Jord och skog - att äga något som växer

Är du jord -eller skogsbrukare? Oavsett om du driver ett nystartat företag, är väletablerad eller planerar att växa, kan våra specialister hjälpa dig. Vi har allt från rådgivning och behovsanpassade finansieringslösningar till konton och placering av skogslikvid.

Jord- och skogsbruk är en unik verksamhet

Alla branscher har sina kännetecken, möjligheter och utmaningar. Lant- och skogsbruk skiljer sig emellertid från de övriga verksamheter på flera olika punkter, bl.a. i förhållande till finansieringsbehov och ekonomisk planering. För att du som kund ska få bästa möjliga service har vi en väletablerad specialistgrupp med stor erfarenhet. Vi hjälper dig med att fatta ekonomiska beslut i alla faser av företagets livscykler - alt från etablering till generationsskifte och pension.

Gör klart till nästa generation i god tid

Ett generationsskifte i ett lantbruksföretag hör till de stora besluten i livet och det kan ligga många år fram i tiden. För att generationsskiftet ska bli så fördelaktigt som möjligt, ur ett ekonomiskt perspektiv, finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt i processen.

Nordea Jord & Skog

Vi är specialister på jord- och skog

Nordea Jord & Skog är en specialistgrupp som har en gedigen jord- och skogsutbildning och är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk. Vi arbetar med stark lokal närvaro och kan hjälpa dig oavsett var du befinner dig i landet. Det är med andra ord människor som förstår din vardag. Som kund kan du ta kontakt med någon i gruppen, antingen via nedanstående mailadresser eller genom att skicka in kontaktbegäran. Vi finns här när du behöver en affärspartner till exempel vid finansiering av större investeringar, köp av fastighet eller generationsväxlingar.

Konton och betalningslösningar

Sunset in the forest small overlay

Till dig som jord- eller skogsbrukare kan vi erbjuda följande 

Företagspaket - Enkel och smidig lösning för att kunna hantera dina dagliga bankaffärer

Betalningslösningar - Som passar din verksamhet

Skogslikvidkonto - Eget bankkonto som ger hög ränta till skogsägare

Skogskonto - Ger dig möjlighet att fördela inkomsterna mellan olika år och utjämna beskattningen

Skogsskadekonto - Ger möjlighet till uppskov med beskattning i 21år

Träffa oss under vårens och sommarens mässor

Nordeas specialistgrupp Jord & Skog kommer finnas med egen monter på mässorna nedan - välkommen att hälsa på i våra montrar. 

Swedish Game Fair 26-28 maj

I härlig slottsparkmiljö samlas jakt, hundhållning, viltmat, fiske, hantverk och friluftsliv under några dagar vid Skokloster vid Mälaren ca en timme från Stockholm. 

En unik möjlighet för dig att ta del av det senaste inom jakt och viltförvaltning och samtidigt träffa Nordeas specialistgrupp Jord & Skog och knyta andra värdefulla kontakter.

Elmia Wood 2-4 juni

Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän där idéer utvecklas, kontakter knyts och affärer skapas. Det är en branschfest i världsklass helt uppbyggd i skogen där du kan se och testa skogsmaskiner, verktyg och innovativ teknik i sin naturliga miljö. Mässan genomförs i Bratteborg/Vaggeryd, ca 30 km söder om Jönköping. 

Nordeas specialistgrupp Jord & Skog finns tillsammans med representanter från kontoren och Nordea Finans med på mässan.

Borgeby Fältdagar 2 -30 juni

Vall och grovfoder är temat då Borgeby Fältdagar slår upp portarna i 2022. Med detta tema vill arrangören engagera alla från deltidslantbrukare med några enstaka hektar vall och grovfoder i sin växtodling, till djurbönder och stora maskinstationer. Mässan är förlagd till Borgeby några mil norr om Malmö och nära E6:an. 

Nordeas specialistgrupp Jord & Skog finns tillsammans med representanter från kontoren och Nordea Finans med på mässan. 

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster  

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Jönköping

Mail: tina.lofthammar@nordea.com

Elisabet ÅforsÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Nyköping  

Mail: elisabet.afors@nordea.com  

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Lantmästare, Skövde 

Mail: egon.stenseke@nordea.com

Johnny ArvidssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Skogstekniker, Karlstad 

Mail: johnny.arvidsson@nordea.com

Anders Nilsson Öppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Malmö   

Mail: anders.n.nilsson@nordea.com

Agneta AnderssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Örebro & Sundsvall 

Mail: agneta.andersson@nordea.com 

Kontaktbegäran

Låt oss kontakta dig!