Auto FX Suite

Att automatisera sin valutahandel innebär stora fördelar för alla företag som handlar med utlandet. Nordea är en ledande bank inom automatisk valutahandel i Norden och vi har lösningar för alla upptänkliga behov. Vi kan hjälpa till med allt från att automatisera enkla återkommande valutaväxlingar till att rationalisera komplicerade processer med API:er.

Automatisk valutahantering och valutahandel – vad är det?

Handeln på den globala valutamarknaden pågår dygnet runt, fem dagar i veckan, eftersom det alltid är öppet i någon del av världen. Det snabba tempot på valutamarknaden och allt extraarbete som det innebär att ha motparter utomlands innebär att ni måste vara beredda på snabba förändringar och nya saker som måste göras – och här kan automatisering verkligen hjälpa er att behålla kontrollen.

Nordea AutoFX Suite hjälper er att rationalisera handeln med utländsk valuta. Att automatisera företagets valutahandel kan ge er högre effektivitet och bättre rutiner, vilket minskar marknadsrisken och den operativa risken. Dessutom får ni hjälp med att fatta beslut kring valutahandeln och det innebär att ni sparar värdefull tid till annat som behöver prioriteras i företaget. 

AutoFX Suite består av tre delar som tillsammans tillgodoser många olika behov som företag kan ha oavsett hur stora de är och hur komplex deras valutahantering är. Lösningarna är enkla att använda och lätta att komma igång med. Och de kan verkligen effektivisera arbetet med valutor. De kan hjälpa er att förstå hur valutakurser påverkar företaget, utföra era valutaaffärer automatiskt och enkelt genomföra era risksäkringsstrategier så att ni istället kan koncentrera er på att få företaget att blomstra. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas AutoFX lösningar:

AutoFX API:er

Kopplar era egna system till våra enkla men sofistikerade valuta-API:er för valutahandel och riskhantering i realtid.

Läs mer om AutoFX API:er

AutoFX Liquidity Management

Automatiserar hanteringen av likviditet i utländsk valuta och frigör därmed tid och resurser.

Läs mer om AutoFX Liquidity Management

AutoFX Hedging

Automatisera er hantering av valutarisk och bibehåll full kontroll.

Läs mer om AutoFX Hedging

Varför automatisering?

Automatisk valutahandel är inte längre en lyx, det är en strategisk nödvändighet

På vissa ekonomiavdelningar finns det en oro inför automatisering. Tappar man kontrollen? Är det så komplicerat att det inte går att förstå? Och hur påverkas personalen? Men om man använder automatisering på ett strategiskt sätt så blir effektiviteten högre och riskerna lägre samtidigt som man frigör dyrbar tid som istället kan läggas på viktigare arbetsuppgifter.

Företaget bestämmer fortfarande sin handelsstrategi och gör sina inställningar utifrån den. Det går bra att behålla den manuella kontrollen där det behövs och automatisera allt annat. 

Ni bestämmer vad som ska automatiseras och i vilken omfattning. Vi har hjälpt både några av Nordens största företag och finansinstitut och mindre nystartade företag att automatisera sin valutahandel. Några automatiserar hela processen medan andra automatiserar enstaka arbetsflöden som tar alltför mycket tid. 

Fokus på tillväxt
Fördelar med automatisering

Ta reda på hur Nordeas AutoFX lösningar kan hjälpa er att få företaget att växa

Våra valutarådgivare hjälper er att optimera företagets valutahandel så att passar era behov, både i dag och i morgon.

Läs mer: