Företagslån

Ett flexibelt lån över 250 000 kronor. Upplägget anpassas efter din verksamhet och du kan välja mellan olika räntemodeller.

Läs mer om företagslån

Small Business Loan

Med Small Business Loan kan du enkelt ansöka upp till 250 000 kronor till ditt företag.

Läs om Small Business Loan

Kontokredit

En kontokredit jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar bara ränta för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

Gröna företagslån

Ska du påbörja den gröna omställningen i ditt företag och investera för en hållbar framtid? Vi hjälper dig med finansieringen.

Läs mer om grön finansiering

Bankgarantier

Bankgarantin erbjuder köpare och säljare ett extra skydd genom att Nordea garanterar att köparens betalningsskyldighet upprätthålls.

Läs mer om bankgarantier

Factoring och fakturabelåning

Passar företag som behöver frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.

Läs mer om factoring och fakturabelåning

Leasing

Hyr utrustning till företaget. Välj den leasingmodell som passar din verksamhet.

Läs mer om leasing

Bilfinansiering med leasing

Bilfinansiering av enstaka bilar till stora vagnparker. Dra av halva momsen på leasinghyran.

Läs mer om billeasing

Finansiering av solceller

Ska du investera i en solcellslösning för ditt företag? Vi hjälper dig med finansieringen.

Läs mer om finansiering av solceller

EIF-garantier

Europeiska Investeringsfondens garanti gör det lättare att få finansiering för företagets produktutveckling eller hållbara investeringar.

Läs mer om EIF-garantier

Bilportal

Spara tid och få experthjälp. Leasa bil? Sök bland cirka 300 modeller från ett 30-tal bilmärken.

Läs mer om Bilportal

EU-kredit

Ger lantbruket rörelsekapital. Till dess att EU-stödet betalas ut.

Läs mer om EU-kredit

Avbetalning

Flexibel finansiering av allt från fordon och maskiner till produktionsutrustning.

Läs mer om avbetalning

Finansiering för investeringar i hållbar teknik

Gröna lån i samarbete med Europeiska Investeringsbanken.

Läs mer om Verde här