Fördelen med att investera i fonder

En fond placerar pengar i många olika värdepapper. När ditt företag köper en fondandel investerar du indirekt i alla dessa värdepapper. Eftersom varje andel innehåller investeringar i många värdepapper blir både risken och kostnaden lägre än om du skulle köpa alla värdepapper separat.

Möjlighet att spara i fonder med olika inriktning

Olika fonder har olika inriktning och regler för hur pengarna får placeras. Det kan till exempel handla om vilka värdepapperstyper, bolagstyper, länder eller industrier som ska finnas i fonden. När du sparar i fonder kan du välja i vårt stora utbud och få tillgång till olika inriktningar och risknivåer.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Få hjälp att komma igång med företagets fondsparande

Tycker du att det är svårt att veta vilka fonder du ska välja? Ta hjälp av sparroboten Nora som ger digital sparrådgivning eller använd Fondväljaren som hjälper dig välja en fondportfölj som matchar företagets riskprofil.

Få hjälp med fondsparande

Vår sparrobot Nora hjälper dig med företagets fondsparande. Få digital rådgivning när det passar dig och kom igång på bara 10 minuter.

Ta hjälp av sparroboten Nora

Få förslag på en fondportfölj

Välj en investeringsprofil som passar ditt företag så får du en färdig fondportfölj att spara i. Portföljen har en blandning av aktier och räntor som är anpassad efter den profil du valt.

Ta hjälp av Fondväljaren

Flexibelt och automatiskt månadssparande

Få ett sparande som sköter sig självt. Placeringsfördelaren hjälper dig komma igång och hanterar sedan sparandet åt dig automatiskt.

Kom igång med månadssparande

Fonder för ditt företag

Du kan själv sätta ihop en sparportfölj till företaget med olika fonder. Eller välja en fond där fondförvaltaren sköter risknivå och riskspridning åt dig och företaget. Här hittar du mer information om våra fonder med olika inriktning. 

Starsfonder

Alla våra aktivt förvaltade fonder lägger fokus på ansvarsfulla investeringar. För Starsfonderna görs ytterligare analys för att säkerställa att vi bara investerar i de mest ansvarsfulla företagen.

Läs mer om våra Starsfonder

Strategafonder

Strategafonderna är en familj med fonder med olika andelar aktier. Välj en fond, eller en kombination, med passande risk för ditt företag. Sedan kan du överlåta resten åt våra förvaltare.

Läs mer om Strategafonder

Alla våra fonder

Vi har ett stort utbud av fonder som ger ditt företag möjligheter till bra avkastning. Mer information om fonderna finns i vår fondinformationstjänst.

Till fondutbudet

Placera dina fonder i en kapitalförsäkring

Genom att placera fonderna i en kapitalförsäkring slipper du bokföringsarbete. Man betalar ingen skatt på vinster, utdelningar eller utbetalningar och behöver därför heller inte deklarera för omplaceringar eller utbetalningar. Istället betalar man en årlig schablonbeskattning på innehavets värde. 

Läs mer om kapitalförsäkring för företag

Tips om hur du kan fondspara till företagets investeringar

För att företag ska kunna växa behövs investeringar. I lokaler, kompetens, system, fordon, produktutveckling med mera. Genom att göra en investeringsplan och placera företagets överskott i fonder kan du få ett sparande som ger avkastning och växer över tiden. 

Det här frågar ofta företagare om fonder

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på sidan om vårt fondutbud och på Nordeas bankkontor.  

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.