 

När du avslutar ditt konto meddelar vi dig hur mycket du behöver betala i avgift och vilken ränta som kommer betalas ut. 

Insättningsgaranti

Sparräntor och villkor fasträntekonto för företag

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,80 %3,85 %
6 månader3,80 %3,84 %
1 år3,95 %3,95 %
2 år3,80 %3,73 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 334 KB)Öppnas i nytt fönster

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

 • 100 000 kronor placerat i 3 månader till årsränta 3,80 %= 950,00 kr 
 • 100 000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 3,80 % = 1 910,56 kr
 • 100 000 kronor placerat i 1 år till årsränta 3,95 %= 4 004,86 kr
 • 100 000 kronor placerat i 2 år till årsränta 3,80 % % = 7 716,11 kr 

Fasträntekonto kan öppnas på vardagar kl. 8–17. 

Kostnad för förtidsinlösen

Om du vill avsluta ditt fasträntekonto i förtid tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, och är minst 300 kronor. På en placering med 3-månaders bindningstid är du alltid garanterad att få ut hela det insatta beloppet vid en förtidsinlösen. Observera att garantin endast gäller på bindningstiden 3 månader som tecknats den 1 juni 2023 eller senare. 

När du avslutar ditt konto meddelar vi dig hur mycket du behöver betala i avgift och vilken ränta som kommer betalas ut. 

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna fasträntekonto för företag

Ring oss idag