Ändringar i föreningen

Här hittar du information om vad du som företrädare i en förening ska göra när ni exempelvis byter firmatecknare, ändrar adress eller behöver fler tjänster hos oss. Vi tipsar dig om hur ett styrelseprotokoll kan utformas och vilka andra handlingar banken behöver för att uppdatera föreningens information. Hittar du inte svaret på din fråga kan du prova vår chat. Du hittar den längst ner till höger på sidan.

Byte av företrädare

Byte av företrädare/firmatecknare

Oftast sker ändringar av företrädare/firmatecknare i föreningen i samband med årsstämman. Vi på banken behöver veta vem eller vilka personer som är föreningens legala företrädare, det vill säga de personer som har rätt att skriva under bindande avtal för föreningens räkning.

Följ instruktionerna nedan.  

Ny produkt eller tjänst
Adressändring
Behörigheter i Nordea Business

Ny produkt eller tjänst

När din förening behöver en ny tjänst eller produkt är företrädare/firmatecknare välkommen att logga in i Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster.  

Information om nuvarande företrädare/firmatecknare behöver ha meddelats banken innan föreningen kan ansöka om nya produkter. Har föreningen bytt företrädare/firmatecknare följ instruktionen för Byte av företrädare/firmatecknare.

Så här laddar föreningen upp handlingar till banken

För snabbast och smidigast handläggning ska ordförande ladda upp föreningens handlingar, såsom protokoll och stadgar, digitalt till banken. Tips: Använd Chrome som webbläsare. 

Ladda upp handlingar digitalt

Ladda upp föreningens handlingar digitalt

Ordförande/kassör i föreningen loggar in om möjligt i den nya privata nätbankenÖppnas i nytt fönster i Nordea med Mobilt BankID. Om du inte är kund eller saknar behörighet till den privata nätbanken logga då istället in i Avtal & meddelandenÖppnas i nytt fönstermed Mobilt BankID. Funktionen för detta saknas i mobilbanken. 

 • Efter du loggat in klickar du på "Hjälp" > "Meddelande- och "chatthistorik"> "Skriv meddelande" och välj ämne ”Föreningens handlingar”. I Avtal & meddelande börja med att välja "Nytt meddelande". (Du kan behöva scrolla ner då funktionen ligger längre ner i menyn). 
 • Fyll i informationen som efterfrågas.
 • Ladda upp följande handlingar i pdf format för en snabbare och korrekt hantering. Saknas möjlighet att skapa pdf följ istället instruktionen "Skicka in handlingar per post" till vänster:
  • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
  • Årsmötesprotokoll - där valda styrelseledamöter framgår.
  • Konstituerande styrelseprotokoll - där styrelsemedlemmarnas roller framgår och där firmatecknare/företrädare för föreningen utsetts.

Observera! 

 • Protokollen skall vara underskrivna och justerade. 
 • Genom att skicka in handlingarna intygas att protokoll och stadgar överensstämmer med originalet.  

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokoll. (docx, 25 KB)Öppnas i nytt fönster Längre ner på sidan så finns det en checklista på styrelseprotokoll. 

Behöver något kompletteras får du ett meddelande från oss. 

Du får även ett meddelande som bekräftar att handlingarna är hanterade. När du fått bekräftelsen kan din förenings nya företrädare/firmatecknare kontakta Kundcenter Företag per telefon för att få hjälp med att ändra behörigheter i bankens tjänster. Enklast är det om både företrädare/firmatecknare och ordförande närvarar vid samtalet. Om ordförande har båda rollerna räcker det med att ordförande ringer oss.  Vi uppdaterar uppgifter om föreningen samt färdigställer avtal som vi skickar för digital underskrift.

Skicka in handlingar per post

Ladda upp föreningens handlingar digitalt

Ordförande/kassör i föreningen loggar in om möjligt i den nya privata nätbankenÖppnas i nytt fönster i Nordea med Mobilt BankID. Om du inte är kund eller saknar behörighet till den privata nätbanken logga då istället in i Avtal & meddelandenÖppnas i nytt fönstermed Mobilt BankID. Funktionen för detta saknas i mobilbanken. 

