För att föreningen ska få bäst hjälp av oss, behöver vi veta när det sker förändringar hos er

På den här sidan finns information om hur du laddar upp protokoll och andra handlingar. Du hittar information om hur föreningen ändrar adress och ansöker om nya tjänster. Vi tipsar även om hur ett protokoll kan utformas och vilka uppgifter det ska innehålla.

Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du prova vår chatt. Du hittar den till höger på sidan i blåa rutan. 

Så här laddar föreningen upp handlingar till oss

För snabbast och smidigast handläggning ska en av föreningens representanter ladda upp föreningens handlingar, såsom protokoll och stadgar, digitalt till oss. Tips: Använd Chrome som webbläsare. 

Ladda upp handlingar digitalt
Skicka in handlingar per post
Ändring av firmatecknare/företrädare
Ny produkt eller tjänst
Adressändring
Behörigheter i Nordea Business

Ladda upp föreningens handlingar digitalt

Handlingarna laddas upp via någon av kanalerna nedan av en av föreningens representanter. 

 • Nordea Business. Klicka på "Hjälp" > ”Bifoga dokument” och välj ämne ”Föreningens handlingar”.

Dessa handlingar laddar ni upp

Fyll i efterfrågad information och bifoga handlingarna nedan i PDF-format.

 • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
 • Årsmötesprotokoll - där valda styrelseledamöter framgår.
 • Konstituerande styrelseprotokoll - där styrelsemedlemmarnas roller framgår och där firmatecknare/företrädare för föreningen utsetts.

Protokollen skall vara underskrivna och justerade antingen via fysisk underskrift eller digitalt via en extern leverantör. 

Nordea godkänner digitala underskrifter via ett standardiserat format från följande leverantörer:

 • Docue Oy
 • Docusign (pdf)
 • Dokobit
 • Finago (Procounter, Accounter) / Verified.eu
 • Nets (pades)
 • Penneo
 • Scrive (pades)
 • Signicat
 • Signom
 • TeliaSign
 • Visma Sign

Genom att skicka in handlingarna intygas att protokoll och stadgar överensstämmer med originalet. 

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokoll.Öppnas i nytt fönster Längre ner på sidan så finns det en checklista på styrelseprotokoll. 

Behöver något kompletteras skickar vi ett meddelande till den kanal där handlingarna är inskickade.

Vi skickar även ett meddelande via samma kanal som bekräftar att handlingarna är hanterade. När du fått bekräftelsen kan föreningens nya företrädare/firmatecknare kontakta Kundcenter Företag per telefon för att få hjälp med att ändra behörigheter i bankens tjänster. 

Enklast är det om både företrädare/firmatecknare och ordförande närvarar vid samtalet. Om ordförande har båda rollerna räcker det med att ordförande ringer oss. Vi uppdaterar uppgifter om föreningen samt färdigställer avtal som vi skickar för digital underskrift.

Skicka in föreningens handlingar per post

Vi rekommenderar att ni laddar upp föreningens handlingar (Protokoll & stadgar) digitalt, för snabbare och smidigare hantering.

I samband med att föreningen skriver under och returnerar handlingar för att bekräfta ändringarna, ska också följande dokument skickas med till oss:

 • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
 • Årsmötesprotokoll -  där valda styrelseledamöter framgår.
 • Konstituerande styrelseprotokoll - där styrelsemedlemmarnas roller framgår och där firmatecknare/företrädare för föreningen utsetts.

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokollÖppnas i nytt fönster. Här finns en checklista på styrelseprotokoll

Behöver något kompletteras kontaktar vi dig via mejl eller per post. 

Adress dit handlingarna ska skickas

Nordea Bank Abp, filial i Sverige 

P1608 

105 71 Stockholm

Ny produkt eller tjänst

När din förening behöver en ny tjänst eller produkt är företrädare/firmatecknare välkommen att logga in i Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster.  

Information om nuvarande företrädare/firmatecknare behöver ha meddelats oss innan föreningen kan ansöka om nya produkter. Har föreningen bytt företrädare/firmatecknare följ instruktionen för Byte av företrädare/firmatecknare.

Här hittar du checklistor och mallar

Använd våra checklistor och mallar för att underlätta styrelsearbetet i föreningen.

Använd vår checklista och mall för styrelseprotokoll
Använd vår checklista för vidimering

Frågor och svar - Ändringar i föreningen