Vad du behöver veta för att förstå din marknad

Kanske frågar du dig om det ens är nödvändigt att göra research inom den bransch du valt? Men det är faktiskt så att oavsett om du är frisör, snickare, designer eller utvecklare så behöver du göra din hemläxa och lära dig om konkurrenter, kunder och ditt kvarter (det sistnämnda om du öppnar en fysisk butik). Ju mer du vet, desto färre obehagliga överraskningar riskerar du att råka ut för i framtiden. Här hittar du exempel på hur du gör ordentlig research och hur du får ut det mesta av just ditt företag.

Drömmer du om din egen verksamhet?

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig. Du får ett företagspaket med de tjänster hos oss som du behöver för att komma igång. 

Läs mer om vårt företagspaket

Har du gjort din SWOT?

Vet du inte vad SWOT står för så är svaret på frågan förmodligen ”nej”. I så fall föreslår vi att du följer våra enkla instruktioner och låter en SWOT-analys bli en del av din research. En SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är ett enkelt sätt att identifiera ditt företag och din marknad utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Som en del av analysen identifierar du både inre och yttre faktorer som påverkar ditt företag. Dina styrkor och svagheter bestäms alltid av inre faktorer. Dina möjligheter och hot kommer på samma sätt alltid utifrån.

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att hitta möjligheter och få underlag för en handlingsplan. Använd verktyget här nedan för att ge ditt företag en bra start. Du börjar med att identifiera interna faktorer.

Styrkor

Identifiera ditt företags interna styrkor genom att fråga dig själv:

 • Vad skiljer mitt företag från andra?
 • Vad gör min produkt/tjänst/idé unik eller värdefull?
 • Vad får mitt företag att attrahera kunder och bli framgångsrikt?
 • Vad är min konkurrensfördel?

Svagheter

Identifiera ditt företags interna svagheter genom att fråga dig:

 • Hur klarar mitt företag konkurrens?
 • Har jag rätt erfarenhet eller personal för att driva mitt företag framgångsrikt?
 • Kommer mitt företag kunna leverera vad det lovar?
 • Har jag ett tillräckligt kassaflöde för att hålla mitt företag vid liv?

När du har identifierat interna faktorer kan du börja med de externa.

Möjligheter

Identifiera dina externa möjligheter genom att fråga dig:

 • Vilka aktuella trender kan vara till nytta för min affärsidé?
 • Vilken potential har min affärsidé att lyckas på andra marknader?
 • Hur kan jag utveckla min produkt/tjänst ytterligare?
 • Finns det någon utveckling på marknaden som kan gynna mitt företag?

Hot

Identifiera dina externa hot genom att fråga dig:

 • Finns det politiska/ekonomiska tendenser som kan påverka mitt företag?
 • Kan det komma lagstiftning som påverkar min affärsidé?
 • Finns det hinder som jag inte tänkt på?
 • Finns det konkurrenter jag borde oroa mig över?

Potentiella investerare och affärspartners kommer alldeles säkert fråga vad du ser som dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot, så att göra en SWOT-analys innan du börjar ta möten kan vara en god idé. Oavsett vilken sorts entreprenör du är eller vilka ambitioner du har med ditt företag så ska din affärsplan innehålla de element som en SWOT bygger på. Den visar att du förstår konkurrensen på din marknad. Ta dig tid att ta upp alla faktorer du identifierar och utveckla hur du planerar att tackla dem. Både när det gäller att dra nytta av möjligheter och styrkor och att hantera hot och eventuella svagheter. 

Kom ihåg att noga överväga vad du skulle kunna tjäna på att ta hjälp utifrån. Om en svaghet är att du saknar erfarenhet inom ett fält, kan lösningen vara att anställa, ta in en konsult eller slå dig ihop med någon med mer erfarenhet. På sikt kan det förvandla svagheten till en möjlighet om personen du tar in adderar ytterligare värde och kunskap till ditt företag.

Omgivningen som ditt företag verkar i förändras ständigt. Därför måste din affärsplan avspegla hur din situation är just nu, inte hur den var när du startade företaget. Se över din affärsplan och din SWOT med jämna mellanrum, åtminstone årligen och varje gång ditt företag, marknaden eller konkurrenssituationen förändras. Kom ihåg att materialet du tar fram inte bara är till för att övertyga potentiella partners, de är värdefulla redskap som du kan använda för att utveckla ditt företag.