Jämförelse mellan finansiell och operationell leasing

Om du vill hantera administration, underhåll och den framtida försäljningen själv passar finansiell leasing bra. Vill du slippa risken med andrahandsvärdet och kunna minska ansvaret och administrationen är operationell leasing ett bra alternativ. Operationell leasing är en flexibel lösning med olika tillval för underhåll, försäkringar med mera, så att du kan anpassa upplägget efter dina behov.  

Finansiell leasing

  • Företaget betalar en månadskostnad endast för finansieringen. 
  • Ditt företag ansvarar helt för bilen under leasingperioden. Ansvaret inkluderar underhåll som drivmedel, försäkringar, service och reparationer. 
  • Ditt företag bestämmer restvärde, sköter framtida försäljning av bilen och ansvarar för eventuellt över- eller undervärde.

Operationell leasing

  • Företaget leasar bilen till en fast månadskostnad. Kostnaden beror på vilka tillval du gör. 
  • Du kan göra tillval för underhåll som drivmedel, försäkring och reparationer för att minska ansvar och tidsåtgång för att sköta detta. 
  • Vid leasingperiodens slut återlämnas bilen och du behöver inte fundera över andrahandsvärdet.

Så väljer du rätt leasingmodell

Valet av leasingmodell handlar i stort om hur mycket ansvar och risk du vill att ditt företag ska stå för samt hur mycket tid du har att lägga på administration kring ditt fordonsägande. Det i sin tur beror på hur din verksamhet ser ut. Har du behov av flera fordon som ska hanteras, eller bara något enstaka? Används fordonen flitigt så att service och underhåll behövs ofta? Finns det resurser i företaget som kan hantera fordonsägandet, eller behövs personal och tid på annat håll? 

Fördelar med billeasing

  • Slipp binda kapital 
  • Möjlighet att dra av halva momsen på leasinghyran
  • Välj nivå för ansvar och risk

Grön leasing, för leasing av elbilar

Vi erbjuder också grön leasing, som är en version av finansiell leasing för bilar som är helt eldrivna. Ditt företag har då rätt till lägre fordonsskatt samt eventuell miljöbonus, dessutom till en i normalfallet sänkt driftskostnad.

Vi vill hjälpa dig ställa om till ett mer hållbart företagande. Med grön leasing får du rabatterad ränta i leasingkostnaden och finansieringen kan tecknas som ett separat tillägg till finansiering av fossildrivna fordon. 

Vill du diskutera ditt företags behov av bilfinansiering?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar våra experter dig.

Få hjälp av våra experter