Gröna Företagslån

Låna klimatsmart av oss för att finansiera investeringar som minskar miljöpåverkan.

Det här är gröna företagslån

 • Du som står inför, eller har genomfört investeringar som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor kan finansiera detta genom Nordeas gröna företagslån.
 • Du förbinder dig till att använda lånelikviden till en hållbar investering enligt Nordea Green Funding Framework och måste kunna redovisa den positiva påverkan som investeringen har på exempelvis el- eller vattenkonsumtion. 
 • Gröna företagslån kan erhållas för att finansiera investeringsprojekt inom ramen för vissa projektkategorier. 

Läs mer om Nordeas övergripande hållbarhetsarbete på Sustainable Finance Öppnas i nytt fönster

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Kolla på videon!

K2A berättar vad det har betytt för dem som företag att kunna låna grönt och på så vis ha en grön produkt helt igenom till slutkund.

Projektkategorier

Gröna projektkategorier

KategoriDefinitionMått för rapportering
Förnybar energiVindkraft, vattenkraft och solenergiProduktionskapacitet för förnybar energi (MW)Minskat utsläpp av CO2
Energi-effektiviseringSmarta nät och energilagringMinskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter 

LEED: Minst nivå "Gold"
BREEAM: Minst nivå "Very good"
Miljöbyggnad: Minst nivå "Silver" 
Svanen

Minskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Produktionskapacitet (m3/dag)

Produktionskapacitet (MW)

Antal personer som påverkas
Miljövänliga transporterKollektivtrafik/ godstransportAntal passagerare eller transportvolym
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs och jordbrukCertifierad areal
Process gröna företagslån
Ränta

Gröna projektkategorier

KategoriDefinitionMått för rapportering
Förnybar energiVindkraft, vattenkraft och solenergiProduktionskapacitet för förnybar energi (MW)Minskat utsläpp av CO2
Energi-effektiviseringSmarta nät och energilagringMinskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter 

LEED: Minst nivå "Gold"
BREEAM: Minst nivå "Very good"
Miljöbyggnad: Minst nivå "Silver" 
Svanen

Minskad energiförbrukning (MW)Minskat utsläpp av CO2
Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Produktionskapacitet (m3/dag)

Produktionskapacitet (MW)

Antal personer som påverkas
Miljövänliga transporterKollektivtrafik/ godstransportAntal passagerare eller transportvolym
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs och jordbrukCertifierad areal

Process för gröna företagslån

 1. Identifiera gröna projekt/initiativ
  Potentiellt gröna finansieringsobjekt identifieras och verifieras i enlighet med Nordeas ordinarie kreditprocess. 
 2. Intern utvärdering
  För att företagslån ska kunna klassificeras som gröna ska investeringen uppfylla ett antal kriterier enligt Nordea Green Funding Framework, vilken baseras på ICMA's (International Capital Market Association)  Green Bond PrinciplesÖppnas i nytt fönster 
 3. Rapportering
  Låntagaren ska årligen rapportera exempelvis energiförbrukning, eller annan dokumentation som styrker att lånet uppfyller de miljömässiga kraven. 

Ränta gröna företagslån

SpecifikationRänta
RäntaEnligt offert