Påbörja företagets klimatomställning

Att beräkna företagets utsläpp är ofta komplicerat och tidskrävande. 

För att förenkla för ditt företag finns nu en användarvänlig och kostnadsfri utsläppskalkylator som Nordea erbjuder i samarbete med Normative.  

Fördelar med utsläppskalkylatorn

  • Mät och förstå ert koldioxidavtryck. 
  • Säkerställ att företaget klarar de statliga rapporteringskraven.  
  • Påbörja omställningen genom att identifiera utsläppsintensiva aktiviteter som bör åtgärdas.
  • Dela utsläppsrapporter och resultat med berörda intressenter. 

Den kostnadsfria utsläppskalkylator har optimerats för små och medelstora företag med verksamhet på en marknad. 

Kom igång med att mäta företagets utsläpp

Med Normatives utsläppskalkylator (Business Carbon Calculator) kan du som företagare mäta ditt koldioxidavtryck och redovisa minskade utsläpp för intressenter i värdekedjan, såsom kunder och investerare.

Nordea samarbetar med NormativeÖppnas i nytt fönster, ett internationellt företag  som arbetat med koldioxidredovisning sedan 2014. Normative är officiell partner till FN-stödda SME Climate Hub. Deras kalkylator har utvecklats med stöd av Google.org i enlighet med GHG-protokollet (greenhouse gas protocol).

Har ditt företag mer komplexa behov kan du göra en anpassad planering av utsläppsminskningarna med stöd från Normatives klimatexperter. En avgift tas ut för detta. 

Påbörja klimatomställningen idag

Logga in i Nordea Business för att testa utsläppskalkylatorn.

Testa utsläppskalkylatorn Öppnas i nytt fönster

Så här fungerar Business Carbon Calculator

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Frågor och svar

Hur fungerar Business Carbon Calculator?

Normatives Business Carbon Calculator (utsläppskalkylator) är ett digitalt verktyg som optimerats för små och medelstora företag med verksamhet på en marknad och kan användas kostnadsfritt. 

Ingen tidigare erfarenhet behövs. Kalkylatorn ger vägledning om hur man hittar och lägger in alla uppgifter som behövs för att beräkna företagets koldioxidavtryck från direkta utsläpp (scope 1), indirekta utsläpp (scope 2) och övriga utsläpp (scope 3). 

Resultaten visas omedelbart som en enkel översikt över företagets utsläpp. 

Vilka kan använda verktyget?

Normatives Business Carbon Calculator har optimerats för små och medelstora företag med verksamhet på en marknad. Verktyget är endast tillgängligt på engelska. 

För större företag med mer komplexa behov erbjuder Normative en ökad detaljnivå och anpassad planering av utsläppsminskningarna med stöd från deras klimatexperter. En avgift tas ut för detta. 

Priser och villkor

Business Carbon Calculator är kostnadsfri. 

Normative tillhandahåller även andra produkter och tjänster. Om du vill använda Normatives produkter och tjänster måste du först godkänna deras villkor.

Du som kund i Nordea får också 25 procents rabatt på övriga produkter och tjänster från Normative. 

Andra verktyg från Normative

Ta reda på regler kring hållbarhetsredovisning och få koll på de vanligaste termerna i koldioxidordlistan.

Carbon Legislation Tracker

Ta reda på hur ni med Normatives Carbon Legislation Tracker säkerställer att ert företag följer reglerna för hållbarhetsredovisning och behåller er konkurrenskraft på det här snabbt föränderliga området. Besvara fem enkla frågor och få koll på vilka obligatoriska rapporteringskrav, frivilliga ramverk och branschspecifika riktlinjer som gäller för din verksamhet.          

Läs mer härÖppnas i nytt fönster

Koldioxidordlista

Få koll på de vanligaste termerna, förkortningarna och ramverken för koldioxidredovisning. Oavsett om du precis har börjat med koldioxidredovisning eller är gammal i gården men vill fräscha upp dina kunskaper, så kommer Normatives kostnadsfria ordlista att hjälpa dig förstå de vanligast förekommande begreppen. 

Läs mer härÖppnas i nytt fönster