Sparkonto Företag

En riskfri placering med rörlig ränta och fria uttag för ditt företags överskottslikviditet. Med Sparkonto Företag får du ett flexibelt sparande utan uttagsbegränsningar.

Äntligen ränta

Inflation och tuffare tider gör det viktigt att ha en buffert. Med Sparkonto Företag kan du få ränta på insatt kapital. Ju större placering du har desto högre ränta får du. Ett flexibelt sparande med fria uttag. 

De nya räntorna gäller från och med 26 september 2022. 

Läs mer om ränteerbjudandet här. 

Fördelar med Sparkonto Företag

  • Riskfri placering.
  • Konto med ränta och fria uttag.
  • Kapitalet lätt tillgängligt, utan uttagsavgifter.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Mer fakta

Så fungerar Sparkonto företag

Sparkonto Företag passar för placering av överskottslikviditet på kort sikt.

  • Kontot har fria uttag och rörlig ränta. 
  • I Nordea Business hanterar du insättningar och uttag på kontot då det passar dig.
  • Det finns möjlighet att koppla Fastränteplaceringar till kontot. 

Kontot kan endast öppnas i svenska kronor, och bankkort och betalningstjänster kan inte anslutas till kontot. 

Ränta och villkor
Insättningsgaranti

Så fungerar Sparkonto företag

Sparkonto Företag passar för placering av överskottslikviditet på kort sikt.

  • Kontot har fria uttag och rörlig ränta. 
  • I Nordea Business hanterar du insättningar och uttag på kontot då det passar dig.
  • Det finns möjlighet att koppla Fastränteplaceringar till kontot. 

Kontot kan endast öppnas i svenska kronor, och bankkort och betalningstjänster kan inte anslutas till kontot. 

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.