Gör dig redo att ta det första steget

Det finns många andra som har vandrat den spännande men kvalfyllda vägen mot eget företag precis som du. Det kan vara bra att tänka till kring hur mycket arbete som krävs och hur din privatekonomi kan påverkas. 

Du kommer se hur viktigt det är att bestämma sig tidigt för vilken företagsform du vill starta. Du hittar också råd om hur och var du registrerar ditt företag. Här finns texter som hjälper dig att komma igång. Är du redo?

Det är dags att göra verklighet av dina drömmar.

Så registrerar du ditt företag

Ge drömmen organisationsnummer och skattsedel

Innan du registrerar ditt företag behöver du först välja bolagsform. Vilken bolagsform som passar dig bäst beror på vilka ekonomiska förutsättningar du har, om du ska driva verksamheten tillsammans med någon och vilket personligt ekonomiskt ansvar du är villig att ta för företaget. Din bolagsform ger dig olika förutsättningar att komma igång och driva ditt företag.

Du som vill driva eget i Sverige behöver också ansöka om F-skatt. Det innebär att du själv ansvarar för att betala in skatt och sociala avgifter (egenavgifter). F-skatt är nödvändigt då många inte vill anlita uppdragstagare som inte har F-skatt. Om du har både enskild näringsverksamhet och inkomst från anställning måste du istället ha F-skatt med villkor (FA-skatt). Mer information om F-skatt och hur du ansöker hittar du på verksamt.se.

Lär känna de olika bolagsformerna här nedan innan du går vidare och registrerar ditt företag. Tänk på att det krävs att du betalar en avgift när du registrerar.

Bolagsformer du kan välja mellan

Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet, också kallad enskild firma, är du som privatperson ensam ägare. Du driver och ansvarar för företaget:

 • Du som ägare representerar företaget.
 • Du kan ha anställda, men tänk på att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket när du anställer första gången.

Fördelar
Den enklaste bolagsformen att starta. Passar dig som startar eget ensam. Inga krav på satsat kapital. Går att ombilda till ett aktiebolag senare.

Nackdelar
Du har personligt betalningsansvar för företaget och eventuella skulder som uppkommer.

Råd
Om personligt betalningsansvar bekymrar dig, kanske du bör överväga en annan bolagsform. Ta gärna kontakt med Nyföretagarcentrum eller verksamt.se för att få svar på dina frågor och funderingar.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kännetecknas av:

 • Ägare och bolag är separata juridiska personer (det ger ett stort skydd för dig som privatperson, eftersom det i regel inte uppstår något personligt betalningsansvar).
 • En eller flera personer kan starta aktiebolag tillsammans.
 • En kapitalinsats på minst 25 000 kronor krävs.

Fördelar
Du har som huvudregel inget personligt betalningsansvar. Dina personliga ägodelar såsom hus och bil är alltså normalt sett skyddade vid en eventuell konkurs. Ger flexibilitet med vinstdisponering och möjlighet till bred ägarkrets. 

Nackdelar
Kräver ett insatskapital som aktieägare kan förlora om bolaget går i konkurs. Aktiebolag får inte låna ut pengar till ägarna. Ställer högre krav på administration, samt innebär en högre grad av offentlighet, då aktiebolag måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Råd
Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Det är bra om styrelsen består av erfarna personer med olika kompetens och kontakter. Ett aktiebolag måste ha en styrelse och en bolagsstämma – även om det i praktiken är ett enmansföretag. Att ha en revisor kan underlätta, men små, nystartade bolag kan normalt välja att inte ha en sådan. 

Handelsbolag

 • Handelsbolag drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. 
 • Handelsbolag medför personligt ansvar, trots att handelsbolaget är en juridisk person.
 • Handelsbolag beskattas inte för vinsten. Istället beskattas delägarna för sin andel av vinsten.

Fördelar
Enkelt att starta och du behöver inget startkapital. För två personer med likvärdiga kunskaper som planerar att vara lika aktiva, är det lätt att organisera ett handelsbolag. Ägandet regleras i ett sk. bolags- eller kompanjonsavtal. 

Nackdelar
I handelsbolag är ägarna personligt ansvariga för bolagets skulder och har ekonomiskt ansvar för företagets förpliktelser. Det innebär alltså att ägarna kan krävas på företagets skulder och tvingas betala ur egen ficka. 

Råd
Se till att skriva ett kompanjonsavtal så att ägarstruktur, ansvarsområden och detaljer kring företagets förvaltning finns på papper. Om personligt betalningsansvar bekymrar dig, kanske du bör överväga att starta ett aktiebolag.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag liknar ett handelsbolag. De stora skillnaderna är:

 • Bara en av ägarna (komplementären) är personligt ekonomisk ansvarig för företagets skulder.
 • De andra delägarna, (kommanditdelägarna) har inte rätt att bestämma hur företaget ska styras. 
 • Delägarna avtalar om hur resultatet ska fördelas. 

Fördelar
Kräver inget startkapital. Riskerna kan begränsas då komplementären i princip är ensamt ansvarig medan kommanditdelägarna enbart riskerar sin kapitalinsats. 

Nackdelar 
Komplementären har personligt ekonomiskt ansvar. Det kan vara svårt att hålla isär företagets ekonomi och den privata ekonomin. Komplementären och kommanditdelägarna kan därför riskera att bli osams om företagets ekonomiska åtaganden.

Råd 
Tänk på att det måste finnas minst en komplementär, alla delägare kan alltså inte vara kommanditdelägare. Här kan det bara bra att ta hjälp av en jurist för att få hjälp att sätta ägarstrukturen och utforma kompanjonsavtalet. 

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening deltar medlemmar i den ekonomiska verksamheten, till exempel som konsumenter eller genom att jobba i verksamheten. En ekonomisk förening kännetecknas av: 

 • Minst tre medlemmar.
 • Alla medlemmar bestämmer lika mycket.
 • Som medlem är man inte personligt ekonomiskt ansvarig för företagets skulder. 

Fördelar
Medlemmarna bestämmer själva insats så inget startkapital krävs. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om gällande företagets utveckling. Som medlem har du inget personligt ekonomiskt ansvar utöver insatsen.

Nackdelar
I princip alla som uppfyller villkoren i stadgarna kan bli medlem i en ekonomisk förening. Det kräver noggranna och väl genomtänkta regler i stadgarna. 

Råd
En ekonomisk förening är öppen för alla och man kan i princip inte vägra den som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Se därför till att ha tydliga stadgar om vilka som kan bli medlemmar.

Registrera ditt bolag på Verksamt.se

När du har bestämt dig för vilken bolagsform som passar just dig och dina ambitioner är det dags att fortsätta genom att officiellt registrera ditt företag. Själva registreringen gör du på Verksamt.seÖppnas i nytt fönster.

Nedan ger vi en övergripande beskrivning av stegen du behöver ta för att registrera ditt företag.

Företagsregistrering – steg för steg

Själva registreringen av ditt företag utför du i några få steg. Men tänk på att registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken bolagsform du väljer. Vissa bolagsformer kräver mer utförliga uppgifter om dig och din framtida verksamhet än andra.

Så gör du för att registrera ditt företag:

 • Logga in på verksamt.se med ditt BankID
 • Välj den bolagsform du bestämt dig för
 • Följ instruktionerna på sidan
 • Skriv under och betala in eventuell registreringsavgift
 • När du fullföljt din registrering får du en kvittens på dina uppgifter

Företagsregistrering - steg-för-steg