Leasing

Att leasa utrustning och bilar till företaget är ett smidigt sätt att finansiera en investering. Att leasa innebär att du hyr in din utrustning från Nordea Finans, som blir ägare av utrustningen. Du behöver varken belasta företagets checkkredit eller utnyttja företagets kapital.

För vem?

 • För dig som vill finansiera alla sorters utrustning, till exempel bilar, möbler eller teknik
 • Passar företag i alla branscher, till exempel produktionsindustri, byråer och hantverkare
 • Ditt företag kan befinna sig i alla faser

Vilka är fördelarna?

 • Någon säkerhet utöver den utrustning som leasas behövs oftast inte
 • Hyran du betalar är fullt avdragsgill. Det innebär att företagets beskattningsbara resultat sänks
 • Ingen kapitalbindning för företaget, rörelsekapitalet kan därför användas effektivare
 • När din leasingtid är slut kan utrustningen fortsätta att hyras, köpas eller återlämnas

Hur fungerar leasing?

 • När du behöver investera i utrustning till ditt företag förhandlar du själv med din leverantör om villkoren. Du får alltså full kontroll över priser och garantier
 • Du betalar din leasingavgift eller hyra i förskott till Nordea finans, antingen per månad eller per kvartal
 • Hos oss kan du välja mellan finansiell eller operationell leasing. Det innebär att du väljer om ditt företag eller Nordea ska stå för utrustningens framtida andrahandsvärde
 • Vill du finansiera bilar till företaget? Läs mer under Bilfinansiering

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året

Vad säger våra kunder om leasing?

Male florist in flower shop small overlay

Som ägare av en liten firma väljer jag billeasing när vi behöver en ny tjänstebil eftersom vi slipper betala bilen kontant. Dessutom får vi möjlighet att dra av halva momsen.

people working in creative space small overlay 

Vi är en större PR-byrå med stort behov av att löpande kunna uppgradera vår teknik, till exempel datorer och mobiltelefoner. Vi använder oss av techfleetleasing eftersom det är ett enkelt och effektivt sätt för oss att få en fungerande livscykel för vår utrustning. Nordeas effektiva hantering ger oss kontroll över hyrda objekt och dessutom får vi värdefull hjälp med datarensning och återanvändning.

carpenter working small overlay  

Jag driver ett hantverksbolag och behöver en arbetsbil, men bilen kan inte betecknas som personbil eftersom det inte finns någon momseffekt. En leasingbil till företaget är en bra lösning som gör att vi inte behöver äga bilen. Vi behöver inte heller ta med den i vår balansräkning.

Finansiell leasing eller operationell leasing –
vilket alternativ passar mig?

Finansiell leasing

Finansiell leasing innebär att du ansvarar för utrustningens framtida andrahandsvärde.

 • Leasing görs på avtalstider mellan två och fem år.

Fördelar

 • Utrustningen utgör säkerheten och någon annan säkerhet behövs normalt inte
 • Halva momsen på leasinghyran blir avdragsgill
 • Finansiell leasing innebär ingen kapitalbindning för företaget vilket innebär att rörelsekapitalet kan användas effektivare

Operationell leasing

Operationell leasing innebär att Nordea ansvarar för utrustningens framtida andrahandsvärde

 • Den största kostnadsposten vid investering i utrustrning är just värdeminskningen. Operationell leasing passar därför företag som inte vill ha restvärdesrisken

Fördelar

 • Halva momsen på leasinghyran blir avdragsgill
 • Hela momsen på Nordeas service- och reparationsavtal blir avdragsgill
 • Företaget får tillgång till fördelaktiga avtal på fordon, däck, drivmedel och försäkringar
 • Ditt företag kan leasa bilar till fast eller rörligt pris per månad från 12-60 månader i hela Norden och Baltikum

Priser

SpecifikationPris
LeasingEnligt offert

Ansök om leasing

Fyll i ansökan online

Andra relevanta produkter och information till dig

Företagslån

Ett företagslån är en flexibel och förutsägbar lösning men ställer krav på någon typ av säkerhet. Välj mellan fast och rörlig ränta.

Läs mer om företagslån

Avbetalning

Finansiering av fordon och maskiner till produktionsutrustning. Investeringsobjektet ägs av företaget och fungerar som säkerhet för krediten.

Läs mer om avbetalning

Bilfinansiering

Bilfinansiering av enstaka bilar till stora vagnparker. Dra av halva momsen på leasinghyran.

Läs mer om bilfinansiering