Leasing

Finansiera investeringen utan att varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.

Om Leasing

Ett smidigt sätt att finansiera en investering är att leasa/hyra in utrustning till företaget. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit. Utrustningen hyrs istället från Nordea Finans, som äger utrustningen.

Dina fördelar: 

 • Någon annan säkerhet behövs normalt inte. 
 • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att det beskattningsbara resultatet sänks. 
 • Ingen kapitalbindning för företaget när rörelsekapitalet kan användas effektivare. 
 • När leasingtiden är slut kan utrustningen till exempel köpas eller fortsätta att hyras.

Så här går det till:

 1. Du behöver investera i viss utrustning till ditt företag och förhandlar med din leverantör om villkoren (priser, garantier med mera). 
 2. Därefter tar du kontakt med ditt bankkontor. 
 3. Efter att krediten godkänts upprättas leasingavtal med Nordea Finans. 
 4. På uppdrag av dig, och på de villkor du har förhandlat fram med leverantören, beställer Nordea Finans utrustningen av leverantören. 
 5. Du får utrustningen och leveransgodkänner den. 
 6. Nordea Finans, som nu äger utrustningen, blir fakturerad av leverantören och betalar fakturan efter ditt leverans-/betalningsgodkännande. 
 7. Du betalar överenskommen leasingavgift/-hyra månads- eller kvartalsvis i förskott till Nordea Finans.

Priser

SpecifikationPris
LeasingEnligt offert