Rörelse- och investeringskrediter

Få kontroll över kostnaderna för IT-utrustningen

I fokus

Tjänster i fokus

Bilfinansiering

Bilfinansiering av enstaka bilar till stora vagnparker. Dra av halva momsen på leasinghyran.

Läs mer om bilfinansiering

Nordea Bilportal

Spara tid och få experthjälp. Leasa bil? Sök bland 20 fordonsmodeller.

Läs mer om Nordea Bilportal

Leasing

Hyr utrustning till företaget. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.

Läs mer om leasing

Kontokredit

Jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

Fler tjänster

Fler tjänster som vi erbjuder

EU-kredit

Ger lantbruket rörelsekapital. Till dess att EU-stödet betalas ut.

Läs mer om EU-kredit

Factoring

Omvandla företagets kundfordringar till likvida medel. Du får snabbt pengar för dina fordringar.

Läs mer om factoring

Kreditskydd

Ett komplement till din avbetalningskredit. Ger dig en försäkring som innebär att din del av kreditbeloppet amorteras.

Läs mer om kreditskydd

Lån

För företagets investeringar. I fastigheter, inventarier eller renovering.

Läs mer om lån

Svenska garantier

En säkerhet i samband med krediter. Nordea åtar sig ditt företags förpliktelser.

Läs mer om svenska garantier