Jord- och skogsbruk är en unik verksamhet

Alla branscher har sina kännetecken, möjligheter och utmaningar. Lant- och skogsbruk skiljer sig emellertid från de övriga verksamheter på flera olika punkter, bl.a. i förhållande till finansieringsbehov och ekonomisk planering. För att du som kund ska få bästa möjliga service har vi en väletablerad specialistgrupp med stor erfarenhet. Vi hjälper dig med att fatta ekonomiska beslut i alla faser av företagets livscykler - alt från etablering till generationsskifte och pension.

Gör klart till nästa generation i god tid

Ett generationsskifte i ett lantbruksföretag hör till de stora besluten i livet och det kan ligga många år fram i tiden. För att generationsskiftet ska bli så fördelaktigt som möjligt, ur ett ekonomiskt perspektiv, finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt i processen.

Nordea Jord & Skog

Vi är specialister på jord- och skog

Nordea Jord & Skog är en specialistgrupp som har en gedigen jord- och skogsutbildning och är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk. Vi arbetar med stark lokal närvaro och kan hjälpa dig oavsett var du befinner dig i landet. Det är med andra ord människor som förstår din vardag. Som kund kan du ta kontakt med någon i gruppen, antingen via nedanstående mailadresser eller genom att skicka in kontaktbegäran. Vi finns här när du behöver en affärspartner till exempel vid finansiering av större investeringar, köp av fastighet eller generationsväxlingar.

Konton och betalningslösningar

Sunset in the forest small overlay

Till dig som jord- eller skogsbrukare kan vi erbjuda följande 

Företagspaket - Enkel och smidig lösning för att kunna hantera dina dagliga bankaffärer

Betalningslösningar - Som passar din verksamhet

Skogslikvidkonto - Eget bankkonto som ger hög ränta till skogsägare

Skogskonto - Ger dig möjlighet att fördela inkomsterna mellan olika år och utjämna beskattningen

Skogsskadekonto - Ger möjlighet till uppskov med beskattning i 21år

Kontaktuppgifter till oss på Jord & Skog

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster  

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Jönköping

Mejl: tina.lofthammar@nordea.com

Olof Lindblom

Skogsspecialist, Skogsmästare, Stockholm  

Mejl: olof.lindblom@nordea.com  

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Lantmästare, Skövde 

Mejl: egon.stenseke@nordea.com

Anders Karlsson

Skogsspecialist, Jägmästare, Karlstad 

Mejl: anders.karlsson-2@nordea.com

Anders Nilsson Öppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Malmö   

Mejl: anders.n.nilsson@nordea.com

Agneta AnderssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Örebro & Sundsvall 

Mejl: agneta.andersson@nordea.com 

Kontaktbegäran

Låt oss kontakta dig!