Så kommer du igång med att investera företagets pengar

För att kunna investera företagets kapital behöver du ha en förvaringsplats för dina värdepapper. Det kan vara en värdepappersdepå eller en kapitalförsäkring, beroende på hur du vill handla. Båda alternativen kan du öppna hos oss.

Värdepapperstjänst Depå Företag

Att handla aktier online är enkelt och går snabbt. Du får affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över.

Läs mer om Värdepapperstjänst Depå Företag

Kapitalförsäkring

Investera företagets överskottslikviditet i värdepapper i en kapitalförsäkring. Företagets pengar är tillgängliga och schablonbeskattas, vilket förenklar deklarationen.

Läs mer om kapitalförsäkring för företag

Våra investeringsprodukter

Hos oss hittar du ett stort utbud av investeringsprodukter. Förutom att köpa aktier kan ditt företag investera i strukturerade produkter, warranter, bevis med mera.

Läs mer om investeringsprodukter

LEI-kod

Företag som investerar i värdepapper måste också ha en så kallad LEI-kod, vilket är en identifieringskod för juridiska personer. Det är ett krav från Finansinspektionen.

Läs mer om LEI-kod

Corporate Investment & Advisory

Vill du ha hjälp med en sparstrategi för bolagets framtida investeringar? Våra placeringsexperter ger skräddarsydd och heltäckande investeringsrådgivning för större företag, organisationer och institutioner.

Läs mer om Corporate Investment & Advisory

Hur fungerar aktier? Öppnas i nytt fönster

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger ett bolags aktie blir du därför delägare i företaget. Som aktieägare får du ta del av bolagets aktieutdelning och har rätt att rösta vid viktiga frågor på bolagsstämman.

Lär dig mer om aktier Öppnas i nytt fönster

Ska ditt företag göra en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

Läs mer om nyemission

Det här frågar ofta företagare om handel med aktier och andra värdepapper