Fonder

Att spara i fonder är perfekt för dig som vill se dina pengar växa över tid. Tycker du att det är svårt att veta vilka fonder du ska välja? Ta hjälp av sparroboten Nora som ger digital sparrådgivning eller använd Fondväljaren som hjälper dig att välja en fondportfölj som matchar företagets riskprofil. Här hittar du också mer information om våra fonder och hur vi arbetar med hållbarhet i fondförvaltningen.

Vill du få hjälp att komma igång med företagets fondsparande?

Digital rådgivning för företagets fondsparande

Få hjälp av vår sparrobot Nora för företagets fondsparande. Du får digital investeringsrådgivning i mobilen när det passar dig - kom igång på bara 10 minuter

Ta hjälp av sparroboten Nora

Fondväljaren hjälper ditt företag att välja fondportfölj

Varje portfölj i Fondväljaren har en blandning av aktier och räntor som ligger i linje med de olika investeringsprofilerna. Du väljer den profil som passar bäst för ditt företag.

Ta hjälp av Fondväljaren

Våra fonder för ditt företag

Strategafonder

Det enkla sättet att spara aktivt. Strategafonderna är en placering som sköter sig helt självt. Det finns sex stycken Strategafonder som har olika fördelning mellan aktier och räntor. Du behöver bara välja risknivå - resten sköter vi.

Läs mer om Strategafonder

Starsfonder

I alla Nordeas aktivt förvaltade fonder är ansvarsfulla investeringar en viktig del av förvaltningen. Starsfonderna omfattas av ytterligare en noggrann analys som leder fram till att bara de mest ansvarsfulla företagen kommer i fråga för fonderna.

Läs mer om våra Starsfonder

Vårt fondutbud

Nordea har ett brett utbud av högklassiga fonder som ger dig som placerare god möjlighet till en bra avkastning. Information kring våra fonder finns samlat i vår fondinformationstjänst.

Läs mer om vårt fondutbud

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på sidan om vårt fondutbudÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.