Leende ungt par

Fasträntekonto för företag

Ett fasträntekonto är ett sparkonto där du får ränta på insatt kapital. Genom att binda pengarna på ett fasträntekonto, kan du få högre sparränta än på ett vanligt sparkonto. Det passar dig som vill ha ett lönsamt sparande med låg risk.

Fördelar med fasträntekonto för företag

 • Högre sparränta än på ett vanligt sparkonto.
 • Välj bindningstiden: tre månader, sex månader, ett år eller två år - du bestämmer.
 • Sparräntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Aktuella räntor fasträntekonto för företag

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,30 %3,34 %
6 månader3,45 %3,48 %
1 år3,60 %3,60 %
2 år3,35 %3,29 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Få ränta på företagets överskott

Fasträntekonto för företag är en riskfri placering med fast ränta för ditt företags överskottslikviditet. När företaget har ett kapital på över 10 000 kronor kan ett fasträntekonto tecknas. 

Genom att binda kapitalet på ett fasträntekonto får du högre sparränta än på ett sparkonto med fria uttag. Det finns olika bindningstider, vilket gör att du kan anpassa ditt sparande efter dina behov.

Räntan är fast under bindningstiden

Sparräntan på fasträntekontot för företag är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Normalt är räntan högre än vad du får på ett sparkonto med rörlig ränta. Räntan bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen sker. Hela räntan betalas ut den dagen bindningstiden tar slut.

En förutsättning för att teckna denna placering är att du behöver ha ett konto hos oss dit placeringen kopplas. Har du inget konto kan du öppna Sparkonto Företag så kopplas placeringen dit. 

Sparräntor och villkor

Sparräntor och villkor fasträntekonto för företag

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,30 %3,34 %
6 månader3,45 %3,48 %
1 år3,60 %3,60 %
2 år3,35 %3,29 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

 • 100 000 kronor placerat i 3 månader till årsränta 3,30 %= 825,00 kr 
 • 100 000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 3,45 % = 1 734,58 kr
 • 100 000 kronor placerat i 1 år till årsränta 3,60 %= 3 650,00 kr
 • 100 000 kronor placerat i 2 år till årsränta 3,35 % % = 6 802,36 kr 

Fasträntekonto kan öppnas på vardagar kl. 8–17. 

Kostnad för förtidsinlösen

Om du vill avsluta ditt fasträntekonto i förtid tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. När du kontaktar oss om detta så meddelar vi dig vad avgiften blir. 

Insättningsgaranti

Sparräntor och villkor fasträntekonto för företag

BindningstiderSparräntaEffektiv årsränta
3 månader*3,30 %3,34 %
6 månader3,45 %3,48 %
1 år3,60 %3,60 %
2 år3,35 %3,29 %

*När du öppnar kontot får du möjlighet att välja automatisk förlängning.

Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor och det högsta är 50 miljoner kronor. Vill du placera större belopp kan du prata med din rådgivare eller ringa kundservice. 

Allmänna villkor för Fastränteplacering (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

 • 100 000 kronor placerat i 3 månader till årsränta 3,30 %= 825,00 kr 
 • 100 000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 3,45 % = 1 734,58 kr
 • 100 000 kronor placerat i 1 år till årsränta 3,60 %= 3 650,00 kr
 • 100 000 kronor placerat i 2 år till årsränta 3,35 % % = 6 802,36 kr 

Fasträntekonto kan öppnas på vardagar kl. 8–17. 

Kostnad för förtidsinlösen

Om du vill avsluta ditt fasträntekonto i förtid tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. När du kontaktar oss om detta så meddelar vi dig vad avgiften blir. 

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna ett fasträntekonto för företag

Ring oss idag