Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär en överlåtelse av företaget till någon inom familjen, till exempel barn eller ingift. Det finns olika överlåtelseformer till exempel gåva eller genom försäljning. En gåva till barn är förskott på arv och ska avräknas kommande arvslott för barnet. 

Val av överlåtelseform får olika skattemässiga och juridiska konsekvenser

Generationsskifte kan göras på flera olika sätt. Beroende på överlåtelsesätt kan det ge olika, både skatte- och familjerättsliga, konsekvenser för dig och den/de som tar över ditt familjeföretag. Du bör också fundera kring eventuell kompensation till det eller de barn som eventuellt inte kommer vara framtida ägare.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vad krävs för ett lyckat generationsskifte?

Generationsskiften förutsätter oftast både juridisk och finansiell planering. Generationsskiften är en komplex fråga som ofta tar tid. Det påverkar både företaget, dig och de nya ägarna och tillhör ni dessutom samma familj berörs också familjerättsliga frågor exempelvis vad gäller framtida arv eller avräkning på kommande arv. 

Caroline Törnquist Small

– Det är inte ovanligt att företagare är så fokuserad på bolagsjuridiken att de glömmer bort de familjejuridiska bitarna, säger Caroline Törnquist familjerättsjurist på Nordea Private Banking. 

Börja planera i god tid för ett framgångsrikt generationsskifte

Ta en diskussion med den/de du ser kan och bör driva företaget vidare såsom intresserade barn, ingifta eller andra familjemedlemmar. Fundera på vilka förutsättningar som finns både vad gäller det ekonomiska och erfarenhet av bolaget och dess verksamhet. Ställ dig också frågan vilket driv och engagemang dina barn eller familjemedlemmar har för företaget. Är det enklast med en ägare, eller är det lämpligt att alla eller några av barnen blir delägare? 

Se över hur du eventuellt kan eller ska kompensera övriga barn som inte kan eller vill ta över och vara med och driva bolaget i framtiden. Ta in minst en värdering av bolaget i ett tidigt skede för att få fram ett marknadsvärde. Detta så att det blir så rättvist som möjligt för de i familjen som inte vill överta företaget. Man bör anlita en auktoriserad värderingsman, kunnig i den bransch man verkar inom.

– När det finns en grundplan i familjen om vad ni vill, tveka då inte på att ta in både juridisk- och skatteexpertis så att det finns relevanta underlag att fatta beslut ifrån, säger Caroline Törnquist. 

Behov av kapital vid överlåtelsen

Hur ser kapitalbehovet ut inför generationsskiftet? Kanske behöver du som överlåter företaget finansiering för att lösa ut eventuella barn. Och kanske finns det behov av kapital som underlättar för den som övertar bolaget. Ett tips kan vara att i ett tidigt skede kontakta din rådgivare för att diskutera eventuella finansieringsbehov.

Kanske behöver du också eget kapital för att finansiera ditt fortsatta liv utanför ditt företag.