Gröna Företagslån

Låna klimatsmart av oss för att finansiera investeringar som minskar miljöpåverkan.

Om gröna företagslån

Gröna företagslån är Nordeas satsning på ett mer hållbart samhälle. Du som står inför, eller har genomfört investeringar som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor kan finansiera detta genom Nordeas gröna företagslån.

Hur fungerar ett grönt företagslån? 

 • Hela kedjan är grön. Vår råvara är grön, vi använder grön marknadsupplåning där likviden öronmärks för utlåning till miljöfrämjande ändamål 
 • Du förbinder dig till att använda lånet till en hållbar investering och måste kunna redovisa den positiva påverkan som investeringen har på exempelvis el- eller vattenkonsumtion
 • Gröna företagslån kan erhållas för att finansiera investeringsprojekt inom följande projektkategorier, läs mer under ”Projektkategorier” nedan. 

Läs mer om Nordeas övergripande hållbarhetsarbete på Sustainable Finance Öppnas i nytt fönster

Dina fördelar:

 • Du får en grön kvalitetsstämpel på ditt hållbarhetsarbete
 • Du bidrar till en hållbar framtid
 • Hela kedjan är grön

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Kolla på videon!

K2A berättar vad det har betytt för dem som företag att kunna låna grönt och på så vis ha en grön produkt helt igenom till slutkund.

Projektkategorier

Gröna projektkategorier

KategoriDefinitionMått för rapportering
Förnybar energiVindkraft, vattenkraft och solenergiProduktionskapacitet för förnybar energi (MW)Minskat utsläpp av CO2
Energi-effektiviseringSmarta nät och energilagringMinskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter 

LEED: Minst nivå "Gold"
BREEAM: Minst nivå "Very good"
Miljöbyggnad: Minst nivå "Silver" 
Svanen

Minskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Produktionskapacitet (m3/dag)

Produktionskapacitet (MW)

Antal personer som påverkas
Miljövänliga transporterKollektivtrafik/ godstransportAntal passagerare eller transportvolym
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs och jordbrukCertifierad areal
Process gröna företagslån
Ränta

Gröna projektkategorier

KategoriDefinitionMått för rapportering
Förnybar energiVindkraft, vattenkraft och solenergiProduktionskapacitet för förnybar energi (MW)Minskat utsläpp av CO2
Energi-effektiviseringSmarta nät och energilagringMinskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter 

LEED: Minst nivå "Gold"
BREEAM: Minst nivå "Very good"
Miljöbyggnad: Minst nivå "Silver" 
Svanen

Minskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Produktionskapacitet (m3/dag)

Produktionskapacitet (MW)

Antal personer som påverkas
Miljövänliga transporterKollektivtrafik/ godstransportAntal passagerare eller transportvolym
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs och jordbrukCertifierad areal

Process för gröna företagslån

 1. Identifiera gröna projekt/initiativ
  Potentiellt gröna finansieringsobjekt identifieras och verifieras i enlighet med Nordeas ordinarie kreditprocess. Gröna projekt och tillgångar ska främja omställningen till koldioxidsnål och klimatvänlig tillväxt
 2. Intern utvärdering
  För att företagslån ska kunna klassificeras som gröna ska investeringen uppfylla ett antal kriterier enligt Nordea Green Funding Framework, vilken baseras på ICMA's (International Capital Market Association)  Green Bond PrinciplesÖppnas i nytt fönster 
 3. Extern utvärdering
  Gröna projekt och tillgångar ska vara verifierade av en oberoende granskare. I detta arbete samarbetar Nordea med Oekom ResarchÖppnas i nytt fönster.
 4. Rapportering
  Årligen ska uppgifter rapporteras till Nordea på begäran, exempelvis energiförbrukning och bevis på certifikat

Finansiering av gröna företagslån

SpecifikationRänta
RäntaEnligt offert