 • Efter du loggat in klickar du på "Hjälp" > "Meddelande- och "chatthistorik"> "Skriv meddelande" och välj ämne ”Föreningens handlingar”. I Avtal & meddelande börja med att välja "Nytt meddelande". (Du kan behöva scrolla ner då funktionen ligger längre ner i menyn). 
 • Fyll i informationen som efterfrågas.
 • Ladda upp följande handlingar i pdf format för en snabbare och korrekt hantering. Saknas möjlighet att skapa pdf följ istället instruktionen "Skicka in handlingar per post" till vänster:
  • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
  • Årsmötesprotokoll - där valda styrelseledamöter framgår.
  • Konstituerande styrelseprotokoll - där styrelsemedlemmarnas roller framgår och där firmatecknare/företrädare för föreningen utsetts.

Observera! 

 • Protokollen skall vara underskrivna och justerade. 
 • Genom att skicka in handlingarna intygas att protokoll och stadgar överensstämmer med originalet.  

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokoll. (docx, 25 KB)Öppnas i nytt fönster Längre ner på sidan så finns det en checklista på styrelseprotokoll. 

Behöver något kompletteras får du ett meddelande från oss. 

Du får även ett meddelande som bekräftar att handlingarna är hanterade. När du fått bekräftelsen kan din förenings nya företrädare/firmatecknare kontakta Kundcenter Företag per telefon för att få hjälp med att ändra behörigheter i bankens tjänster. Enklast är det om både företrädare/firmatecknare och ordförande närvarar vid samtalet. Om ordförande har båda rollerna räcker det med att ordförande ringer oss.  Vi uppdaterar uppgifter om föreningen samt färdigställer avtal som vi skickar för digital underskrift.

Skicka in föreningens handlingar per post

Vi rekommenderar dig att ladda upp föreningens handlingar digitalt för snabbare hantering.

Har föreningen inte möjlighet att ladda upp handlingar digitalt kontaktar föreningen Kundcenter Företag. Under samtalet går vi tillsammans igenom vilka ändringar i föreningens produkter och tjänster som ska genomföras. Banken skickar därefter ut avtal per post. 

I samband med att föreningen skriver under och returnerar handlingar för att bekräfta ändringarna, ska också följande dokument skickas med till banken:

 • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
 • Årsmötesprotokoll -  där valda styrelseledamöter framgår.
 • Konstituerande styrelseprotokoll - där styrelsemedlemmarnas roller framgår och där firmatecknare/företrädare för föreningen utsetts.
 • Kopia på företrädares/firmatecknares ID-handling - se exempel här (pdf, 374 KB)Öppnas i nytt fönster

Observera!

 • Samtliga handlingar ska vara vidimerade, se checklista på vidimering nedan. 
 • Protokoll ska vara underskrivna och justerade. 

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokoll (docx, 25 KB)Öppnas i nytt fönster. Här finns en checklista på styrelseprotokoll

När byte har skett i föreningen ska den nya företrädaren/firmatecknaren ringa in till Kundcenter Företag för att vi ska kunna registrera ändringarna hos oss. Enklast är det om både företrädare/firmatecknare och ordförande närvarar vid samtalet. Om ordförande har båda rollerna räcker det med att ordförande ringer.  

Kundcenter hjälper till med de blanketter som behöver fyllas i för att ta bort och lägga till behörigheter i de tjänster föreningen har, och ändrar också eventuella kortinnehavare.  

Under samtalet uppdateras information om föreningen, sedan skickas handlingar till föreningen för underskrift. Se ovan vilka dokument som behöver skickas med när föreningen returnerar handlingarna. 

Behöver något kompletteras kontaktar vi dig via mail eller per post. 

Adress dit handlingarna ska skickas

Nordea Bank Abp, filial i Sverige 

P1608 

105 71 Stockholm

Checklista på styrelseprotokoll

 • Föreningens fullständiga namn
 • Föreningens organisationsnummer 
 • Datum för mötet (får ej överstiga 2 år)
 • Styrelsens sammansättning och dess roller
 • Hur föreningen företräds/tecknas, namngivna personer. Styrelsen kan utse en eller flera personer att var för sig eller gemensamt teckna föreningens firma. Finns två personer angivna men uppgifter saknas om att de tecknar var för sig, antar banken alltid att de tecknar föreningen gemensamt
 • Fysiska underskrifter av mötets ordförande och sekreterare
 • Fysiska underskrifter av 2 justerare
 • Vidimering av protokollet

Checklista på vidimering - när handlingar skickas per post

 • Namnteckning & namnförtydligande (minst 1 person)
 • Telefonnummer 
 • Datum (Får ej överstiga sex månader)
 • Kontroll att fotokopian är tydlig. Tips, för tydlig kopia av ID-handling lägg den på ljus bakgrund innan kopia/foto tas. 

Frågor och svar - Ändringar i föreningen