Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ändringar i föreningen

När du behöver ändra företrädare för föreningen, användare i våra tjänster eller göra en adress- eller namnändring.

Ändra företrädare för föreningen

När din förening byter företrädare måste behörighet för PlusGirokontot ändras.

Det du ofta behöver ändra är:

 • Användare i tjänsten Internetbanken Företag
 • Användare i tjänsten eRedovisning
 • Innehavare av Business Gold-kort, Nordea First Card eller Företagskort Master Card
 • Adressen på kontot

Om din förening har en fullmakt som ska återkallas, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Ändra användare i tjänster

Internetbanken Företag

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 188 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Exempel

Om en ny kassör har valts ska två exemplar av blanketten "Användare och behörigheter i Internetbanken Företag" fyllas i. Den ena  för borttag av behörighet för den gamla kassören, den andra för att ge den nya kassören behörighet.

eRedovisning

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Ändring/avslut eRedovisning (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare. På blanketten anges nya användare och användare som ska tas bort.

Business Gold-kort, Nordea First Card eller Företagskort Master Card

För att avsluta kortet för den gamla kassören och ansöka om kort för den nya kassören, kontakta Kundcenter Företag 0771-350 360Öppnas i nytt fönster.

Adress- och namnändring

Adressändring

Om föreningen ändrar adress fyll i blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Observera att om adressändringen beror på att föreningen byter kassör, ska behörigheter och eventuella fullmakter ändras.

Namnändring

Om föreningen byter namn fyll i blanketten Ändring av namn på PlusGirokonto (pdf, 125 KB)Öppnas i nytt fönster och skicka med ett justerat protokoll där beslutet om namnändring finns med.

Beslut om namnändring ska finnas med i protokollet i föreningens tidigare namn.

När en förening byter namn krävs ett beslut på årsmötet, eller på ett extra årsmöte. Beslutet ska framgå i årsmötesprotokollet innan namnbytet träder i kraft.

Att skicka med vid ändringar

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 160 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
P1608
105 71 Stockholm