Gröna företagslån - för dig som investerar för en hållbar framtid

Gröna företagslån passar dig som står inför eller har genomfört hållbara investeringar. Ett grönt företagslån kan vara aktuellt när du gör en investering som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor.

Så fungerar Gröna företagslån

Du förbinder dig att använda företagslånet till en hållbar investering enligt Nordea Green Funding Framework. För en del av investeringsprojekten måste du kunna redovisa den positiva påverkan som investeringen har på exempelvis el- eller vattenkonsumtion. 

Gröna företagslån - finns för flera kategorier som bidrar till den gröna omställningen

Förnybar energi

construction workers in solar panel field small overlay

Om du ska investera i exempelvis solceller, vattenkraft eller vindkraftverk för att producera förnybar energi och på så sätt kan minska eller undvika utsläpp av CO2.

Läs mer om finansiering av solceller

Energi-effektivisering

Dishwasher - small

Om du ska investera i grön teknik eller genomföra renoveringar som minskar energiförbrukningen och på så sätt minskar eller undviker utsläpp av CO2. 

Gröna byggnader

Handyman fixing ceiling small overlay

Om du ska bygga fastigheter, antingen kommersiella eller flerfamiljsfastigheter, med godkända miljöcertifieringar för gröna fastigheter, som minskar eller undviker utsläpp av CO2.

Förhindrande av föroreningar

boy playing by water small overlay

Om du ska investera i bättre hantering av avloppsvatten eller avfallshantering, så produktionskapaciteten ökar eller/och färre personer påverkas. 

Miljövänliga transporter

A truck and a small car on the road - small

Om du ska investera i miljövänlig kollektivtrafik eller godstransport, som påverkar mängd passagerare eller transportvolymen positivt. Eller om du ska investera i laddstationer för företagets elbilar.  

Hållbar hantering av naturresurser

Green fields photographed from the air - small

Om du investerar för ett hållbart skogs- eller jordbruk så du får FSC-certifikat för skogsbruk eller EU-certifikat/nationellt certifikat för ekologiskt jordbruk.

Så ansöker du om Gröna företagslån
Projektkategorier för Gröna företagslån
Ränta

Så ansöker du om ett Grönt företagslån

  1. Ansök om Gröna företagslån i Nordea Business - kolla att ditt investeringsprojekt uppfyller någon av kategorierna för Gröna företagslån. Fyll uppgifterna i ansökan och skicka in.
  2. Kreditbedömning - när du skickat in ansökan så kommer en kreditupplysning tas på ägarna och företaget. Vi hör av oss till dig för att få mer information och en analys görs där vi inhämtar uppgifter från interna och externa system. 
  3. Klassificering av investeringen - för att företagslån ska kunna klassificeras som gröna ska investeringen uppfylla ett antal kriterier enligt Nordea Green Funding Framework, vilken baseras på ICMA's (International Capital Market Association) Green Bond PrinciplesÖppnas i nytt fönster
  4. Besked - vi kontaktar dig med besked och du får ett erbjudande om lånet blivit beviljat.
  5. Rapportering - beroende på investeringsprojekt kan du som låntagare behöva rapportera exempelvis energiförbrukning, eller annan dokumentation som styrker att lånet uppfyller de miljömässiga kraven. 

Gröna projektkategorier

Gröna företagslån kan finansiera investeringsprojekt inom de här kategorierna. 

KategoriDefinition
Förnybar energiVindkraft, vattenkraft och solenergi
Energi-effektivisering, installation av grön teknikVärmepumpar, energilagring och fjärrvärme
Energi-effektivisering, renoveringVärmeisolering, värmesystem, fönster, dörrar och belysning
Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter 

  • Miljöcertifierade byggnader som hör till energiklass: A och B
  • LEED: Minst nivå "Gold"
  • BREEAM: Minst nivå "Excellent"
  • Miljöbyggnad: Minst nivå "Silver" 
  • Svanen
Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Miljövänliga transporterKollektivtrafik, godstransport och laddstationer för elbilar
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs- och jordbruk

Ränta Gröna företagslån

Efter att vi beviljat låneansökan tar vi kontakt med dig för ett låneerbjudande. 

SpecifikationRänta
RäntaEnligt offert

Vill du ansöka om finansiering för företagets gröna omställning?

Ansök i nätbanken Nordea Business.

Ansök direkt i Nordea Business Öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om finansiering för företagets gröna omställning?

Vi ringer upp dig för att se vilken finansiering som kan passar företagets investeringsbehov.

Fyll i dina kontaktuppgifter
Energirenovering är positivt för både driftnettot och klimatet
I framtiden kommer grön finansiering vara det normala

Fastighetsbolaget Wallenstam är lite av en pionjär när det kommer till hållbarhet

År 2008 driftsatte de sitt första vindkraftverk och sedan 2013 har företaget varit självförsörjande på förnybar el. Idag har de ett ökat fokus på att optimera och effektivisera energianvändningen. 

 - Det gäller att starta med det man kan hantera. Har man inte arbetat med de här frågorna tidigare kan ett byte till led-lampor exempelvis innebära en stor besparing, säger Henrik Olsson Driftchef region Göteborg, Wallenstam.

En energirenovering kan innebära allt från fönsterbyte, tilläggsisolering, byte av ventilationsaggregat, installation av värmepumpar till att nyttja avloppsvärmeväxlare. 

- Ett spännande exempel på just värmeväxlare är när vi använder avloppsvatten för att förvärma varmvatten. Vi minskar då behovet av att köpa fjärrvärme vilket är bra i en tid då fjärrvärmepriset ökar, fortsätter Henrik Olsson.

Energieffektiviseringar möjliggör också för Wallenstam att kunna klassificera fastigheterna som gröna enligt EU-Taxonomin vilket i sin tur är en förutsättning för att få grön finansiering. Idag finansierar Nordea Wallenstam med ett flertal gröna lån. 

- Ett grönt lån är inte bara ett kvitto på att tillgången är grön, utan också finansieringen. Hela flödet blir på så sätt grönt, säger Niklas Rydberg, hållbarhetsexpert för företag på Nordea.

Läs hela artikeln och bli inspirerad av Wallenstams hållbarhetsresaÖppnas i nytt fönster

Företaget K2A har finansierat sina hållbara investeringar med gröna lån

K2A berättar vad det har betytt för dem som företag att kunna låna grönt och på så vis ha en grön produkt helt igenom till slutkund.