Om Skogslikvidkonto

Skogslikvidkonto är ett sparkonto för skogsägare. Det är avsett för skogslikvider och andra inkomster. Räntan är högre än på vanliga bankkonton eftersom det ofta är frågan om större belopp som kommer att stå inne en längre tid.

  • Du håller isär dina skogslikvider från dina privata konton.
  • Ett tryggt buffertsparande till hög ränta.
  • Du har fritt antal uttag från kontot. Räntan påverkas inte av antal uttag.
  • Ökar dina möjligheter till räntefördelning och resultatplanering via expansionsfond.
Mer fakta
Specialistgruppen
Ränta och villkor
Fasträntekonto

Ett konto för din kassa som ska räcka fram till nästa avverkning

I avvaktan på skogskontoinsättning

Kontot fungerar som en "mellanlagring" av skogslikvider i avvaktan på insättning till Skogskonto och kommande utgifter och skatter.

Skogslikvidkonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet som skogsägare. Det går att öppna gemensamt konto med flera kontohavare som disponerar kontot var för sig.

Behållningen vid varje årsskifte ökar möjligheten att skatta av vinsten för räntefördelning (30 procent kapitalskatt) istället för beskattning ovanpå tjänsteinkomsten (i regel 48-68 procent skatt inklusive sociala avgifter) vilket ger en lägre skattebelastning.

Din inkomstdeklaration

Genom namnet Skogslikvidkonto minskar risken för att din ekonomiske rådgivare ska missa att ta med Skogslikvidkontot som en tillgång i näringsverksamheten.

Den behållning som står inne på kontot den 31 december varje år ökar dina möjligheter till räntefördelning och resultatplanering via expansionsfond. 

Kontaktuppgifter till oss på Jord & Skog

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster  

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Jönköping

Mejl: tina.lofthammar@nordea.com

Olof Lindblom

Skogsspecialist, Skogsmästare, Stockholm  

Mejl: olof.lindblom@nordea.com  

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Lantmästare, Skövde 

Mejl: egon.stenseke@nordea.com

Anders Karlsson

Skogsspecialist, Jägmästare, Karlstad 

Mejl: anders.karlsson-2@nordea.com

Anders Nilsson Öppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Malmö   

Mejl: anders.n.nilsson@nordea.com

Agneta AnderssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Örebro & Sundsvall 

Mejl: agneta.andersson@nordea.com 

Ränta och villkor

Ränta för Skogslikvidkonto (för närvarande)
SpecifikationRäntesats
Rörlig ränta2,10 %
Fast ränta 3 månader3,80 %
Fast ränta 6 månader3,85 %
Fast ränta 1 år3,35 %
Fast ränta 2 år3,00 %
Allmänna villkor för Skogslikvidkonto 

Villkor SkogslikvidkontoÖppnas i nytt fönster

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto är ett sparkonto där du får ränta på insatt kapital. Sparräntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Normalt är räntan högre än vad du får på ett sparkonto. 

Nu kan du binda Skogslikvidkonto till ett fasträntekonto. 

Läs mer om fasträntekonto och aktuella räntor.

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Ditt konto skyddas av den finska insättningsgarantin. Det innebär att du får ersättning för insättningar upp till 100 000 euro, om Nordea skulle gå i konkurs. Du får även ersättning för hela beloppet om du säljer din privata bostad, förutsatt att pengarna används till att köpa en ny bostad. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. 

Läs mer om insättningsgarantin härÖppnas i nytt fönster

Prata med oss om Skogslikvidkonto

Ring, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business

Kontakta oss