Automatisk valutahantering och valutahandel – vad är det?

Handeln på den globala valutamarknaden pågår dygnet runt, fem dagar i veckan, eftersom det alltid är öppet i någon del av världen. Det snabba tempot på valutamarknaden och allt extraarbete som det innebär att ha motparter utomlands innebär att ni måste vara beredda på snabba förändringar och nya saker som måste göras – och här kan automatisering verkligen hjälpa er att behålla kontrollen.

Nordea AutoFX Suite hjälper er att rationalisera handeln med utländsk valuta. Att automatisera företagets valutahandel kan ge er högre effektivitet och bättre rutiner, vilket minskar marknadsrisken och den operativa risken. Dessutom får ni hjälp med att fatta beslut kring valutahandeln och det innebär att ni sparar värdefull tid till annat som behöver prioriteras i företaget. 

AutoFX Suite består av tre delar som tillsammans tillgodoser många olika behov som företag kan ha oavsett hur stora de är och hur komplex deras valutahantering är. Lösningarna är enkla att använda och lätta att komma igång med. Och de kan verkligen effektivisera arbetet med valutor. De kan hjälpa er att förstå hur valutakurser påverkar företaget, utföra era valutaaffärer automatiskt och enkelt genomföra era risksäkringsstrategier så att ni istället kan koncentrera er på att få företaget att blomstra. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas AutoFX lösningar:

AutoFX API:er

Kopplar era egna system till våra enkla men sofistikerade valuta-API:er för valutahandel och riskhantering i realtid.

Läs mer om AutoFX API:er

AutoFX Liquidity Management

Automatiserar hanteringen av likviditet i utländsk valuta och frigör därmed tid och resurser.

Läs mer om AutoFX Liquidity Management

AutoFX Hedging

Automatisera er hantering av valutarisk och bibehåll full kontroll.

Läs mer om AutoFX Hedging

Varför automatisering?
Fokus på tillväxt
Fördelar med automatisering

Läs mer: